House of PMO™ – Essentials for PMO Administrators™

 • Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegóły

 • 3 dni
 • polski
 • szkolenie akredytowane

Dodatki

 • egzamin: 900 zł
 • materiały szkoleniowe dostępne w języku angielskim

Opis szkolenia

House of PMO™ – Essentials for PMO Administrators™ to trzydniowy kurs, który wprowadza uczestników w świat zarządzania projektem, programem i portfelem widziany z punktu widzenia PMO, czyli biura projektu, programu, portfela.
Szkolenie zostało opracowane przez ekspertów House of PMO™ z myślą zarówno o osobach rozpoczynających karierę i praktyków w obszarze PMO – struktury która wspiera kierowników projektów, programów i portfela w ich codziennej pracy.

W obecnej sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na usługi związane z zarządzaniem projektami, programami i portfelem zauważalny jest również wzrost popytu na usługi PMO, które w znacznym stopniu mogą podnieść wartość wspieranych inicjatyw.

Podczas, gdy inne kursy koncentrują się na kwestiach zaprojektowania i ustanowienia struktur PMO – Essentials for PMO Administrators™ stawia na praktyczne aspekty działań biur wsparcia. Szkolenie najpierw wprowadza podstawy zarządzania projektami i programami (wg PRAXIS® Framework), a następnie skupia się na tym, jak wykorzystać tę wiedzę jako PMO Administrator.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia otwarte odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).
Szkolenia zamknięte organizujemy w dowolnej formie (stacjonarnej/online).

Czas trwania i godziny szkolenia

Standardowe godziny szkoleń:

 • online (w tygodniu, weekendowe): 3 dni, 1-2 dzień godz. 09 -17, 3 dzień – 09-15 (po szkoleniu odbywa się egzamin).

 

Cel szkolenia

 • zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi pojęciami z obszaru zarządzania projektami, programami i portfelem oraz PMO.

Korzyści

 • podstawowa znajomość zasad zarządzania projektami, programami i portfelem (wg PRAXIS® Framework)
 • poznanie zasad, podstawowych pojęć, umiejętności i zachowań właściwych dla PMO Administrators, w tym zrozumienie kluczowych wymagań związanych ze wsparciem zarządzania tj.:
  a) zmianą biznesową,
  b) finansami projektu, programu, portfela,
  c) informacją w projektach, programach i portfelu,
  d) zagadnieniami (issues),
  e) ryzykiem

Grupa docelowa

 • osoby, które nie posiadają wiedzy z obszaru PMO lub posiadają w tym zakresie wiedzę minimalną,
 • początkujący kierownicy projektów.

Certyfikacja

Egzamin Essentials for PMO Administrators

 • test jednokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 60,
 • próg zdawalności: 50%,
 • czas egzaminu: 45 min,
 • język egzaminu: angielski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • ważność certyfikatu: bezterminowy,
 • forma egzaminu: stacjonarna (po szkoleniu w trybie stacjonarnym) lub online (po szkoleniu w trybie online). Egzamin odbywa się w ostatnim dniu szkolenia.
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat Essentials for PMO Administrators w formie elektronicznej.

Program szkolenia

 • Kontekst PMO
  • Pojęcie P3M,
  • Zarządzanie cyklami życia projektu, programu, portfela,
  • Struktury organizacyjne projektu, programu, portfela,
  • Procesy zarządzania projektem i programem,
  • Funkcje dostarczania,
  • Pojęcie PMO,
  • Katalog usług PMO.
 • Role PMO
  • Rodzaje i przeznaczenie 4 ról PMO,
  • PMO Administrator.
 • Kompetencje administracyjne P3M (P3M Administration Competence),
 • Ogólne kompetencje wsparcia dostarczania P3M (P3M Delivery Support Competence),
 • Szczególne kompetencje wsparcia dostarczania P3M:
  • Zarządzanie ryzykiem,
  • Zarządzanie zagadnieniami,
  • Zarządzanie informacją,
  • Zarządzanie zmianą,
  • Zarządzanie finansami,
  • Raportowanie, śledzenie, analiza.