SAFe® DevOps

Zrealizuj to szkolenie w ramach Inprogress+. Kliknij, by dowiedzieć się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Certified SAFe® DevOps Practitioner.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski

Opis szkolenia

Czym jest SAFe®?
Scaled Agile Framework (SAFe®) to metoda zwinnego zarządzania i przepływu pracy, która pomaga organizacjom w skalowaniu praktyk Lean i Agile.

SAFe® DevOps
Szkolenie SAFe® DevOps pomaga osobom na stanowiskach technicznych, nietechnicznych i kierowniczych optymalizować development value stream od początku do końca. Szkolenie pokazuje jak zmapować bieżący strumień wartości „od pomysłu do gotówki”. Uczestnicy zobaczą jak funkcjonuje i jak zaprojektować CDP (Continous Delivery Pipeline) ,który jest odpowiedni dla danej organizacji. Podczas szkolenia przekazywane są wskazówki i narzędzia potrzebne do efektywnej pracy w zdalnych środowiskach z rozproszonymi zespołami.

Udział w szkoleniu nie wiąże się z wymaganiami wstępnymi. Jednakże doświadczenie w pracy z Lean, Agile lub innymi stosownymi metodami może okazać się bardzo pomocne.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się  w formie stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni. Standardowe godziny szkolenia: 09-17.

Cel szkolenia

 • Przygotowanie do pełnienia roli członka Agile Teamu w organizacjach Lean,
 • Zdobycie wiedzy na temat DevOps w ramach SAFe,
 • Zapoznanie z zagadnieniem jak włączyć ciągłe testowanie i ciągłe bezpieczeństwo do Continous Delivery Pipeline,
 • Odpowiedź na pytanie jak zintegrować ciągłą eksplorację, integrację i wdrażanie oraz wydawanie użytkownikom końcowym wartości na żądanie,
 • Przygotowanie do projektowania i wdrożenia praktycznego planu transformacji DevOps dostosowanego do potrzeb organizacji,
 • Ocena i poprawa stanu obecnego za pomocą narzędzi, takich jak DevOps Health Radar i Transformation Canvas.

Korzyści

 • Wzrost efektywności pracy z klientami i organizacjami.
 • Roczny dostęp do platformy SAFe Studio, w tym dostęp do materiałów i narzędzi ułatwiających codzienną pracę w środowisku zwinnym.
 • Dostęp do grupy dla profesjonalistów SAFe oraz możliwość udziału w wydarzeniach dedykowanych posiadaczom certyfikatu.
 • Potwierdzenie wiedzy i umiejętności z obszaru DevOps w organizacji Lean.
 • Uczestnik otrzymuje od Inprogress zaświadczenie o udziale w akredytowanym szkoleniu, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie – certyfikat Certified SAFe® DevOps Practitioner.

Grupa docelowa

 • Członkowie Agile Teamów,
 • Scrum Masterzy i Product Ownerzy,
 • Konsultanci i osoby pełniące funkcję Agile Coacha,
 • Osoby chcące rozwijać swoje kompetencje w obszarze Lean, DevOps, SAFe i Scrum oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Mierzenie produktywności zespołu Scrum
SET – Narzędzia Scrum Mastera
SET – Retrospektywa jako narzędzie do rozwoju zespołu
SET – Technika zwinna w wytwarzaniu produktu
SET – Techniki estymowania i rozmiarowania wymagań w projektach
SET – Techniki priorytetyzacji w praktyce
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

Egzamin SAFe® DevOps Practitioner:

 • test jedno- i wielokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 45,
 • próg zaliczenia: 73% (33 na 45 możliwych do zdobycia punktów),
 • język egzaminu: angielski,
 • czas trwania: 90 minut,
 • forma: online, bez zewnętrznego nadzoru,
 • odbywa się na platformie SAFe Community Platform,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych i pomocy z zewnątrz,
 • ważność certyfikatu: 1 rok
 • w przypadku uzyskania negatywnego wyniku na egzaminie uczestnik może skorzystać z opcji powtórkowej. Drugie podejście do egzaminu jest możliwe zaraz po zakończeniu pierwszego, trzecie – po 10 dniach, a czwarte – po 30 dniach. Każda kolejna próba jest dodatkowo płatna.

 

Introducing DevOps

 • Recognize the problem to be solved
 • Explain DevOps and its benefits
 • Describe core DevOps principles
Mapping your value stream

 • Explain the purpose of mapping the Value Stream
 • Evaluate the efficiency of your current Value Stream
Gaining alignment with continuous exploration

 • Create Solution hypotheses
 • Collaborate and research customer needs
 • Architect the Solution for continuous delivery
Building quality in with continuous integration

 • Build continuously
 • Test end-to-end
Reducing time-to-market with continuous deployment

 • Release on demand
 • Monitor for problems
 • Respond and recover
Delivering business value with the release on demand

 • Stabilize the Solution
 • Measure the business value
Taking action

 • Craft an action plan for DevOps transformation

 

Ważne
Ścieżka certyfikacyjna SAFe nie narzuca kursantowi konkretnej drogi rozwoju – uczestnicy mogą więc brać udział w tych szkoleniach, które ich interesują, bez konieczności ukończenia szkoleń wstępnych. Warto jednak wiedzieć, że taki system zakłada, iż pierwsze dwie do czterech godzin każdego szkolenia mają charakter wprowadzający (w zależności od szkolenia), którego celem jest uwspólnianie wiedzy uczestników. Oznacza to, że biorąc udział w kolejnym szkoleniu ze ścieżki SAFe, uczestnik po raz kolejny zostanie zapoznany z tą samą częścią wprowadzającą. Praktyka ta jest wspólna dla wszystkich organizacji szkolących z SAFe.


Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):