SAFe® DevOps

Zrealizuj to szkolenie w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Certified SAFe® DevOps Practitioner.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski

Opis szkolenia

Czym jest SAFe®?
Scaled Agile Framework (SAFe®) to metoda zwinnego zarządzania i przepływu pracy, która pomaga organizacjom w skalowaniu praktyk Lean i Agile.

SAFe® DevOps
Szkolenie SAFe® DevOps pomaga osobom na stanowiskach technicznych, nietechnicznych i kierowniczych optymalizować development value stream od początku do końca. Szkolenie pokazuje jak zmapować bieżący strumień wartości „od pomysłu do gotówki”. Uczestnicy zobaczą jak funkcjonuje i jak zaprojektować CDP (Continous Delivery Pipeline) ,który jest odpowiedni dla danej organizacji. Podczas szkolenia przekazywane są wskazówki i narzędzia potrzebne do efektywnej pracy w zdalnych środowiskach z rozproszonymi zespołami.

Udział w szkoleniu nie wiąże się z wymaganiami wstępnymi. Jednakże doświadczenie w pracy z Lean, Agile lub innymi stosownymi metodami może okazać się bardzo pomocne.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się  w formie stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Przygotowanie do pełnienia roli członka Agile Teamu w organizacjach Lean,
 • Zdobycie wiedzy na temat DevOps w ramach SAFe,
 • Zapoznanie z zagadnieniem jak włączyć ciągłe testowanie i ciągłe bezpieczeństwo do Continous Delivery Pipeline,
 • Odpowiedź na pytanie jak zintegrować ciągłą eksplorację, integrację i wdrażanie oraz wydawanie użytkownikom końcowym wartości na żądanie,
 • Przygotowanie do projektowania i wdrożenia praktycznego planu transformacji DevOps dostosowanego do potrzeb organizacji,
 • Ocena i poprawa stanu obecnego za pomocą narzędzi, takich jak DevOps Health Radar i Transformation Canvas.

Korzyści

 • Wzrost efektywności pracy z klientami i organizacjami.
 • Roczny dostęp do platformy SAFe Studio, w tym dostęp do materiałów i narzędzi ułatwiających codzienną pracę w środowisku zwinnym.
 • Dostęp do grupy dla profesjonalistów SAFe oraz możliwość udziału w wydarzeniach dedykowanych posiadaczom certyfikatu.
 • Potwierdzenie wiedzy i umiejętności z obszaru DevOps w organizacji Lean.
 • Uczestnik otrzymuje od Inprogress zaświadczenie o udziale w akredytowanym szkoleniu, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie – certyfikat Certified SAFe® DevOps Practitioner.

Grupa docelowa

 • Członkowie Agile Teamów,
 • Scrum Masterzy i Product Ownerzy,
 • Konsultanci i osoby pełniące funkcję Agile Coacha,
 • Osoby chcące rozwijać swoje kompetencje w obszarze Lean, DevOps, SAFe i Scrum oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Certyfikacja

Egzamin SAFe® DevOps Practitioner:

 • test jedno- i wielokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 45,
 • próg zaliczenia: 73% (33 na 45 możliwych do zdobycia punktów),
 • język egzaminu: angielski,
 • czas trwania: 90 minut,
 • forma: online, bez zewnętrznego nadzoru,
 • odbywa się na platformie SAFe Community Platform,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych i pomocy z zewnątrz,
 • ważność certyfikatu: 1 rok
 • w przypadku uzyskania negatywnego wyniku na egzaminie uczestnik może skorzystać z opcji powtórkowej. Drugie podejście do egzaminu jest możliwe zaraz po zakończeniu pierwszego, trzecie – po 10 dniach, a czwarte – po 30 dniach. Każda kolejna próba jest dodatkowo płatna.

 

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
Introducing DevOps

 • Recognize the problem to be solved
 • Explain DevOps and its benefits
 • Describe core DevOps principles
Mapping your value stream

 • Explain the purpose of mapping the Value Stream
 • Evaluate the efficiency of your current Value Stream
Gaining alignment with continuous exploration

 • Create Solution hypotheses
 • Collaborate and research customer needs
 • Architect the Solution for continuous delivery
Building quality in with continuous integration

 • Build continuously
 • Test end-to-end
Reducing time-to-market with continuous deployment

 • Release on demand
 • Monitor for problems
 • Respond and recover
Delivering business value with the release on demand

 • Stabilize the Solution
 • Measure the business value
Taking action

 • Craft an action plan for DevOps transformation

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):