PRINCE2® 7th edition Practitioner


Szkolenie PRINCE2® 7th edition Practitioner w języku polskim i angielskim możesz zrealizować w ramach Inprogress+ – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat PRINCE2® 7th Edition Practitioner.

Szczegóły

 • 2 dni + egzamin (szczegóły w sekcji Czas trwania)
 • angielski, polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie
 • język materiałów: polski, angielski

Opis szkolenia

Szkolenie PRINCE2 7th edition na poziomie Practitioner skupia się przede wszystkim na przedstawieniu szeroko rozumianych możliwości dostosowania tej metodyki do różnorodnych środowisk pracy. Szkolenie bazuje na scenariuszach praktycznych, które pokazują zarówno, jak stosować procesy i praktyki PRINCE2 w otoczeniu zwinnym, wymagającym iteracyjnego dostarczania produktu, jak i w projektach angażujących administrację publiczną i podmioty od niej zależne. Szkolenie skupione jest przede wszystkim na pokazaniu możliwości skalowania PRINCE2 oraz takiego dopasowywania tej metodyki, by mogła ona przynosić korzyści w każdym środowisku, w którym zostanie zastosowana. Równocześnie, szkolenie to bardzo szczegółowo przygotowuje kursantów do zdania egzaminu PRINCE2 na poziomie Practitioner.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Standardowe godziny szkoleń:

 • online (w tygodniu, weekendowe): 2 dni, godz. 09-17,
 • stacjonarne: 2 dni godz. 09-17, egzamin w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia.

Cel szkolenia

 • poznanie i zrozumienie sposób dostosowania metodyki PRINCE2 do różnych środowisk – zarówno zwinnych jak i tradycyjnych,
 • przedstawienie konkretnych sposobów na dostosowanie poszczególnych elementów procesowych i zarządczych PRINCE2,
 • pogłębienie zrozumienia znaczenia skutecznego zarządzania ludźmi w dostarczaniu projektów,
 • przygotowanie uczestników szkolenia do zdawania egzaminu PRINCE2 na poziomie Practitioner.

Korzyści

 • usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy zdobytej na poziomie Foundation,
 • wzbogacenie wiedzy teoretycznej praktycznymi przykładami zastosowania PRINCE2,
 • gruntowne przygotowanie do egzaminu na poziomie Practitioner”,
 • Liczba PDU: 14.

Grupa docelowa

 • osoby zainteresowane pracą jako kierownik projektu,
 • osoby biorące udział w projekcie,
 • pracownicy biur wsparcia (PMO),
 • Top Management nadzorujący realizację projektów,
 • osoby zaangażowane w programy.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Retrospektywa jako narzędzie do rozwoju zespołu
SET – Technika planowania produktowego
SET – Znaczenie wartości w budowaniu zespołu
SET – Skuteczny kick-off meeting w praktyce 
SET – Zarządzanie spotkaniami przez Kierownika Projektu  
SET – Techniki identyfikacji ryzyka 
SET – Wyznaczanie korzyści projektowych i techniki ich mierzenia
SET – Pozytywność w życiu i w pracy – o aktywnym kreowaniu szczęścia 
SET – Techniki facylitacji w codziennej pracy managera   
SET – Narzędzia analizy biznesowej w praktyce
SET – Metoda ścieżki krytycznej

SET – Planowanie projektu w technice WBS
SET – Metoda wartości wypracowanej w praktyce
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

WAŻNE

Zgodnie z wytycznymi Akredytora, szkolenie należy kupić razem z pakietem egzaminacyjnym, który obejmuje egzamin online oraz OTM (Official Training Materials).
W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia należy wybrać dodatek: Egzamin PRINCE2 7th edition Practitioner – online + OTM

Egzamin PRINCE2® 7th Edition Practitioner

 • wymóg formalny: do egzaminu PRINCE2 7th edition Practitioner mogą podejść posiadacze następujących certyfikatów:
  – PRINCE2® 6th edition Foundation lub Pracitioner,
  – PRINCE2® 7th Foundation,
  – Project Management Qualification (PMQ)
  – Project Professional Qualification (PPQ)
  – Certified Associate in Project Management (CAPM)
  – IPMA Level A® (Certified Projects Director)
  – IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
  – IPMA Level C® (Certified Project Manager)
  – IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)
 • forma: online (po szkoleniu online),
 • termin: po zakończeniu szkolenia możesz wybrać dowolny termin spośród terminów udostępnionych przez Akredytora na jego stronie,
 • język egzaminu: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępne języki egzaminu: polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, chiński, japoński,
 • test wyboru,
 • liczba pytań: 70,
 • czas trwania egzaminu:150 minut (w przypadku podejścia do egzaminu w języku innym niż ojczysty uczestnik otrzymuje dodatkowe 25% czasu),
 • próg zdawalności wynosi 60%,
 • możliwość korzystania z oficjalnego podręcznika PRINCE2®,
 • możliwość odnowienia certyfikatu po 3 latach, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • forma certyfikatu: elektroniczna.

OTM – Official Training Materials

 • to oficjalne materiały szkoleniowe, opracowane przez PeopleCert,
 • materiały są w formie pliku PDF, który można pobrać ze strony Akredytora na komputer,
 • język OTM: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępne języki OTM: polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, chiński, japoński.

Dodatkowo, podczas składania zamówienia możesz zakupić

 • Certyfikat w wersji papierowej
 • Powtórkę egzaminu PRINCE2 7th edition Practitioner (Take2 Re-sit Exam Option)*
  – w przypadku negatywnego wyniku, opcja ta umożliwia ponowne podejście do egzaminu w formie online w ciągu 6 miesięcy od pierwotnego terminu, bez ponoszenia pełnego kosztu egzaminu,
  – *Take2 Re-sit Exam Option możesz zakupić wyłącznie podczas składania zamówienia na pierwszy termin egzaminu. Nie można tej opcji dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku z egzaminu.

Akredytowane materiały szkoleniowe opracowane przez Inprogress

 • oprócz OTM otrzymasz oczywiście akredytowane materiały szkoleniowe przygotowane przez Inprogress w formie prezentacji szkoleniowej,
 • na szkoleniach online materiały są dostępne w wersji elektronicznej, wersję papierową można zakupić w trakcie składania zamówienia,
 • na szkoleniach stacjonarnych materiały są dostępne w wersji papierowej,
 • język materiałów: jest zgodny z językiem realizowanego szkolenia.
 • Introduction,
 • Preparing for success (Preparing for success with PRINCE2 7 Foundation recap, Practitioner examination and syllabus),
 • Workshop Part 1 – PRINCE2 principles, people, organizing practice,
 • Workshop Part 2 – practice business case, proceses starting up a project,  directing a project and initiating a project,
 • Workshop Part 3 – practices: plans, quality, issues, risk and progress, process: controlling a stage, managing product delivery, managing a stage boundary and closing a project,
 • Mini mock exam,
 • Exam preparation tips,
 • Course review.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: