SCRUMstudy / SBOK Guide

Scrum to jedna z najpopularniejszych, najszybszych, najbardziej efektywnych i elastycznych ram postępowania (eng. framework) wykorzystywanych do zwinnego zarządzania projektami. Zazwyczaj podejście to kojarzone jest z tworzeniem oprogramowania, ale można je stosować również dla innych produktów, które mają jakąś wartość, np. kampanii marketingowej. Opiera się na pracy zespołu, którego celem jest dostarczenie danego produktu. Członkowie tego zespołu uzupełniają się wiedzą i kompetencjami.


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


Szkolenie akredytowane przez SCRUMstudy.

SCRUMstudy to organizacja oferująca szeroki wybór certyfikacji z zakresu Scrum i Agile.

Z zadaniami poszczególnych członków zespołu oraz ich rolą w realizacji projektu można się zapoznać, biorąc udział w szkoleniach SCRUMstudy: Scrum Master Certified (SMC®), Scrum Developer Certified (SDC®) czy Scrum Product Owner Certified (SPOC®) czy SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™). Zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkoleń pozwoli przyspieszyć proces realizacji projektów oraz zwiększyć szansę na ich sukces.

Dlaczego jeszcze warto zapisać się na szkolenia SCRUMstudy?

Jest to marka rozpoznawalna na całym świecie – kursanci pochodzą z ponad 150 krajów i niemal 8 tys. firm, wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkoleń są uniwersalne i można je zastosować w różnych środowiskach i branżach, szkolenia oparte są Scrum Body of Knowledge (SBOK™Guide)*.

* SBOK™ Guide to zbiór wytycznych, które z powodzeniem pozwolą na wdrożenie Scruma – ram postępowania znajdujących zastosowanie w realizacji projektów w oparciu o metodyki zwinne. Przewodnik został stworzony dla organizacji, praktyków zarządzania projektami oraz osób, które chciałyby wdrożyć Scruma w swojej firmie. SBOK™ Guide opracowano na podstawie doświadczeń zaczerpniętych z tysięcy projektów realizowanych przez firmy i organizacje działające w różnych branżach, dlatego też uważany jest za standard Scruma.

SBOK™ Guide to najlepszy materiał dla osób przygotowujących się do egzaminów związanych ze szkoleniami SCRUMstudy, m.in.:

Scrum Master Certified (SMC®),
Scrum Developer Certified (SDC®),
Scrum Product Owner Certified (SPOC®),
SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™).