COBIT® 2019 Foundation


Zrealizuj to szkolenie w ramach Inprogress+. Dowiedz się więcej o subskrypcji – kliknij!


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat COBIT 2019 Foundation

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski

Opis szkolenia

COBIT 2019® to metodyka nadzoru, zarządzania informacjami i powiązanymi technologiami w organizacji.

Szkolenie COBIT 2019® Foundation jest przeznaczone dla aktualnych posiadaczy Certyfikatu COBIT 5 Foundation oraz osób, które nie posiadają tego certyfikatu a są zainteresowane uzyskaniem najnowszego certyfikatu COBIT 2019.

Kurs opisuje koncepcje, modele i kluczowe definicje metodyki  COBIT i pomaga przygotować uczestników szkolenia do zdania egzaminu COBIT 2019 Foundation.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i szczegóły szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni. Standardowe godziny: 09-17.

Cel szkolenia

 • poznanie grupy docelowej COBIT 2019,
 • poznanie kontekstu, korzyści i kluczowych powodów, dla których COBIT jest używany jako metodyka nadzoru i zarządzania informacjami i powiązanymi technologiami w organizacji,
 • poznanie opisu i celów architektury produktu COBIT,
 • przypomnienie sobie zgodność COBIT z innymi mającymi zastosowanie metodykami, standardami i zbiorami dobrych praktyk,
 • zrozumienie i opisanie zasad dotyczących systemu nadzoru oraz zasad dotyczących samej metodyki,
 • opisanie elementów systemu nadzoru,
 • zrozumienie ogólnej struktury i zawartości tzw. Kaskady Celów,
 • przypomnienie sobie 40 celów nadzoru i zarządzania oraz ich deklaracji celu,
 • zrozumienie związku między celami nadzoru i zarządzania a komponentami systemu nadzoru,
 • zrozumienie różnic pomiędzy zarządzaniem wydajnością bazującym na modelu dojrzałości a modelem potencjału,
 • zrozumienie, jak zaprojektować przy pomocy COBIT system nadzoru dostosowany do potrzeb organizacji,
 • wyjaśnienie kluczowych punktów uzasadnienia biznesowego COBIT,
 • poznanie i zrozumienie faz podejścia do wdrażania COBIT,
 • poznanie relacji pomiędzy Przewodnikiem Projektowania i Wdrożenia COBIT,
 • przygotowanie się do egzaminu COBIT 2019 Foundation.

Korzyści

 • poznanie odpowiedzi na pytanie, jak osiągnąć cele strategiczne i korzyści biznesowe dzięki efektywnemu i innowacyjnemu wykorzystaniu technologii informacyjnych,
 • zrozumienie potrzeby stosowania skutecznych frameworków, tworzenia ładu i zarządzania funkcją IT,
 • poznanie, w jaki sposób COBIT® 2019 spełnia wymogi efektywnego narzędzia tworzeniu ładu i zarządzania IT,
 • zdobycie wiedzy, jak zaprojektować i wdrożyć system nadzoru dostosowany do potrzeb organizacji,
 • poznanie podejścia COBIT w zarządzaniu i jego powiązań z innymi dobrymi praktykami w sektorze IT,
 • poznanie ram biznesowych w zakresie celów kontroli technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem informacyjnym,
 • zdobycie bazowej wiedzy o sposobie pomiary wydajności komponentów systemu nadzoru,
 • liczba PDU: 14.

Grupa docelowa

 • Członkowie zarządów,
 • Dyrektorzy wykonawczy,
 • Menedżerowie biznesowi,
 • Menedżerowie IT,
 • Zarządzający ryzykiem,
 • Przedstawiciel organów regulacyjnych,
 • Partnerzy Biznesowi,
 • Dostawcy IT,
 • Osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez APMG.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

Egzamin COBIT 2019® Foundation

 • egzamin ma na celu sprawdzenie znajomości ram, a nie zapamiętywania,
 • forma egzaminu: online (po zakończeniu szkolenia online w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora),
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych,
 • jedna poprawna odpowiedź na każde pytanie (korzystając z trzech opcji A, B lub C)
 • czas trwania: 2 godziny,
 • próg zdawalności: 65% lub 49 poprawnych odpowiedzi,
 • liczba pytań: 75,
 • język egzaminu: angielski,
 • ważność certyfikatu: bezterminowy,
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

Program szkolenia

 • Zasady
 • System nadzoru i jego komponenty
 • Cele systemu nadzoru i zarządzania
 • Zarządzanie wydajnością
 • Projektowanie sytemu nadzoru i zarządzania dostosowanego do potrzeb organizacji
 • Uzasadnienie Biznesowe
 • Wdrożenie

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):