UML

Poprawna analiza i projektowanie systemów IT przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wytwarzania niewłaściwego rozwiązania informatycznego. Dzięki zastosowaniu międzynarodowych standardów oraz najlepszych praktyk modelowania zgodnie z notacją UML (Unified Modeling Language) uzyskujemy dodatkowe korzyści w postaci wielowariantowego spojrzenia na modelowany obszar.

W ofercie szkoleniowej Inprogress znajdują się dwa szkolenia z zakresu UML: Przygotowanie do certyfikacji OCUP2 Foundation- dla osób zainteresowanych podchodzeniem do egzaminu z tego obszaru (To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.) oraz szkolenie autorskie: Podstawy Modelowania UML dla osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat UML, lecz nie są zainteresowane podejściem do egzaminu.