PRINCE2® 7th edition Practitioner


Szkolenie PRINCE2® 7th edition Practitioner w języku polskim możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat PRINCE2® 7th Edition Practitioner.

Szczegóły

 • 2 dni + egzamin (szczegóły w sekcji Czas trwania)
 • polski, angielski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie
 • język materiałów: angielski

Opis szkolenia

Szkolenie PRINCE2 7th edition na poziomie Practitioner skupia się przede wszystkim na przedstawieniu szeroko rozumianych możliwości dostosowania tej metodyki do różnorodnych środowisk pracy. Szkolenie bazuje na scenariuszach praktycznych, które pokazują zarówno, jak stosować procesy i praktyki PRINCE2 w otoczeniu zwinnym, wymagającym iteracyjnego dostarczania produktu, jak i w projektach angażujących administrację publiczną i podmioty od niej zależne. Szkolenie skupione jest przede wszystkim na pokazaniu możliwości skalowania PRINCE2 oraz takiego dopasowywania tej metodyki, by mogła ona przynosić korzyści w każdym środowisku, w którym zostanie zastosowana. Równocześnie, szkolenie to bardzo szczegółowo przygotowuje kursantów do zdania egzaminu PRINCE2 na poziomie Practitioner.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Standardowe godziny szkoleń:

 • online (w tygodniu, weekendowe): 2 dni, godz. 09-17,
 • stacjonarne: 2 dni godz. 09-17, egzamin w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia.

Cel szkolenia

 • Poznanie i zrozumienie sposób dostosowania metodyki PRINCE2 do różnych środowisk – zarówno zwinnych jak i tradycyjnych
 • Przedstawienie konkretnych sposobów na dostosowanie poszczególnych elementów procesowych i zarządczych PRINCE2
 • Pogłębienie zrozumienia znaczenia skutecznego zarządzania ludźmi w dostarczaniu projektów
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do zdawania egzaminu PRINCE2 na poziomie Practitioner

Korzyści

 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy zdobytej na poziomie Foundation,
 • Wzbogacenie wiedzy teoretycznej praktycznymi przykładami zastosowania PRINCE2,
 • Gruntowne przygotowanie do egzaminu na poziomie Practitioner”,
 • Liczba PDU: 12.

Grupa docelowa

 • Osoby zainteresowane pracą jako kieronik projektu,
 • Osoby biorące udział w projekcie,
 • pracownicy biur wsparcia (PMO),
 • Top Management nadzorujący realizację projektów,
 • Osoby zaangażowane w programy.

Certyfikacja

UWAGA!

Zgodnie z wytycznymi Akredytora szkolenie należy kupić razem z egzaminem. 

W trakcie zapisu na szkolenie prosimy o wybór obowiązkowego dodatku:

Egzamin PRINCE2 Practitioner – online (obowiązkowy zgodnie z wymogami Akredytora)

Do egzaminu PRINCE2 7th edition Practitioner mogą podejść posiadacze następujących certyfikatów:

 • PRINCE2® 6th edition Foundation,
 • PRINCE2® 7th Foundation.

Egzamin PRINCE2® 7th Edition Practitioner:

 • Forma: online (po szkoleniu online), stacjonarnie (po szkoleniu stacjonarnym),
 • Termin:
  online: po zakończeniu szkolenia w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora,
  stacjonarny: w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia,
 • Test wyboru, składający się z 70 pytań,
 • Czas trwania egzaminu wynosi 2 godziny 30 minut (uczestnik otrzymuje dodatkowo 25% czasu, jeżeli egzamin nie jest dostępny w jego języku ojczystym),
 • Próg zdawalności wynosi 60%,
 • Język polski lub język angielski,
 • Możliwość korzystania z oficjalnego podręcznika PRINCE2®,
 • Ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo uczestnik może nabyć certyfikat papierowy w cenie 200 zł, wybierając odpowiednią opcję podczas zakupu szkolenia.

Take2 re-sit exam

Podczas zapisu na szkolenie uczestnik może wybrać dodatek Powtórka egzaminu PRINCE2 7th edition Practitioner (Take2 Re-sit Exam Option). Opcja ta umożliwia (w przypadku negatywnego wyniku z egzaminu) ponowne podejście w ciągu 6 miesięcy od pierwszego terminu.
Egzamin powtórkowy (Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online i można go zakupić wyłącznie przed pierwszym terminem egzaminu.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Introduction,
 • Preparing for success (Preparing for success with PRINCE2 7 Foundation recap, Practitioner examination and syllabus),
 • Workshop Part 1 – PRINCE2 principles, people, organizing practice,
 • Workshop Part 2 – practice business case, proceses starting up a project,  directing a project and initiating a project,
 • Workshop Part 3 – practices: plans, quality, issues, risk and progress, process: controlling a stage, managing product delivery, managing a stage boundary and closing a project,
 • Mini mock exam,
 • Exam preparation tips,
 • Course review.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: