AgilePM® & AgileBA®

Połącznie zwinnego zarządzania projektami z analizą biznesową


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


Szkolenie akredytowane przez APMG.

Czym jest AgilePM i AgileBA?

AgilePM (Agile Project Management) to ceniona na całym świecie metodyka zwinnego zarządzania projektami. Bazą, na której powstała najnowsza wersja metodyki (v2) jest podejście The DSDM Agile Project Framework (ang. Dynamic Systems Development Method), która umożliwia szybką i bezpieczną realizację projektów w organizacjach wymagających precyzji i przejrzystości w całym cyklu życia projektu.

AgileBA (Agile Business Analyst) to zbiór dobrych praktyk związanych z analizą biznesową w organizacjach, które przyjęły zwinne podejście do realizacji projektów. AgileBA opiera się na procesie, rolach i produktach pochodzących z podejścia The DSDM Agile Project Framework. W podejściu tym mocno uwidoczniona jest rola Analityka Biznesowego, jego obowiązki oraz relacje z interesariuszami projektu.

Połączenie tych dwóch podejść w ramach jednego szkolenia daje holistyczny pogląd na projekt, który uwzględnia zarówno ramę do zarządzania nim przez cały cykl jego życia, ale również stanowi źródło ważnych narzędzi i praktyk, które będą stanowiły realne wsparcie w codziennej pracy zespołu projektowego.