Szkolenia OtwarteSzkolenia otwarte organizujemy w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.
O szczegóły zapytaj naszych konsultantów.
szkolenia@inprogress.pl
+48 123 579 579
+ 48 607 999 847
+ 48 607 999 556


Szkolenia Zamknięte
i doradztwo

Szkolenia zamknięte i doradztwo organizujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły!
szkoleniazamkniete@inprogress.pl

  Masz pytania? Napisz do nas!

  Warto wiedzieć, że:

  1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

  INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

  INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

  INPROGRESS Skills sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 93A, 30 – 149 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000384161, NIP: 677-235-70-01, REGON: 122807449,

  zwane dalej łącznie INPROGRESS, staną się współadministratorami Państwa danych podanych w formularzu;

  2) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów;

  3) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych można kierować do Inspektora Ochrony Danych pod adres mailowy: iod@inprogress.pl oraz nr tel. +48 607 771 338;

  4) dane osobowe podałeś dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy skontaktować się z Tobą i dobrać dla Ciebie odpowiedniego rozwiązania do Twojej prośby;

  5) podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

  6) Twoje dane będą przechowywane do momentu odwołania Twojej zgody, nie dłużej niż 2 miesiące;

  7) Twoje dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do obsługi Twojego zgłoszenia wysłanego przez formularz kontaktowy na stronie www;

  8) dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do obsługi Twojej prośby w sposób niewykraczający poza nasze polecenie:
  naszym pracownikom, współpracownikom, firmom IT, firmie hostingowej, firmie udostępniającej oprogramowanie i serwery;

  9) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

  10) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  11) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.

  • biuro@inprogress.pl

  • +48 123 579 579
   +48 607 999 847
   +48 607 999 556

  • ul. Balicka 95
   30-149 Kraków

  • Inspektor Ochrony Danych
   Sylwia Nur
   iod@inprogress.pl