logo PM2 - Metodyki zarządzania projektami opracowana przez Komisję Europejską.

PM2

Metodyka zarządzania projektami opracowana przez Komisję Europejską.


Szkolenia PM2 możesz zrealizować w ramach subskrypcji Inprogress+ – kliknij i dowiedz się więcej


Szkolenia akredytowane przez APMG.

Metodyka zarządzania projektami PM2

PM2 to metodyka zarządzania projektami opracowana przez Komisję Europejską, dedykowana do realizacji projektów zarówno w środowisku administracji publicznej jak i w warunkach komercyjnych.

Choć metodyka ta została opracowana stosunkowo niedawno, bo w 2008 roku, jej popularność w Europie rośnie niezwykle szybko. Wynika to z jej prostoty, zastosowania najlepszych praktyk projektowych oraz jednoznacznego wskazania, jak można dostosować PM2 do projektów zwinnych. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że jest to metodyka rekomendowana przez Komisję Europejska, a uzyskana certyfikacja na poziomie podstawowym ma charakter bezterminowy.

Co wyróżnia metodykę PM2

  • Wyróżnikiem PM2 na tle innych standardów zarządzania jest wyjątkowa czytelność i przejrzystość – klasyczne procesy zarządcze przedstawione są tu w formie łatwych do zrozumienia wytycznych, które pozwalają kierownikowi projektu lepiej zorganizować swoją pracę i upewnić się, że żaden jej element nie został pominięty.
  • PM2 bazuje na procesach, wobec czego aspekty związane z komunikacją czy motywacją członków projektu nie są tu szeroko omówione – w ich miejscu pojawiają się natomiast propozycje ciekawych narzędzi zarządczych oraz konkretne wzory dokumentów, które z całą pewnością ułatwią kierownikowi projektu realizację jego zadań.
  • W PM2 znaleźć można wiele elementów, określeń i procesów znanych z PRINCE2 czy PMBoka – co stanowi kolejną zaletę PM2, gdyż metodyka dąży do zebrania w jednym miejscu tego, co najlepsze w innych standardach bez jednoczesnego proponowania elementów wtórnych. Czytelnik dostaje tu wyłącznie konkrety – znane, dobrze opisane role projektowe i zależności między nimi, listy niezbędnych produktów zarządczych i list kontrolnych, procesy uproszczone do niezbędnego minimum, wyposażone w działania, które faktycznie można obserwować w rzeczywistości projektowej.