PMI_logo

PMP®


Wszystkie szkolenia online, w języku polskim możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus. Zobacz ile zyskasz stawiając na rozwój!


PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course to oficjalne, autoryzowane przez Project Management Institute (PMI®) szkolenie PMP®, przygotowujące do certyfikacji Project Management Professional (PMP®).


Szkolenie Agile Elements jest kursem uzupełniającym, nieautoryzowanym przez PMI.

Co to certyfikacja Project Management Professional (PMP®)?

Project Management Professional (PMP®) to jeden najbardziej prestiżowych certyfikatów potwierdzających doświadczenie i wiedzę w obszarze zarządzania projektami.

Organizacją certyfikującą jest Project Management Institute (PMI®), twórca najpopularniejszego w USA standardu i podejścia do zarządzania projektami.

PMP® jest jednym z najtrudniejszych certyfikatów do uzyskania. Kandydat(ka) musi nie tylko zaprezentować podczas trudnego egzaminu szeroką wiedzę teoretyczną, ale musi także udokumentować wieloletnie doświadczenia zawodowe, aby zostać do egzaminu dopuszczonym(ą). Z tego względu PMP® uznawany jest przez wielu za ukoronowanie ścieżki rozwoju kierownika projektu.

Historia PMP®

Pierwsze certyfikaty PMP® zostały wydane przez PMI® w 1984 roku. Potwierdzały znajomość standardu i podejścia do zarządzania projektami rozwijanego przez PMI® od momentu jego powstania w 1969 roku i zawartego w PMBOK® Guide.

Obecnie (2022 r.) by uzyskać certyfikat wymagana jest nie tylko znajomość PMBOK Guide, ale również posiadanie szerokiej wiedzy z wielu obszarów zarządzania projektami, popartego znacznym doświadczeniem.

Dlaczego warto posiadać certyfikat PMP®?

Certyfikat PMP®:

 • jest szeroko rozpoznawalny na świecie,
 • jest dowodem posiadania odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia wszelkiego rodzaju projektów,
 • ma szczególną wartość na rynku amerykańskim, gdzie posiadacze certyfikatu PMP® częstokroć mogą liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenie,
 • ma dominującą pozycję w obu Amerykach i rosnący prestiż w Indiach i Chinach,
 • na rynku europejskim konkuruje z innymi podejściami i metodykami, jakkolwiek jego posiadanie znacząco ułatwia prowadzenie projektów, w które zaangażowany jest partner amerykański,
 • jest wysoce ceniony przez pracodawców. Jego posiadanie często jest jednym z warunków stawianych przed kandydatami na stanowisko kierownika projektu.

Gdzie można stosować podejście do zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem PMP®?

Podejście do zarządzania projektami stworzone przez PMI® nie jest metodyką, lecz zbiorem dobrych praktyk. Z tego względu nie ma żadnych ograniczeń w stosowaniu tego podejścia w jakimkolwiek projekcie.

Należy jednak mieć na uwadze, że podejście to czyni z kierownika projektu w zasadzie jedynego decydenta projektu, co wiąże się ze znacznie większą odpowiedzialnością i samodzielnością tej roli w porównaniu do innych metodyk zarządzania projektami.

Jakie pojęcia poznasz w trakcie PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course?

Podczas tego szkolenia PMP® zapoznasz się z pojęciami obecnymi na egzaminie PMP®.

Kurs PMP® przygotowuje do najnowszej wersji egzaminu PMP®, obowiązującej od początku 2021 r. Uwzględnia zatem zarówno elementy tradycyjnego zarządzania projektami, jak i zarządzania zwinnego (Agile) i hybrydowego.

Podczas szkolenia PMI® Authorized PMP® Exam Prep poruszane są kwestie związane z:

 • tworzeniem zespołu projektowego,
 • rozpoczynaniem projektu,
 • dostarczaniem oczekiwanych rezultatów projektu,
 • zarządzaniem zespołem projektowym,
 • związkiem podejmowanych aktywności w ramach projektu z otoczeniem biznesowym tegoż projektu.

Dla kogo jest szkolenie PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course?

Szkolenie PMP® jest skierowane do osób posiadających już znaczącą wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania projektami. Jego zadaniem jest nie tyle przedstawienie zupełnie nowych pojęć, lecz usystematyzowanie posiadanej wiedzy z punktu widzenia przygotowania do egzaminu PMP®.

Forma szkolenia PMP®

Kurs PMI® Authorized PMP® Exam Prep dostępny jest w formie online lub stacjonarnej. Szkolenie online odbywa się w czasie rzeczywistym i jest prowadzone przez doświadczonego trenera. Materiały szkoleniowe PMP® zostały przygotowane przez PMI®. Dostępne są wyłącznie w języku angielskim. Inprogress nie jest uprawniony do dokonywania w nich zmian lub tłumaczenia na język polski.

Materiały dostarczane są w formie elektronicznej za pomocą platformy PMI®, do której uczestnicy kursu PMP® otrzymują kody dostępowe. Istnieje możliwość dostarczenia materiałów w formie papierowej, jednakże wiąże się to z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty wymaganej przez PMI®. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta po złożeniu zamówienia.
Z uwagi na język materiałów kursu PMP®, wskazane jest, aby uczestnicy znali języku angielski co najmniej na poziomie średniozaawansowanym (B1+, B2, C1-2).

Egzamin PMP®

Egzamin Project Management Professional (PMP®) nie jest dostępny w pakiecie ze szkoleniem PMI® Authorized PMP® Exam Prep.

Każdy chętny do uzyskania certyfikatu PMP® obowiązany jest indywidualnie zapisać się na egzamin PMP®, korzystając ze strony pmi.org.

Egzamin PMP® organizowany jest przez firmę Pearson VUE, działającą w imieniu PMI®.

Inprogress nie pośredniczy w zapisach na egzamin PMP®.

Z jakich źródeł czerpać wiedzę do egzaminu PMP®?

PMI® zapewnia listę referencyjną lektur, które służą jako źródło pytań do egzaminu PMP®.
W Inprogress mogą Państwo zakupić PMBOK® Guide 7th edition oraz podręcznik Rita Mulcahy’s PMP® Exam Prep, który jest bardzo cennym źródłem wiedzy o egzaminie PMP®. Należy wybrać te dodatki podczas składania zamówienia.

Co dalej po certyfikacji PMP®?

Kierunki, w jakich warto się rozwijać po uzyskaniu certyfikatu PMP®, opisuje nasz Przewodnik po ścieżkach rozwoju (ścieżka 4: Project Master). Z Przewodnika dowiedzą się Państwo, które szkolenia rekomendują nasi specjaliści i które będą najlepsze w obranej przez Państwa ścieżce.