Praxis Framework™ Foundation

Zrealizuj szkolenie Praxis Framework Foundation w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Praxis Framework Foundation

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online

Dodatki

 • egzamin (opcjonalny): 890 zł

Opis szkolenia

Szkolenie Praxis Framework Foundation jest przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami, programami i portfelem. Jest idealne dla menedżerów projektów, liderów zespołów, kierowników programów oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w tej dziedzinie.

Podczas kursu poznasz kluczowe elementy frameworku takie jak:

 • zarządzanie zakresem,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie zasobami,
 • zarządzanie harmonogramem,
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie komunikacją.

Wprowadzimy Cię w świat Praxis Framework!

Dzięki holistycznemu podejściu do zarządzania projektami szkolenie Praxis Framework Foundation integruje elementy zawarte w szeregu innych metodyk i podejść, takich jak np. PRINCE2®, Agile, MSP®, PMBOK, co umożliwia elastyczne dostosowanie do konkretnych potrzeb Twojej organizacji. Podczas szkolenia zdobędziesz solidne podstawy teoretyczne, poznasz skuteczne narzędzia i techniki potrzebne do efektywnego zarządzania projektami, programami, portfelem, które z powodzeniem możesz zastosować w swojej pracy zawodowej. Dzięki poznaniu Praxis Framework zwiększysz efektywność zespołu i osiągniesz wyznaczone cele biznesowe. Szkolenie pozwoli Ci zrozumieć kompleksowość zarządzania projektami, programami i portfelem, włączając różne perspektywy, takie jak: techniczna, biznesowa i interpersonalna.

Po ukończeniu szkolenia możesz przystąpić do egzaminu, po zdaniu którego otrzymasz certyfikat Praxis Framework na poziomie Foundation. Jest on wydawany przez APMG i uznawany międzynarodowo. Certyfikat potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami, programami i portfelem, co może przyczynić się do zwiększenia szans na awans zawodowy i rozwój kariery.

Z uwagi na swą kompleksowość, szkolenie jest jednym z trudniejszych na tym poziomie. Rekomendujemy poświęcenie stosownego czasu na przygotowanie się do egzaminu certyfikującego.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • wprowadzenie uczestników szkolenia w świat Praxis Framework,
 • dostarczenie podstawowych narzędzi i technik potrzebnych do skutecznego zarządzania projektami., programami i portfelem,
 • poznanie kluczowych elementów frameworku,
 • zrozumienie holistycznego podejścia Praxis Framework,
 • nauczenie się efektywnego zarządzania projektami przy użyciu narzędzi i technik dostarczonych przez Praxis Framework,
 • przygotowanie do egzaminu certyfikującego Praxis Framework Foundation.

Korzyści

 • zdobycie wiedzy na temat kluczowych elementów frameworku, takich jak: zarządzanie zakresem, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zasobami, zarządzanie harmonogramem, zarządzanie jakością czy zarządzanie komunikacją,
 • rozwinięcie umiejętności niezbędnych dla menedżerów projektów, liderów zespołów i kierowników programów,
 • zdobycie solidnych podstaw teoretycznych z zarządzania projektami, programami i portfelem,
 • używanie skutecznych narzędzi i technik dostarczonych przez Praxis Framework do efektywnego zarządzania projektami,
 • zwiększenie efektywności i produktywności zespołów,
 • zrozumienie różnych perspektyw zarządzania projektami, w tym technicznej, biznesowej i interpersonalnej.

Grupa docelowa

 • osoby, które chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami, programami i portfelem,
 • menedżerowie projektów,
 • liderzy zespołów.
 • kierownicy programów,
 • osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w dziedzinie zarządzania projektami, programami i portfelem,
 • osoby, które chcą zrozumieć i nauczyć się korzystać z narzędzi i technik Praxis Framework,
 • osoby pragnące zdobyć międzynarodowy certyfikat z zakresu zarządzania projektami Praxis Framework Foundation,
 • uczestnicy chcący zwiększyć swoje szanse na awans zawodowy i rozwój kariery poprzez potwierdzenie swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami.

Certyfikacja

Egzamin Praxis Framework Foundation

 • test jednokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 75,
 • czas trwania: 60 min,
 • próg zdawalności: wymagane jest uzyskanie 50% (38 pkt z 75)
 • język: angielski,
 • brak wymogów formalnych,
 • forma egzaminu: online,
 • termin egzaminu: egzamin odbywa się w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia,
 • ważność certyfikatu Praxis Framework Foundation: bezterminowy,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat Praxis Framework Foundation w formie elektronicznej.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Praxis Framework™ i jego kontekst
 • Zarządzanie projektem, programem, portfelem (P3) – cel i cechy charakterystyczne
 • Cykle życia projektu, programu, portfela
 • Sponsor
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zdolnością i dojrzałością
 • Obszary zarządzania Praxis
 • Procesy w projektach i programach
 • Struktura organizacyjna projektu i programu
 • Zarządzanie interesariuszami
 • Zarządzanie uzasadnieniem biznesowym
 • Planowanie
 • Kontrola i nadzór
 • Zarządzanie informacją
 • Zarządzanie zakresem i wymaganiami
 • Rozwój rozwiązania
 • Zarządzanie korzyściami
 • Kontrola zmian
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Zarządzanie harmonogramem
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie zasobami
 • Komunikacja
 • Zarządzanie konfliktem
 • Delegowanie uprawnień
 • Przywództwo, motywowanie, wywieranie wpływu
 • Etyka
 • Negocjowanie
 • Praca zespołowa

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni. Egzamin odbywa się w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia (w przypadku szkoleń odbywających się w tygodniu) lub w kolejną niedzielę po zakończeniu szkolenia (w przypadku szkoleń weekendowych).