DTMethod® Facilitator

Weź udział w tym szkoleniu w ramach subskrypcji Inprogress Plus – kliknij i czytaj więcej!


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szczegóły

 • 2 dni
 • polski
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

W ramach szkolenia DTMethod Facilitator uczestnicy poznają w szczegółach rolę DTFacylitatora, czyli osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie procesu – od etapu ustalenia wyzwania z DTSponsorem, aż do jego zamknięcia, gdy zespół przekaże rozwiązanie do DTSponsora.
Na szkoleniu uczestnicy poznają rolę facylitatora w kontekście prowadzenia i przygotowania warsztatów DTMethod – to czym taka osoba zajmuje się podczas warsztatów, a co wychodzi poza jej kompetencje. W trakcie szkolenia ćwiczone są kompetencje niezbędne do stworzenia opisu wyzwania, czyli wydobycia z DTSponsora myśli przewodniej dla całego procesu. Uczestnicy pochylają się również nad tematem pomocy DTSponsorowi w wybraniu efektywnego DTZespołu.
Szkolenie DTMethod Facilitator obejmuje również temat wpływu procesu grupowego na realizację warsztatów oraz tego, jak radzić sobie z wyzwaniami związanymi z poszczególnymi fazami rozwoju grupy. W ramach szkolenia uczestnicy poznają również czynniki wpływające na efektywność komunikacji i sposoby radzenia sobie z trudnościami w tym zakresie. Ostatnia część szkolenia dotyczy skalowania warsztatów design thinking dla większych grup lub dużych organizacji.
W trakcie kursu omawiane i ćwiczone są również narzędzia pracy facylitatora takie jak: energizery, icebreakery oraz przerwa. Na zakończenie szkolenia uczestnicy będą mieć okazję wziąć udział w próbkach facylitatorskich oraz otrzymać informację zwrotną od innych uczestników, która pozwoli im rozwinąć swoje zdolności prowadzenia warsztatów.

WAŻNE

 • wymóg formalny: wzięcie udziału w szkoleniu DTMethod® Foundation – kliknij i poczytaj o tym kursie
 • szkolenie odbywa się w formie warsztatowej, wymaga ciągłego, zaangażowanego uczestnictwa,
 • szkolenie online odbywa się przy wykorzystaniu darmowej platformy Mural. Upewnij się, że z Twojego komputera można wejść na stronę mural.co.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni. Standardowe godziny szkolenia: 09-17.

Cel szkolenia

Podniesienie kompetencji prowadzenia warsztatów design thinking, w szczególności:
 • organizacji warsztatów tj. budowania zespołu i przygotowania opisu wyzwania,
 • zadbania o dobrą komunikację podczas pracy DTZespołu,
 • przeciwdziałaniu negatywnym skutkom procesu grupowego,
 • wykorzystania icebreakerów, energizerów i przerw,
 • podniesienie umiejętności wprowadzania narzędzi do pracy DTZespołu.

Korzyści

 • zwiększenie efektywności pracy zespołu podczas warsztatów dzięki lepszemu wprowadzeniu narzędzi DTMethod,
 • skuteczniejsze radzenie sobie z trudnościami pracy warsztatowej wynikającymi np. z procesu grupowego,
 • usprawnienie komunikacji pomiędzy DTProjektantami skutkujące lepszymi rezultatami warsztatów design thinking,
 • trafniejszy dobór osób zaangażowanych w warsztaty DTMethod, co przełoży się na zwiększenie skuteczności realizowanych procesów,
 • celniejsze określanie wyzwań stających przed zespołem design thinking, które powoduje, że rozwiązywane są właściwe problemy organizacji.

Grupa docelowa

 • Osoby prowadzące warsztaty design thinking,
 • Product Managerowie,
 • Product Ownerzy,
 • Scrum Masterzy.

Program szkolenia

1. Krótkie przypomnienie DTMethod
2. Rola DTFacilitatora
3. Tworzenie opisu wyzwania
4. Efektywność DTZespołu
5. Budowanie DTZespołu i proces grupowy
6. DTZespół – komunikacja w zespole
7. Skalowanie procesu
8. Narzędzia DTFacylitatora
9. Próbki facylitatorskie

Zobacz także