SAFe® DevOps

Zrealizuj to szkolenie w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Certified SAFe® DevOps Practitioner.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy): 700 zł

Opis szkolenia

Szkolenie SAFe® DevOps (wersja 5) jest przydatne dla osób zarówno na stanowiskach technicznych, nietechnicznych jak i kierowniczych.

Dzięki temu szkoleniu nauczysz się optymalizować development value stream od początku do końca. Dowiesz się jak zmapować bieżący strumień wartości „od pomysłu do gotówki”. Zobaczysz jak funkcjonuje i nauczysz się projektować CDP (Continous Delivery Pipeline) dopasowany do potrzeb Twojej organizacji.  Ponadto podczas szkolenia przekazywane są wskazówki i narzędzia potrzebne do efektywnej pracy w zdalnych środowiskach z rozproszonymi zespołami.

Udział w szkoleniu nie wiąże się z wymaganiami wstępnymi, ale doświadczenie w pracy z Lean, Agile lub innymi stosownymi metodami może okazać się bardzo pomocne.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się  w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • przygotowanie do pełnienia roli członka Agile Teamu w organizacjach Lean,
 • zdobycie wiedzy na temat DevOps w ramach SAFe,
 • zapoznanie z zagadnieniem jak włączyć ciągłe testowanie i ciągłe bezpieczeństwo do Continous Delivery Pipeline,
 • znalezienie odpowiedzi na pytanie jak zintegrować ciągłą eksplorację, integrację i wdrażanie oraz wydawanie użytkownikom końcowym wartości na żądanie,
 • przygotowanie do projektowania i wdrożenia praktycznego planu transformacji DevOps dostosowanego do potrzeb organizacji,
 • ocena i poprawa stanu obecnego za pomocą narzędzi, takich jak DevOps Health Radar i Transformation Canvas.

Korzyści

 • wzrost efektywności pracy z Klientami i organizacjami,
 • roczny dostęp do platformy SAFe Studio, w tym dostęp do materiałów i narzędzi ułatwiających codzienną pracę w środowisku zwinnym,
 • dostęp do grupy dla profesjonalistów SAFe oraz możliwość udziału w wydarzeniach dedykowanych posiadaczom certyfikatu,
 • potwierdzenie wiedzy i umiejętności z obszaru DevOps w organizacji Lean,

Grupa docelowa

 • członkowie Agile Teamów,
 • Scrum Masterzy i Product Ownerzy,
 • konsultanci i osoby pełniące funkcję Agile Coacha,
 • osoby chcące rozwijać swoje kompetencje w obszarze Lean, DevOps, SAFe i Scrum oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Certyfikacja

Egzamin SAFe® DevOps Practitioner:

 • test jedno- i wielokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 45,
 • próg zaliczenia: 73% (33 na 45 możliwych do zdobycia punktów),
 • język egzaminu: angielski,
 • czas trwania: 90 minut,
 • forma: online, bez zewnętrznego nadzoru,
 • odbywa się na platformie SAFe® Studio,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych i pomocy z zewnątrz,
 • ważność certyfikatu: 1 rok
 • w przypadku uzyskania negatywnego wyniku na egzaminie uczestnik może skorzystać z opcji powtórkowej. Drugie podejście do egzaminu jest możliwe zaraz po zakończeniu pierwszego, trzecie – po 10 dniach, a czwarte – po 30 dniach. Każda kolejna próba jest dodatkowo płatna.

 

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
Introducing DevOps

 • Recognize the problem to be solved
 • Explain DevOps and its benefits
 • Describe core DevOps principles
Mapping your value stream

 • Explain the purpose of mapping the Value Stream
 • Evaluate the efficiency of your current Value Stream
Gaining alignment with continuous exploration

 • Create Solution hypotheses
 • Collaborate and research customer needs
 • Architect the Solution for continuous delivery
Building quality in with continuous integration

 • Build continuously
 • Test end-to-end
Reducing time-to-market with continuous deployment

 • Release on demand
 • Monitor for problems
 • Respond and recover
Delivering business value with the release on demand

 • Stabilize the Solution
 • Measure the business value
Taking action

 • Craft an action plan for DevOps transformation