TOGAF®

TOGAF jest metodyką, która wspiera przygotowanie i przeprowadzenie transformacji w organizacji według wytycznych The Open Group odnoszących się do architektury korporacyjnej. Ułatwia organizacjom zarządzanie strategiczne w zakresie zapewniania zgodności celów nadrzędnych organizacji oraz celów dotyczących rozwoju i ewolucji infrastruktury oraz usług IT.
TOGAF ułatwia zarządzanie wymaganiami dla transformacji, której priorytetem jest osiągnięcie synergii celów, określanej jako business-IT alignment oraz określenie i przygotowanie transformacji, a także sprawowanie nadzoru nad jej przebiegiem.

Wersje TOGAF
Zastosowanie TOGAF
Korzyści z wprowadzenia TOGAF do organizacji
Korzyści z wprowadzenia TOGAF dla Klientów indywidualnych
Certyfikacja TOGAF
Dlaczego warto posiadać certyfikat TOGAF
Pojęcia, które uczestnik pozna podczas szkolenia TOGAF
Szkolenia, które warto zrealizować po kursie TOGAF

Wersje TOGAF

Wersja 9.1

The Open Group opracowało TOGAF w wersji 9.1 w 2011 roku i przedstawiło ją jako architekturę ramową, obejmującą wzorzec postępowania, techniki oraz wskazówki implementacyjne do przeprowadzania zmiany w organizacji według koncepcji i zasad architektury korporacyjnej. Jako architektura ramowa jest strukturą bazową, wymaga dostosowania i uszczegółowienia aby stanowić pomocne narzędzie do opracowywania architektur przejściowych organizacji, a w szczególności docelowej architektury, określającej model i sposób funkcjonowania organizacji.

Wersja 9.2

W 2018 wydany został TOGAF Standard 9.2. (obecnie obowiązujący). Główne zmiany to:

 • zmiana struktury standardu oraz wzmocnienie roli Biblioteki TOGAF,
 • zmiany w strukturze i zawartości TOGAF Content Framework oraz w metamodelu,
 • rozszerzenia w domenie architektury biznesowej,
 • zmiany będące następstwem nowego wydania normy ISO/IEC/IEEE 42010:2011,
 • rozszerzenie pokrycia tematu bezpieczeństwa, o elementy problematyki ryzyka oraz zagadnień bezpieczeństwa informacji w architekturze,
 • doprecyzowanie niektórych istotnych pojęć w metodyce.

Zastosowanie TOGAF

 • może być używany nieodpłatnie przez przedsiębiorstwa i organizacje na użytek wewnętrzny (The TOGAF Standard, Version 9.2, Non-commercial License),
 • komercyjne stosowanie metodyki wymaga uzyskania odpowiedniej licencji (The TOGAF Standard, Version 9.2 Commercial License),
 • przedsiębiorstwa wykorzystują narzędzia oparte na metodyce TOGAF, w tym oprogramowanie oraz programy szkoleniowe, które podlegają certyfikacji przez The Open Group.

Według The Open Group, około 80% przedsiębiorstw z listy Global 50 oraz 60% z listy Fortune 500 korzystało z TOGAF. Niektóre organizacje stosują tę metodykę w wybranych segmentach swojej struktury.

Korzyści z wprowadzenia TOGAF do organizacji

 • umożliwia organizacjom różnej wielkości, o różnej strukturze i złożoności stosowanie jednolitego standardu rozwijania architektury korporacyjnej,
 • ułatwia i porządkuje proces prac nad architekturą, ograniczając tym samym ryzyka związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem transformacji przedsiębiorstwa, powszechnie rozumianej jako zarządzanie zmianą,
 • pomaga osiągnąć koncentrację na kierowaniu strategicznym oraz realizacji celów biznesowych,
 • ułatwia komunikację głównych interesariuszy.

TOGAF jest obszerny, ale otwarty na dostosowanie. Organizacja zachowuje swobodę decydowania o elementach metodyki, którą będzie stosować. Organizacja może rozpocząć od wdrożenia elementów bazowych TOGAF, potem sukcesywnie włączać inne elementy metodyki.

Korzyści z wprowadzenia TOGAF dla Klientów indywidualnych

 • przynosi korzyści osobom, które są lub będą w przyszłości uczestnikami projektów transformacji przedsiębiorstw, w tym transformacji cyfrowej prowadzonych przy wykorzystaniu tej metodyki,
 • certyfikat TOGAF poświadcza posiadanie kwalifikacji. Jest korzystny dla specjalistów obsadzanych w roli architekta korporacyjnego, architekta zmiany, analityka biznesowego, kierownika lub uczestnika projektu transformacji cyfrowej w organizacji.

Certyfikacja TOGAF

Certyfikacja osób fizycznych jest prowadzona przez The Open Group. Ma na celu potwierdzenie wiedzy oraz umiejętności.

Certyfikat TOGAF 9 Foundation stanowi poświadczenie znajomości ogólnej koncepcji TOGAF, terminologii oraz metodyki wraz z jej komponentami w oparciu o standard TOGAF 9.2. Jest przeznaczony dla osób, które będą uczestnikami projektów transformacji  prowadzonych przy wykorzystaniu tej metodyki.

Certyfikat TOGAF 9 Certified poświadcza rozumienie metodyki na poziomie wymaganym od osoby, która będzie praktykować metodykę i w oparciu o standard TOGAF 9.2 i twórczo ją aplikować. Obejmuje to m. in. umiejętność dostosowywania metodyki do faktycznego planu rozwoju architektury korporacyjnej w danej organizacji oraz prowadzenia projektów.

Dlaczego warto posiadać certyfikat TOGAF

 • certyfikat TOGAF jest rozpoznawany na świecie,
 • poświadcza posiadanie kwalifikacji specjalistów, obsadzanych w roli architekta korporacyjnego, architekta zmiany, analityka biznesowego, kierownika lub uczestnika projektu transformacji cyfrowej w organizacji,
 • jest niezależny od dostawców rozwiązań biznesowych oraz rozwiązań IT.
 • poświadcza znajomość i rozumienie problematyki transformacji biznesowej zorientowanej na synergię business-IT oraz umiejętność dostosowania metodyki TOGAF do wymagań konkretnego projektu transformacji cyfrowej w organizacji.

Pojęcia, które uczestnik pozna podczas szkolenia TOGAF

 • architektura korporacyjna,
 • architektura ramowa,
 • architecture development proces,
 • architecture content framework,
 • content metamodel,
 • enterprise continuum.

Szkolenia, które warto zrealizować po kursie TOGAF

Po szkoleniu TOGAF Foundation (Level 1) zalecamy wzięcie udziału w kursie COBIT5 Foundation.