Zarządzanie Projektami Workshop

Zrealizuj to szkolenie w ramach Inprogress Plus. Sprawdź szczegóły!


 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegóły

 • 2 dni
 • polski

Opis szkolenia

Szkolenie Średniozaawansowane Zarządzanie Projektami – Warsztat „Most Karola”/ Project Management Intermediate Workshop „Charles Bridge” to warsztat pozwalający uczestnikom wspólnie zaplanować ciekawy projekt. W ramach szkolenia prezentowany jest też relatywnie niewielki komponent teoretyczny, umożliwiający przeprowadzenie wymaganych działań zmierzających do ustalenia uzasadnienia biznesowego projektu, jego zakresu, harmonogramu i ryzyka.

Szkolenie jest autorskim szkoleniem Inprogress i jest uzupełnieniem lub alternatywą dla szkolenia „Podstawy Zarządzania Projektami” realizowanego w formie wykładowej.

Część teoretyczna oparta jest na standardzie zarządzania projektami PMI®.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Standardowe godziny szkoleń:

 • online (w tygodniu, weekendowe):
  2 dni, 1 dzień: godz. 09 -17

Cel szkolenia

 • umożliwienie uczestnikom szkolenia przeprowadzenia procesów planowania projektu – zakresu, harmonogramu, budżetu oraz ryzyka, z użyciem narzędzi rekomendowanych przez PMI®

Korzyści

 • poznanie podstawowych pojęć z obszaru zarządzania projektami,
 • praktyczne zastosowanie narzędzi: karta projektu, WBS, diagram następstw, wykres Gantt’a,
 • praktyczne zastosowanie technik tworzenia zakresu, harmonogramu, budżetu oraz technik zarządzania ryzykiem.

Grupa docelowa

 • początkujący lub średniozaawansowani kierownicy projektów.

Szkolenie nie jest skierowane do osób z dużym doświadczeniem w obszarze zarzadzania projektami

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Wstęp
 • Projekt to brzmi dumnie – podstawowe pojęcia z obszaru zarządzania projektami
 • Uzasadnienie projektu
 • Interesariusze
 • Karta projektu
 • Wymagania
 • Deklaracja zakresu projektu
 • WBS
 • Diagram następstw
 • Metoda ścieżki krytycznej
 • Wykres Gantt’a
 • Identyfikacja ryzyk
 • Analiza ryzyk
 • Tworzenie budżetu
 • Komunikacja w projekcie
 • Kontrola postępów projektu