Digital Transformation Foundation

To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress+. Kliknij, by dowiedzieć się więcej o subskrypcji.


Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Digital Transformation Foundation.

Szczegóły

 • 2 dni
 • polski

Opis szkolenia

Digital Transformation Foundation to kompleksowe szkolenie, które obejmuje kluczowe obszary związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w celu zmiany sposobu funkcjonowania organizacji. Rozpoczyna się od podstaw, gdzie uczestnicy zapoznają się z definicją i znaczeniem transformacji cyfrowej oraz omówią główne powody do zmiany.
Szkolenie jest bogate w liczne ćwiczenia, w trakcie których wykorzystywane są narzędzia służące identyfikacji stanu obecnego organizacji oraz do budowania strategii transformacji cyfrowej. Proces ten opiera się na tworzeniu nowego lub zmianie aktualnego modelu biznesowego. Ponadto, identyfikowane są inicjatywy zmian, które doprowadzą do wdrożenia transformacji.

W ramach szkolenia:

 • poznasz pryncypia transformacji cyfrowej,
 • poznasz role niezbędne w procesie transformacji,
 • poznasz odpowiedzialności, które powinny być uwzględnione w inicjatywach transformacyjnych,
 • zastanowisz się jak promować otwartość na innowacje i zmiany w organizacji oraz jak budować środowisko sprzyjające wprowadzaniu nowych technologii i procesów.

Podczas szkolenia poruszane są także studia przypadków, które ilustrują różnorodne podejścia do transformacji cyfrowej i zagrożenia z nią związane. To pozwala na wyciągnięcie praktycznych lekcji i zrozumienie najlepszych praktyk w tym obszarze.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Standardowe godziny szkoleń:
2 dni, od godz. 09.00 do godz. 17.00

Cel szkolenia

 • będziesz potrafił/a zdefiniować czym jest transformacja i opisać jej kluczowe elementy,
 • będziesz wiedział/a jak zaplanować transformację cyfrową w oparciu o 4 kroki transformacji – discover, define, develop, deliver,
 • będziesz znać kluczowe role transformacji i zdefiniować za co odpowiadają,
 • poznasz i będziesz umiał/a stosować pryncypia transformacji cyfrowej,
 • poznasz narzędzia transformacji cyfrowej, które może zastosować w każdym jej kroku,
 • poznasz i zrozumiesz kompetencje, które są niezbędne do przeprowadzenia transformacji i będziesz wiedział/a w jaki sposób je poszerzyć.

Korzyści

 • rozwój kompetencji managerskich umożliwiających wejście w obszar zarządzania strategicznego w organizacji,
 • sprawniejsze i zaplanowane wprowadzenie organizacji w transformację cyfrową,
 • lepszy dobór inicjatyw, którymi warto się zajmować w ramach transformacji cyfrowej,
 • lepsze dysponowanie zasobów do właściwych inicjatyw transformacji,
 • lepsza komunikacja na temat transformacji cyfrowej w związku ze zbudowaniem wspólnej bazy pojęciowej.

Grupa docelowa

 • Osoby biorące udział w pracach transformacyjnych,
 • Projekt managerowie,
 • Program managerowie,
 • Change managerowie,
 • Senior management,
 • Kierownictwo wyższego szczebla – managarowie i dyrektorzy poszczególnych departamentów (C-level management).

Kontekst transformacji cyfrowej
Rewolucje przemysłowe
Technologie wykładnicze
VUCA, BANI i Czarne łabędzie
Modele Biznesowe i Business Model Canvas
Model Run – Grow – Transform (Gartner)
Przykłady transformacji
Etapy wdrażania technologii
Czynniki wpływające na powodzenie transformacji
4 kategorie pryncypiów transformacyjnych
• Kategoria 1: pryncypia strategiczne
• Kategoria 2: pryncypia ludzkie
• Kategoria 3: pryncypia kulturowe
• Kategoria 4: pryncypia rynkowe
Kompetencje transformacyjne:
• Zarządzanie zmianą
• Facylitacja
• Myślenie strategiczne
• Zarządzanie projektami i programami
• Analiza biznesowa
Role w transformacji:
• Sponsor cyfrowej transformacji
• Dyrektor cyfrowej transformacji
• Kierownik programu / projektu cyfrowej transformacji
• Zespół projektowy cyfrowej transformacji
• Ambasadorzy cyfrowej transformacji
• Interesariusze
• Ekspert dziedzinowy
Łączenie ról
Biuro zarządzania cyfrową transformacją
Model planowania transformacji: 4D
• Krok 1: Discover
• Krok 2: Define
• Krok 3: Develop
• Krok 4: Deliver
Inspiracje

Zobacz także

Change Management
Facilitation
DTMethod®
AgileBA®
AgilePM®
ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT (HVIT)
ITIL® 4 Leader: Digital IT Strategy (DITS)
PRINCE2®
AgilePM®
AgilePgM®
SCRUM
P3O®
MSP®
PM2
Praxis® Framework Foundation
SAFe®
Togaf®


Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Opcjonalne: