Scrum Product Owner Certified (SPOC™)

Opis szkolenia

Scrum Product Owner Certified (SPOC™) to uznany i rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzający przygotowanie do pełnienia roli Właściciela Produktu (Product Owner). Certyfikacja przyznawana jest przez SCRUMStudy – organizację gwarantującą wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji. Certyfikat ułatwia rozwój kariery w roli Właściciela Produktu oraz jej wdrożenie w organizacji.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, jakie obowiązki pełni Właściciel Produktu oraz jak efektywnie realizować zadania z zakresu:

 • tworzenia i priorytetyzacji rejestru produktu,
 • reprezentowania interesariuszy projektu w Zespole Scrum,
 • komunikowania wizji produktu oraz jego funkcjonalności,
 • definiowania kryteriów akceptacji dla produktów.

W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze elementy Scrum, takie jak:

 • wprowadzenie do Scrum – SBOK Guide (SCRUM Body of Knowledge Guide),
 • podejście zwinne – czym jest agile, różnice pomiędzy adaptacyjnym a tradycyjnym realizowaniem inicjatyw biznesowych, miejsce Scrum wśród metodyk zwinnych,
 • rola Właściciela Produktu – kluczowe zadania w metodzie Scrum,
 • role Scrum – Scrum Master, Scrum Team,
 • pryncypia Scrum – empiryczna kontrola procesu, samoorganizacja, współpraca, priorytetyzacja oparta o wartości, timeboxing, wytwarzanie przyrostowe,
 • fazy projektu Scrumowego – inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementacja, retrospektywa, wdrożenie,
 • jakość dostarczanych produktów – kryteria akceptacji, rejestr produktu, dostarczanie wartości biznesowej, User Stories.
Cel szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wdrożenia metody Scrum w swojej organizacji oraz pełne zrozumienie roli Właściciela Produktu. Uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą na przystąpienie do egzaminu Scrum Product Owner Certified (SPOC™).

Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie Scrum Product Owner Certified (SPOC™) trwa 2 dni i skupia się na warsztatowym przekazaniu wiedzy niezbędnej do poznania specyfiki pracy w roli Właściciela Produktu oraz przygotowania do egzaminu certyfikującego.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • obecni oraz przyszli członkowie zespołów Scrumowych,
 • obecni oraz przyszli Scrum Masterowie,
 • obecni oraz przyszli Właściciele Produktu (Product Owner),
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • przedstawiciele działów IT,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • liderzy zespołów.
Języki szkolenia

Języki szkolenia

Językiem szkolenia jest język polski. Materiały szkoleniowe dostępne są w języku angielskim. W trakcie szkolenia Trener zapewnia pełne wsparcie w zrozumieniu materiałów dla osób nie posiadających wystarczających umiejętności językowych.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • przygotowanie do międzynarodowego Ceryfikatu Scrum Product Owner Certified (SPOC™),
 • poznanie metody Scrum wykorzystywanej do wytwarzania i rozwoju produktów w złożonych środowiskach,
 • przygotowanie do pełnienia roli Właściciela Produktu w organizacjach pracujących w metodzie Scrum oraz planujących jej wdrożenie,
 • zapoznanie się z pryncypiami i metodami Agile,
 • poznanie zasad skalowania metody Scrum.
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat wydany przez Inprogress. Szkolenie przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu organizacji akredytującej ScrumStudy. Egzamin przeprowadzany jest w formie online, a w jego trakcie przedstawiciel ScrumStudy nadzoruje osobę przystępującą do egzaminu za pomocą kamery internetowej. Egzamin dostępny jest w języku angielskim i trwa 180 minut. Składa się z 140 pytań wielokrotnego wyboru.

Certyfikat Scrum Product Owner Certified (SPOC™) ważny jest 3 lata. Aby przedłużyć jego ważność, należy wziąć udział w szkoleniu pozwalającym zaktualizować posiadaną wiedzę w wersji stacjonarnej lub zdalnej.

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

22.01 - 23.01.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

29.01 - 30.01.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

19.02 - 20.02.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

26.02 - 27.02.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

19.03 - 20.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

26.03 - 27.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

23.04 - 24.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

23.04 - 24.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

15.05 - 16.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

24.05 - 25.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

18.06 - 19.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

25.06 - 26.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

16.07 - 17.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

30.07 - 31.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

20.08 - 21.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

27.08 - 28.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

17.09 - 18.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

24.09 - 25.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

15.10 - 16.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

22.10 - 23.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

19.11 - 20.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

26.11 - 27.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

12.12 - 13.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

17.12 - 18.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

+48 607 327 302

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu