SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™) z egzaminem


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™).

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy): 1050 zł

Opis szkolenia

SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™) to uznany i rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzajacy posiadanie wiedzy umożliwiajacej wybór odpowiedniego podejścia Agile do kontekstu konkretnego projektu lub inicjatywy biznesowej. Jego posiadanie potwierdza szeroką wiedzę w zakresie przewag i sposobów pracy w podejściach Agile. Jednocześnie umożliwia przeprowadzenie analizy możliwości wdrożenia najbardziej odpowiedniego sposobu dostarczenia produktu lub całego projektu. Certyfikacja przyznawana jest przez SCRUMStudy – organizację gwarantującą wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji.

Dzięki szkoleniu dowiesz się i poznasz następujące podejścia Agile:

 • Kanban,
 • Lean,
 • Scrum,
 • Extreme Programming,
 • DSDM,
 • Crystal.

W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze elementy podejść Agile, takie jak:

 • rozwój oparty o dostarczanie wartości,
 • planowanie adaptacyjne,
 • proces ciągłego doskonalenia,
 • rozwój iteracyjny,
 • wartości i pryncypia.

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia daje jego uczestnikowi wiedzę i umiejętności oczekiwane przez organizacje wdrażające różne podejścia do rozwoju w swoich strukturach. Szkolenie prezentuje metody dostosowane do pracy w Agile na poziomie rozwoju produktu i zespołu (Scrum, Kanban, XP) oraz na poziomie pełnego cyklu projektowego DSDM.

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat wydany przez Inprogress.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wdrożenia zwinnych metod pracy w swojej organizacji poprzez zrozumienie ich różnic i korzyści z nich wynikających. Uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą na przystąpienie do egzaminu SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™).

Korzyści

 • przygotowanie do międzynarodowego Ceryfikatu SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™),
 • poznanie metody Agile wykorzystywanej do wytwarzania i rozwoju produktów w złożonych środowiskach oraz
 • prowadzenia projektów,
 • przygotowanie do pełnienia roli Eksperta w organizacjach pracujących w metodach Agile oraz planujących jej wdrożenie,
 • zapoznanie się z pryncypiami i metodami Agile,
 • poznanie zasad skalowania metod.

Grupa docelowa

 • pracownicy Biur Zarządzania i Nadzoru Projektów (Project Management Office),
 • osoby odpowiedzialne za transformację i zmianę organizacyjną w kierunku Agile,
 • obecni oraz przyszli członkowie zespołów Scrumowych,
 • obecni oraz przyszli Scrum Masterowie,
 • obecni oraz przyszli Właściciele Produktu (Product Owner),
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • przedstawiciele działów IT,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • liderzy zespołów.

Certyfikacja

Szkolenie przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu organizacji akredytującej ScrumStudy. Egzamin przeprowadzany jest w formie online, a w jego trakcie przedstawiciel ScrumStudy nadzoruje osobę przystępującą do egzaminu za pomocą kamery internetowej. Egzamin dostępny jest w języku angielskim i trwa 120 minut. Składa się z 100 pytań jednokrotnego wyboru.

Uczestnicy mają 3 podejścia do egzaminu w ciągu 180 dni od zakończenia szkolenia.

Certyfikat SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™) ważny jest 3 lata. Aby przedłużyć jego ważność, należy wziąć udział w szkoleniu Scrum Study Recertification i podejść do egzaminu.

Cena egzaminu dla subskrybentów Inprogress Plus wynosi 800 zł netto + vat 23%.