ITIL® 4 Foundation


Szkolenie ITIL 4 Foundation w języku polskim możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat ITIL 4 Foundation.

Szczegóły

 • 2 dni
 • angielski, polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • pakiet egzaminacyjny (obowiązkowy): 1290 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł
 • podręcznik: 280 zł

Opis szkolenia

„Czwarta rewolucja przemysłowa”. Cyfrowa transformacja naszego świata prowadzi do nieuniknionych interakcji między ludźmi, technologiami cyfrowymi i zasobami fizycznymi. Jest to środowisko coraz bardziej dynamiczne i złożone, wymagające od organizacji coraz większej elastyczności i stale ulepszanego wyposażenia.

Jednym z narzędzi skutecznego zarządzania jest biblioteka ITIL – zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

ITIL4 Foundation to dwudniowy kurs wprowadzający uczestników w nową odsłonę biblioteki zarządzania usługami informatycznymi. Biblioteka ITIL v3 opisywała 26 procesów i 4 funkcje uporządkowane w pięciokrokowy Cykl Życie Usługi (Service Lifecycle); w nowej wersji biblioteki – ITIL4, wciąż można dostrzec elementy znane z ITIL v3, uporządkowane jednak nieco inaczej za pomocą koncepcji Service Value Stream. Kurs ITIL 4 Foundation pozwoli zmapować pojęcia dobrze znane z wersji 3 biblioteki na te używane w jej 4 wersji oraz zrozumieć język, kluczowe koncepcje i definicje używanych w świecie usług cyfrowych.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Standardowe godziny szkoleń:

 • online, stacjonarne: godz. 09-17

Cel szkolenia

 • porównanie podstaw ITIL v3 z nowym kształtem ITIL 4,
 • przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu biblioteki ITIL4, dzięki której będą mogli, w świadomy sposób uczestniczyć w zarządzaniu usługami,
 • przygotowanie uczestników do egzaminu Foundation Certificate in IT Service Management.

Korzyści

 • zrozumienie nowych koncepcji – Service Value System(SVS) i Four Dimensions of Service Management,
 • zapoznanie z 34 praktykami (ITIL Practices),
 • zrozumienie siedmiu pryncypiów (Guiding Principles),
 • liczba PDU: 9.

Grupa docelowa

 • osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery w obszarze zarządzania usługami informatycznymi,
 • menadżerowie ITSM i osoby pragnące się rozwijać w kierunku zarządzania usługami informatycznymi,
 • osoby spoza IT zaangażowane w definiowanie wymagań lub weryfikowanie jakości usług informatycznych,
 • osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu ITIL® 4 Foundation,
 • posiadacze starszych certyfikatów ITIL, pragnący uaktualnić wiedzę.

Certyfikacja

UWAGA! 
Zgodnie z wytycznymi Akredytora szkolenie należy kupić razem z pakietem egzaminacyjnym, który obejmuje: egzamin online oraz e-book (w takim samym języku, jak język szkolenia lub jeśli nie jest dostępny w tym języku to w języku angielskim).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatku:
Egzamin ITIL4 Foundation – online + Podręcznik „ITIL4 Foundation” (e-book na platformie / ENG) – pakiet obowiązkowy zgodnie z wymogami Akredytora

Egzamin ITIL 4 Foundation:

 • forma: online,
 • termin:po zakończeniu szkolenia, uczestnik sam wybiera termin egzaminu spośród terminów udostępnionych przez Akredytora,
 • test jednokrotnego wyboru,
 • 40 pytań,
 • czas trwania: 60 minut (kandydaci podchodzący do egzaminu w języku innym niż ojczysty mogą otrzymać dodatkowy czas (25% = 15 minut) na rozwiązanie zadań w egzaminie,
 • próg zaliczenia: 26 punktów (65%),
 • język polski,
 • niedozwolone jest korzystanie z pomocy dydaktycznych,
 • brak wymogów wstępnych,
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo można zakupić certyfikat papierowy wybierając ten dodatek podczas składania zamówienia,
 • zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy przez symulator egzaminów, który dostępny jest w darmowej aplikacji Inprogress. 

Take2 re-sit exam

Podczas zapisu na szkolenie można zakupić dodatek „Powtórka egzaminu Foundation – Take2 re-sit exam” Umożliwia on podejście do egzaminu poprawkowego (w przypadku negatywnego wyniku) w ciągu 6 miesięcy od pierwszego terminu egzaminu. Take2 re-sit exam można wykupić przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu. Nie można go dokupić po otrzymaniu negatywnego wyniku.
Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online i można go zakupić wyłącznie przed pierwszym terminem egzaminu.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia

Moduł 1 – Wstęp i przegląd biblioteki ITIL

 • Sprawy organizacyjne na temat kursu i egzaminu.
 • Krótka historia biblioteki ITIL.
 • Wprowadzenie do biblioteki ITIL4.
 • Szczegółowy przegląd wszystkich elementów biblioteki.
 • Podstawowe pojęcia.

Moduł 2 – Pryncypia

 • Pryncypia biblioteki ITIL:
 1. Skoncentruj się na wartości (Focus on value).
 2. Zacznij od stanu bieżącego(Start where yuou are).
 3. Postępuj iteracyjnie, wykorzystując informacje zwrotne (Progress iteratively with feedback).
 4. Współpracuj i promuj widoczność (Collaborate and promote visibility).
 5. Myśl i pracuj całościowo (Think and work holistically).
 6. Zadbaj o prostotę i praktyczność (Keep it simple and practical).
 7. Optymalizuj i automatyzuj (Optimize and automate).

Moduł 3 – Cztery wymiary ITSM

 • Organizacje i ludzie.
 • Informacje i technologie.
 • Partnerzy i dostawcy.
 • Strumienie wartości i procesy.

Moduł 4 –System wartości usług SVS

 1. Pryncypia.
 2. Nadzór.
 3. Łańcuch wartości usługi.
 4. Praktyki.
 5. Ciągłe doskonalenie.

Moduł 5 – Ciągłe doskonalenie usług

 • Model ciągłego doskonalenia usług.
 • Miary i metryki.

Moduł 6 – Praktyki ITIL

 • Omówienie praktyk.
 • Praktyki wsparcia technicznego (Technical management practices).
 • Praktyki zarządzania usługami (Service management practices).
 • Ogólne praktyki zarządzania (General management practices)

Inne szkolenia ITIL4, które realizujemy

ITIL 4 Direct Plan and Improve (DPI)
ITIL 4 Specialist: High Velocity IT (HVIT)
ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV)
ITIL 4 Specialist Create, Deliver and Support (CDS)
ITIL 4 Managing Professional Transition Module