COBIT® 2019 Foundation


Zrealizuj to szkolenie w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat COBIT 2019 Foundation

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski

Opis szkolenia

COBIT 2019® to metodyka nadzoru, zarządzania informacjami i powiązanymi technologiami w organizacji.

Szkolenie COBIT 2019® Foundation jest przeznaczone dla aktualnych posiadaczy Certyfikatu COBIT 5 Foundation oraz osób, które nie posiadają tego certyfikatu a są zainteresowane uzyskaniem najnowszego certyfikatu COBIT 2019.

Kurs opisuje koncepcje, modele i kluczowe definicje metodyki  COBIT i pomaga przygotować uczestników szkolenia do zdania egzaminu COBIT 2019 Foundation.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Poznanie grupy docelowej COBIT 2019.
 • Poznanie kontekstu, korzyści i kluczowych powodów, dla których COBIT jest używany jako metodyka nadzoru i zarządzania informacjami i powiązanymi technologiami w organizacji.
 • Poznanie opisu i celów architektury produktu COBIT.
 • Przypomnienie sobie zgodność COBIT z innymi mającymi zastosowanie metodykami, standardami i zbiorami dobrych praktyk.
 • Zrozumienie i opisanie zasad dotyczących systemu nadzoru oraz zasad dotyczących samej metodyki.
 • Opisanie elementów systemu nadzoru.
 • Zrozumienie ogólnej struktury i zawartości tzw. Kaskady Celów.
 • Przypomnienie sobie 40 celów nadzoru i zarządzania oraz ich deklaracji celu.
 • Zrozumienie związku między celami nadzoru i zarządzania a komponentami systemu nadzoru.
 • Zrozumienie różnic pomiędzy zarządzaniem wydajnością bazującym na modelu dojrzałości a modelem potencjału.
 • Zrozumienie, jak zaprojektować przy pomocy COBIT system nadzoru dostosowany do potrzeb organizacji.
 • Wyjaśnienie kluczowych punktów uzasadnienia biznesowego COBIT.
 • Poznanie i zrozumienie faz podejścia do wdrażania COBIT.
 • Poznanie relacji pomiędzy Przewodnikiem Projektowania i Wdrożenia COBIT.
 • Przygotowanie się do egzaminu COBIT 2019 Foundation.

Korzyści

 • Poznanie odpowiedzi na pytanie, jak osiągnąć cele strategiczne i korzyści biznesowe dzięki efektywnemu i innowacyjnemu wykorzystaniu technologii informacyjnych.
 • Zrozumienie potrzeby stosowania skutecznych frameworków, tworzenia ładu i zarządzania funkcją IT.
 • Poznanie, w jaki sposób COBIT® 2019 spełnia wymogi efektywnego narzędzia tworzeniu ładu i zarządzania IT.
 • Zdobycie wiedzy, jak zaprojektować i wdrożyć system nadzoru dostosowany do potrzeb organizacji.
 • Poznanie podejścia COBIT w zarządzaniu i jego powiązań z innymi dobrymi praktykami w sektorze IT.
 • Poznanie ram biznesowych w zakresie celów kontroli technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem informacyjnym.
 • Zdobycie bazowej wiedzy o sposobie pomiary wydajności komponentów systemu nadzoru.

Grupa docelowa

 • Członkowie zarządów
 • Dyrektorzy wykonawczy
 • Menedżerowie biznesowi
 • Menedżerowie IT
 • Zarządzający ryzykiem
 • Przedstawiciel organów regulacyjnych
 • Partnerzy Biznesowi
 • Dostawcy IT
 • Osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez APMG.

Certyfikacja

Egzamin COBIT 2019® Foundation

 • egzamin ma na celu sprawdzenie znajomości ram, a nie zapamiętywania,
 • forma egzaminu: online (po zakończeniu szkolenia online w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora),
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych,
 • jedna poprawna odpowiedź na każde pytanie (korzystając z trzech opcji A, B lub C)
 • czas trwania: 2 godziny,
 • próg zdawalności: 65% lub 49 poprawnych odpowiedzi,
 • liczba pytań: 75,
 • język egzaminu: angielski,
 • ważność certyfikatu: bezterminowy,
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

Program szkolenia

 • Zasady
 • System nadzoru i jego komponenty
 • Cele systemu nadzoru i zarządzania
 • Zarządzanie wydajnością
 • Projektowanie sytemu nadzoru i zarządzania dostosowanego do potrzeb organizacji
 • Uzasadnienie Biznesowe
 • Wdrożenie

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):