Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

AgilePM® & AgileBA® Foundation

Opis szkolenia

W dzisiejszych czasach zwinne zarządzanie projektami staje się coraz bardziej popularne w wielu organizacjach działających w niemal wszystkich branżach. Wraz z rozwojem zwinnego stylu pracy wiele organizacji napotyka na problemy związane z pozyskaniem do swoich szeregów odpowiednio przygotowanych merytorycznie pracowników.

Szkolenie AgilePM & AgileBA Foundation stanowi odpowiedź na potrzeby osób nie tylko zajmujących się zawodowo analizą biznesową w agile, ale także osób, które chcą zajmować się tym na co dzień.

W tracie szkolenia Uczestnik ma szanse na poznanie zarówno efektywnego podejścia do zarządzania projektem zgodnego z AgilePM, ale również kwestii związanych z analizą biznesową, prowadzoną przez cały cykl życia projektu. Szkolenie pokazuje opis roli Analityka Biznesowego w świecie zwinnego zarządzania projektami oraz narzędzia wykorzystywane w jego codziennej pracy.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Szkolenie Virtual Classroom

Szkolenie odbywa się również w formie online. Przebieg szkoleń VIRTUAL CLASSROOM jest zbliżony do przebiegu szkoleń odbywających się stacjonarnie – trener na żywo omawia zagadnienia zgodnie z agendą, wyjaśnia wątpliwości, odpowiada na pytania uczestników zadawane w sesjach Q&A. Po szkoleniu uczestnicy zdają egzamin, który również odbywa się online. Więcej informacji o tym, jak zapisać się na szkolenie w trybie Virtual Classroom, znajdziesz w naszym wpisie na blogu: szkolenia online.

Aby zapisać się na szkolenie Virtual Classroom, wybierz w terminarzu szkoleń opcję „Virtual Classroom” (zamiast miasta). Sprawdź terminarz szkoleń Virtual Classroom.

Terminy szkoleń

Regularna cena szkolenia:

1800 zł

Egzamin AgilePM Foundation:

700 zł

Egzamin AgileBA Foundation:

700 zł

Podręcznik:

AgilePM (PL, ENG) – od 180 zł
AgileBA (ENG) – 190 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • poznanie założeń metodyki zwinnego zarządzania projektami AgilePM,
 • poznanie zagadnień związanych analizą biznesową zgodnie z AgileBA,
 • uzyskanie informacji jak wykorzystać analizę biznesową w konkretnych fazach cyklu życia projektu zwinnego,
 • przygotowanie do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation oraz AgileBA Foundation.
Czas trwania

Czas trwania

Łączone szkolenie na poziomie Foundation trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.  Trzeciego dnia szkolenia, po zakończeniu części teoretycznej, odbywają się egzaminy certyfikujące.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • kierownicy projektów,
 • analitycy biznesowi,
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownicy zespołów projektowych,
 • liderzy zespołów wytwórczych,
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT i innych branż,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem zagadnień związanych z analizą biznesową,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® oraz AgileBA® Foundation.
Język

Język

Język szkolenia:

 • językiem szkolenia jest język polski.

Język materiałów:

 • język polski (materiały są również dostępne w języku angielskim).
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:

 • praktyczne wskazówki dla osób zarządzających projektami agile lub członków zespołu wytwórczego,
 • możliwość otrzymania znanego na całym świecie certyfikatu w zakresie zwinnego zarządzania projektami lub zwinnej analizy biznesowej,
 • poznanie podstaw AgilePM oraz zrozumienie benefitów związanych z zastosowaniem tego podejścia,
 • poznanie zwinnych praktyk takich jak: rozwój iteracyjny, timeboxing, modelowanie, warsztaty facylitowane czy priorytetyzacja.

Korzyści ze szkolenia dla organizacji:

 • dostarczanie realnej wartości biznesowej wcześniej niż wtradycyjnych projektach – dzięki wielu wdrożeniom,
 • wspomaga budowanie bardziej otwartej kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym zaufaniu,
 • redukuje ryzyko dostarczenia produktów słabej jakości dzięki zastosowaniu przyrostowego i iteracyjnego podejścia do wytwarzania,
 • promuje transparentność pracy całego zespołu projektowego.
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Egzaminy AgilePM oraz AgileBA dają możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez APMG International.

Przystąpienie do egzaminu AgilePM oraz AgileBA na poziomie Foundation, nie jest związane z żadnymi wymaganiami wstępnymi.

Egzamin AgilePM® Foundation:

 • test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
 • egzamin trwa 40 minut,
 • język polski lub angielski.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość zakupienia certyfikatu w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

Certyfikat AgilePM® Foundation ważny jest bezterminowo.

Egzamin AgileBA® Foundation:

 • test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
 • egzamin trwa 40 minut,
 • język polski lub język angielski.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie papierowej.

Certyfikat AgileBA® Foundation ważny jest bezterminowo.

Osoby, które uzyskały certyfikat AgilePM lub AgileBA po 1 maja 2017 roku mają możliwość skorzystania z rocznego bezpłatnego członkostwa w Agile Business Consortium.

 Korzyści z członkostwa w Agile Business Consortium to m.in.:

 • przynależność do czołowej organizacji rozwijającej Agile,
 • dostęp do webinarów on-line,
 • 20% zniżki na wszystkie produkty w sklepie internetowym Agile Business Consortium,
 • dostęp do treści przeznaczonych tylko dla członków Agile Business Consortium.

 *Oferta dotyczy wyłącznie nowych członków konsorcjum.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o korzyściach z członkostwa w Agile Business Consortium.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Czym jest Agile? Po co korzystać ze zwinnych podejść?
 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe.
 • Przygotowanie do osiągnięcia sukcesu.
 • Proces DSDM.
 • Role i Obowiązki.
 • Produkty DSDM.
 • Kluczowe praktyki - stosowanie priorytetów i timeboxów.
 • Planowanie i kontrola przez cały cykl życia projektu.
 • Warsztaty.
 • Modelowanie.
 • Rozwój Iteracyjny.
 • Rola Analityka Biznesowego w świecie Agile.
 • Uzasadnienie Biznesowe w Agile.
 • Interesariusze projektu Agile.
 • Wymagania i Historyjki Użytkowników.
 • Planowanie wymagań oraz szacowanie w cyklu życia projektu.
 • Cykl życia wymagań w projekcie Agile.

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

15.06 - 17.06.2020

 • VIRTUAL CLASSROOM
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

13.07 - 15.07.2020

 • VIRTUAL CLASSROOM
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

20.07 - 22.07.2020

 • VIRTUAL CLASSROOM
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

10.08 - 12.08.2020

 • VIRTUAL CLASSROOM
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

07.09 - 09.09.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

07.09 - 09.09.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

07.09 - 09.09.2020

 • VIRTUAL CLASSROOM
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

14.09 - 16.09.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

14.09 - 16.09.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

21.09 - 23.09.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

28.09 - 30.09.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

05.10 - 07.10.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

05.10 - 07.10.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

12.10 - 14.10.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

12.10 - 14.10.2020

 • VIRTUAL CLASSROOM
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

19.10 - 21.10.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

19.10 - 21.10.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

26.10 - 28.10.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

02.11 - 04.11.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

02.11 - 04.11.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

02.11 - 04.11.2020

 • VIRTUAL CLASSROOM
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

16.11 - 18.11.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

16.11 - 18.11.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

16.11 - 18.11.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

30.11 - 02.12.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

07.12 - 09.12.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

07.12 - 09.12.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

07.12 - 09.12.2020

 • VIRTUAL CLASSROOM
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

14.12 - 16.12.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

14.12 - 16.12.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

14.12 - 16.12.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

21.12 - 23.12.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1800 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.