Szkolenia zamknięte
i Doradztwo

Szkolenia i doradztwo dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami – chętnie przygotujemy ofertę.

Wybrane tematy z naszej oferty możemy zorganizować dla Państwa w formule szkolenia zamkniętego-dedykowanego, stacjonarnego lub w formule online. Najważniejszą zaletą szkoleń zamkniętych jest możliwość osadzenia tematyki szkolenia i jego zakresu w realiach organizacji.

Realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych naszego trenera z przedstawicielami Klienta. Program szkolenia dedykowanego jest dzięki temu ściśle dopasowany do specyfiki firmy i branży, uwzględnia kontekst organizacyjny i rynkowy.

W ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatów oraz rekomendację dalszych działań rozwojowych dla szkolonej grupy pracowników.
Dodatkowym atutem jest możliwość indywidualnego doradztwa i konsultacji ze strony naszych ekspertów w zakresie obejmującym wsparcie procesu wdrażania zmian w realiach biznesowych.

Zapraszamy do kontaktu!