MSP® 4th edition

Metodyka MSP – Managing Successful Programmes czyli Skuteczne Zarządzanie Programami ukazuje dobre praktyki wdrażania dużych skomplikowanych zmian o charakterze transformacji biznesowej.


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


Szkolenie akredytowane przez AXELOS.

Program to taki rodzaj zmiany, który jest na tyle duży, wewnętrznie skomplikowany i oddziaływujący na szerokie grono interesariuszy, że nie da się go zrealizować jako pojedynczego projektu. Zatem program składa się z wzajemnie powiązanych projektów, które w sumie doprowadzą do pojawienia się nowych możliwości, nowego sposobu wykonywania pracy. Te nowe elementy są nazywane potencjałem. Zarządzanie programem zaczyna mieć sens gdy musimy skoordynować współpracę kilku projektów tak, by dostarczany potencjał nadawał się do uruchomienia. Wyniki projektów, dostarczane przez projekty wchodzące w skład programu, będą pasowały do siebie i w efekcie umożliwią uruchomienie nowych usług, zmianę sposobu pracy, zmiany w kulturze organizacji. Dzięki zarządzaniu na płaszczyźnie powyżej projektów możliwa jest lepsza koordynacja i osiągnięcie większych korzyści ze zmiany.

Metodyka MSP bazuje na siedmiu zasadach – pryncypiach, których używanie nie jest nakazowe lecz zwiększa szanse na zakończenie programu pełnym sukcesem. W metodyce są również zdefiniowane tematy ładu – obszary, którymi zarządzamy, są to między innymi: zarządzanie korzyściami, przywództwo i angażowanie interesariuszy, zarządzanie jakością i nadzorem, zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami, organizacja programu. Kierujący programem łącznie zarządzają równocześnie 9 obszarami. Kierowanie programem odbywa się przy pomocy procesów, począwszy od: identyfikacji i definiowanie programu, przez zarządzanie transzami, dostarczanie potencjału i realizowanie korzyści aż po zamykanie programu. Największym wyzwaniem po definiowaniu programu (gdzie następuje wybranie takiego modelu docelowego nowej organizacji, który po dostarczeniu będzie w stanie generować korzyści i którego koszty dostarczenia są na akceptowalnym poziomie) jest przechodzenie do nowego stanu, czyli uruchamianie potencjału. Transformacja wiąże się zawsze ze sporym ryzykiem czy uda się doprowadzić do utrwalenia rezultatów zmiany w organizacji? Czy użytkownicy byli właściwie zaangażowani i przyjęli zmianę? Czy przechodzenie do nowego stanu nie wiązało się ze spadkiem wydajności w działalności operacyjnej? Czy korzyści mają charakter trwały?

Jak przygotować, prowadzić program, jak zarządzać transformacją oraz jakie są kluczowe aspekty (tematy) zarządzania programem dowiemy się ze szkoleń MSP.