ISTQB® Certified Tester – poziom podstawowy


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat ISTQB® Certified Tester – poziom podstawowy.

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin: 725 zł

Opis szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z testowaniem oprogramowania. Szkolenie odpowiada na pytania co jest istotą testowania oprogramowania oraz jaki jest jego wpływ na poprawę jakości oprogramowania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi technikami projektowania testów oraz z czynnościami, jakie powinny być uwzględnione w procesie testowania.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Przedstawienie nowoczesnego podejścia do testowania oprogramowania.
 • Zrozumienie, jaką wartość ma testowanie, jak profesjonalnie testować oprogramowanie i dlaczego ten proces jest nieodłączną częścią projektów informatycznych.
 • Przekazanie wiedzy niezbędnej do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB® Certified Tester — Foundation Level.

Korzyści

 • Poznanie podstaw testowania i zarządzania nim.
 • Poznanie i nabycie umiejętności stosowania technik projektowania testów.
 • Zdobycie wiedzy na temat umiejscowienia testów w cyklu życia oprogramowania.
 • Zdobycie wiedzy na temat stosowania narzędzi wykorzystywanych w procesie testowania.
 • Poznanie definicji oraz standardowego słownictwa z zakresu tematyki testowania.
 • Liczba PDU: 21

Grupa docelowa

 • Osoby zaangażowane w testowanie oprogramowania, między innymi: testerzy, analitycy testów, inżynierowie testów, konsultanci testów, kierownicy testów, testerzy akceptacyjni oraz programiści.
 • Osoby, pragnące zdobyć podstawową wiedzę w dziedzinie testowania oprogramowania: kierownicy projektów, kierownicy jakości, kierownicy tworzenia oprogramowania, analitycy biznesowi, dyrektorzy IT oraz konsultanci zarządu.
 • Osoby testujące z minimum 3 miesięcznym doświadczeniem, chcące poznać nowe techniki testowania optymalizujące pracę.
 • Osoby bez doświadczenia w obszarze testów, chcące rozpocząć przygodę z testowaniem.

Certyfikacja

ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL) – daje kwalifikacje do roli testera. Certyfikowany Tester wie dlaczego strukturalne procedury pracy są konieczne. Pod nadzorem Menadżera Testów, może manualnie przetwarzać testy i je udokumentować. Jest zaznajomiony z podstawowymi technikami od specyfikacji po zarządzanie testami.

 • Test wyboru, składający się z 40 pytań,
 • Język polski lub angielski,
 • Aby zaliczyć egzamin wymaganych jest co najmniej 26 prawidłowych odpowiedzi (65%),
 • Egzamin trwa 60 minut, a w przypadku, gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym zdającego, do czasu trwania egzaminu jest doliczanych 25%, czyli trwa 75 minut,
 • Brak pomocy naukowych.
Po szkoleniu online uczestnik otrzymuje voucher, który jest ważny 1 rok (aby go zrealizować należy zapisać się na wybrany termin egzaminu w SJSI).
W przypadku szkoleń stacjonarnych w grupie poniżej 6 osób każdy z uczestników otrzymuje voucher (jak wyżej). W grupach powyżej 6 osób egzamin odbywa się na miejscu szkolenia, w ostatnim dniu, po zakończeniu części dydaktycznej.
Egzamin SJSI logotyp

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Podstawy testowania
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 • Testowanie statyczne
 • Techniki testowania
 • Zarządzanie testami
 • Narzędzia wspomagające testowanie