SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™) z egzaminem


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™).

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™) to uznany i rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzajacy posiadanie wiedzy umożliwiajacej wybór odpowiedniego podejścia Agile do kontekstu konkretnego projektu lub inicjatywy biznesowej. Jego posiadanie potwierdza szeroką wiedzę w zakresie przewag i sposobów pracy w podejściach Agile. Jednocześnie umożliwia przeprowadzenie analizy możliwości wdrożenia najbardziej odpowiedniego sposobu dostarczenia produktu lub całego projektu. Certyfikacja przyznawana jest przez SCRUMStudy – organizację gwarantującą wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji.

Dzięki szkoleniu dowiesz się i poznasz następujące podejścia Agile:

 • Kanban,
 • Lean,
 • Scrum,
 • Extreme Programming,
 • DSDM,
 • Crystal.

W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze elementy podejść Agile, takie jak:

 • rozwój oparty o dostarczanie wartości,
 • planowanie adaptacyjne,
 • proces ciągłego doskonalenia,
 • rozwój iteracyjny,
 • wartości i pryncypia.

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia daje jego uczestnikowi wiedzę i umiejętności oczekiwane przez organizacje wdrażające różne podejścia do rozwoju w swoich strukturach. Szkolenie prezentuje metody dostosowane do pracy w Agile na poziomie rozwoju produktu i zespołu (Scrum, Kanban, XP) oraz na poziomie pełnego cyklu projektowego DSDM.

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat wydany przez Inprogress.

Cena szkolenia obejmuje materiały do szkolenia oraz voucher na egzamin.

Jak organizujemy szkolenia?

W zależności od liczby zgłoszeń, szkolenie może się odbyć w trzech formach: stacjonarnej, online i hybrydowej (połączenie formy online i stacjonarnej). Szczegóły znajdziecie na naszym blogu: organizacja szkoleń w Inprogress.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wdrożenia zwinnych metod pracy w swojej organizacji poprzez zrozumienie ich różnic i korzyści z nich wynikających. Uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą na przystąpienie do egzaminu SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™).

Korzyści

 • przygotowanie do międzynarodowego Ceryfikatu SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™),
 • poznanie metody Agile wykorzystywanej do wytwarzania i rozwoju produktów w złożonych środowiskach oraz
 • prowadzenia projektów,
 • przygotowanie do pełnienia roli Eksperta w organizacjach pracujących w metodach Agile oraz planujących jej wdrożenie,
 • zapoznanie się z pryncypiami i metodami Agile,
 • poznanie zasad skalowania metod.

Grupa docelowa

 • pracownicy Biur Zarządzania i Nadzoru Projektów (Project Management Office),
 • osoby odpowiedzialne za transformację i zmianę organizacyjną w kierunku Agile,
 • obecni oraz przyszli członkowie zespołów Scrumowych,
 • obecni oraz przyszli Scrum Masterowie,
 • obecni oraz przyszli Właściciele Produktu (Product Owner),
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • przedstawiciele działów IT,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • liderzy zespołów.

Certyfikacja

Szkolenie przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu organizacji akredytującej ScrumStudy. Egzamin przeprowadzany jest w formie online, a w jego trakcie przedstawiciel ScrumStudy nadzoruje osobę przystępującą do egzaminu za pomocą kamery internetowej. Egzamin dostępny jest w języku angielskim i trwa 120 minut. Składa się z 100 pytań jednokrotnego wyboru.

Uczestnicy mają 3 podejścia do egzaminu w ciągu 180 dni od zakończenia szkolenia.

Certyfikat SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™) ważny jest 3 lata. Aby przedłużyć jego ważność, należy wziąć udział w szkoleniu Scrum Study Recertification i podejść do egzaminu.

Cena egzaminu dla subskrybentów Inprogress Plus wynosi 800 zł netto + vat 23%.