Scrum Master podczas pracy

Jak zostać Scrum Masterem

Chcesz zostać Scrum Masterem? Sprawdź czym zajmuje się Scrum Master i jak zacząć pracę w tej roli.

Czym jest Scrum

Cytując „Przewodnik po Scrumie” w wersji 2020: „Scrum to uproszczone ramy postępowania, które pomagają poszczególnym osobom, zespołom i organizacjom wytwarzać wartość poprzez adaptacyjne rozwiązywanie złożonych problemów.

Najprościej rzecz ujmując, Scrum wymaga, aby Scrum Master przyczyniał się do tworzenia środowiska, w którym:

1. Product Owner porządkuje pracę potrzebną do rozwiązania złożonego problemu, tworząc Product Backlog.

2. Scrum Team przekształca wybraną część tej pracy w wartościowy Increment w trakcie Sprintu.

3. Scrum Team oraz jego interesariusze sprawdzają efekty i dostosowują swoje działania na potrzeby kolejnego Sprintu.” Procedurę tę powtarzamy tak długo, aż powstanie wartościowy dla Klienta produkt. Mówiąc bardziej prostym językiem, Scrum to zbiór zasad pozwalających na szybkie, sprawne i skuteczne wytwarzanie rozwiązania dedykowanego dla użytkownika.

Zadania Scrum Mastera

„Scrum Master ponosi odpowiedzialność za to, aby Scrum był stosowany zgodnie z tym, co zostało opisane w […] Przewodniku. Realizuje to zadanie, pomagając wszystkim w zrozumieniu teorii i praktyki Scruma, zarówno w samym Scrum Teamie, jak i w organizacji.”

Dodatkowo Scrum Master to rola odpowiedzialna za środowisko pracy Scrum Teamu. Scrum Master jest czasami nazywany „managerem procesu”. Co się z tym wiąże? Człowiek pełniący tę rolę będzie nie tylko dbał o to, żeby odbywały się wydarzenia scrumowe (Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective), nie tylko będzie pilnował czasu tych spotkań, ale także będzie:

  • wdrażał wartości Scruma (Skupienie, Szacunek, Otwartość, Zaangażowanie, Odwaga) poprzez przykład i rozwiązywanie problemów w oparciu o nie,
  • uczył Scruma na poziomie zespołu i Organizacji,
  • facylitował spotkania (znajdował efektywne sposoby ich prowadzenia),
  • usuwał przeszkody napotkane na drodze do celów (np. brak kontaktu z Product Ownerem lub też z krytycznym interesariuszem),
  • coachem dla ludzi w zespole i poza nim,
  • dostarczał narzędzia potrzebne do realizacji celów (np. system zarządzania wymaganiami, techniki formułowania celów,

Mówiąc krótko, Scrum Master to  „lider służebny”.

Jakie kompetencje powinien mieć Scrum Master

Nie jest to łatwa rola ponieważ działa na poziomie zespołu i organizacji. Będzie wymagała dobrze rozwiniętych kompetencji miękkich takich jak np. komunikatywność, empatia, asertywność, jak i twardych, związanych ze zrozumieniem technicznych problemów zespołów, z którymi Scrum Master pracuje.

Jak zacząć pracę Scrum Mastera

Zgodnie z „Przewodnikiem po Scrumie” Scrum Master może być również Developerem. W związku z tym, niezależnie jaką pracę wykonujesz, możesz się przeszkolić na dowolnym kursie Scrum (np. Scrum Master I Exam Prep, Agile Business Consortium Scrum Master, PeopleCert Scrum Master I, Scrum Certified Masterclass (SMC®, SPOC®, SDC®) i zacząć ją organizować w sposób „scrumowy”. W ten sposób możesz już zdobywać doświadczenie i przekonać sam siebie, że jest to odpowiednia dla Ciebie praca. Z tą wiedzą (i najlepiej certyfikatem) możesz już szukać pracy na rynku jako początkujący Scrum Master. Zarobki Scrum Mastera wpadają w bardzo szerokie widełki, ponieważ zależą od ilości zespołów, z którymi współpracuje oraz szczebla organizacji, na którym się porusza (Scrum Master może również pełnić rolę Agile Coach’a). Najlepiej sprawdzić swoje siły na rozmowie rekrutacyjnej.

Romuald Krysiak