Scrum Product Owner Certified (SPOC®) z egzaminem


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Scrum Product Owner Certified (SPOC®).

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy): 800 zł

Opis szkolenia

Scrum Product Owner Certified (SPOC®) to uznany i rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzający przygotowanie do pełnienia roli Właściciela Produktu (Product Owner). Certyfikacja przyznawana jest przez SCRUMStudy – organizację gwarantującą wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji. Certyfikat ułatwia rozwój kariery w roli Właściciela Produktu oraz jej wdrożenie w organizacji.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, jakie obowiązki pełni Właściciel Produktu oraz jak efektywnie realizować zadania z zakresu:

 • tworzenia i priorytetyzacji rejestru produktu,
 • reprezentowania interesariuszy projektu w Zespole Scrum,
 • komunikowania wizji produktu oraz jego funkcjonalności,
 • definiowania kryteriów akceptacji dla produktów.

W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze elementy Scrum, takie jak:

 • wprowadzenie do Scrum – SBOK Guide (SCRUM Body of Knowledge Guide),
 • podejście zwinne – czym jest agile, różnice pomiędzy adaptacyjnym a tradycyjnym realizowaniem inicjatyw biznesowych, miejsce Scrum wśród metodyk zwinnych,
 • rola Właściciela Produktu – kluczowe zadania w metodzie Scrum,
 • role Scrum – Scrum Master, Scrum Team,
 • pryncypia Scrum – empiryczna kontrola procesu, samoorganizacja, współpraca, priorytetyzacja oparta o wartości, timeboxing, wytwarzanie przyrostowe,
 • fazy projektu Scrumowego – inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementacja, retrospektywa, wdrożenie,
 • jakość dostarczanych produktów – kryteria akceptacji, rejestr produktu, dostarczanie wartości biznesowej, User Stories.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wdrożenia metody Scrum w swojej organizacji oraz pełne zrozumienie roli Właściciela Produktu. Uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą na przystąpienie do egzaminu Scrum Product Owner Certified (SPOC®).

Korzyści

 • przygotowanie do międzynarodowego Ceryfikatu Scrum Product Owner Certified (SPOC®),
 • poznanie metody Scrum wykorzystywanej do wytwarzania i rozwoju produktów w złożonych środowiskach,
 • przygotowanie do pełnienia roli Właściciela Produktu w organizacjach pracujących w metodzie Scrum oraz planujących jej wdrożenie,
 • zapoznanie się z pryncypiami i metodami Agile,
 • poznanie zasad skalowania metody Scrum.

Grupa docelowa

 • obecni oraz przyszli członkowie zespołów Scrumowych,
 • obecni oraz przyszli Scrum Masterowie,
 • obecni oraz przyszli Właściciele Produktu (Product Owner),
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • przedstawiciele działów IT,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • liderzy zespołów.

Certyfikacja

Szkolenie przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu organizacji akredytującej ScrumStudy. Egzamin przeprowadzany jest w formie online, a w jego trakcie przedstawiciel ScrumStudy nadzoruje osobę przystępującą do egzaminu za pomocą kamery internetowej. Egzamin dostępny jest w języku angielskim i trwa 180 minut. Składa się z 140 pytań wielokrotnego wyboru.

Uczestnicy mają 3 podejścia do egzaminu w ciągu 180 dni od zakończenia szkolenia.

Certyfikat Scrum Product Owner Certified (SPOC®) ważny jest 3 lata. Aby przedłużyć jego ważność, należy wziąć udział w szkoleniu Scrum Study Recertification i podejść do egzaminu.

Cena egzaminu dla subskrybentów Inprogress Plus wynosi 800 zł netto + vat 23%.