Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

Polityka jakości

Kraków, dn. 24 lutego 2020 r.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Misją firmy INPROGRESS jest dostarczenie klientom najlepszych praktyk, standardów  zarządzania oraz rozwiązań opartych o sprawdzoną wiedzę w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności w zakresie zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, zarządzenia ryzykiem, zmianą oraz zespołami, zgodnie z założeniami wdrożonej normy ISO 9001:2015.

Wartości firmy obejmują takie prowadzenie działalności gospodarczej, które generuje zakładane przychody w sposób etyczny, inwestując w rozwój pracowników, ustawicznie dążąc do ciągłego rozwoju, przy założeniu, iż o wyniku finansowym decyduje zadowolenie odbiorców.

Celem głównym firmy INPROGRESS w zakresie Polityki Jakości jest osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta, który otrzymuje konkretną usługę z zakresu organizacji profesjonalnych szkoleń z zakresu zarządzania – zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości i niezawodności, określonym terminem przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych, w sposób sprawny i przyjazny dla Klienta, po konkurencyjnych cenach.

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji Klientów oraz innych stron potencjalnie zainteresowanych świadczoną przez firmę działalnością, a także w celu ciągłego osiągania zadowolenia Klientów, Spółka ustaliła i przyjęła poniższe Strategiczne Cele Jakościowe:

1) oferowane i dostarczane są jedynie te usługi, które spełniają potrzeby i oczekiwania Klientów, zgodne
z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi,
2) odpowiednio wysoki poziom jakości oferowanych usług firmy, ale również tematyka i sposób realizacji,
decyduje o długotrwałym utrzymaniu jej konkurencyjności,
3) najwyższy poziom świadczonych usług pozwala Spółce na systematyczne zwiększanie konkurencyjności oraz ciągły jej rozwój,
4) tworzenie i rozwijanie usług oferowanych przez Spółkę następuje w sposób kompetentny, sprawny oraz uwzględniający potrzeby Klientów,
5) ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów, zapewnia systematyczną poprawę działania, zwiększenie produktywności oraz obniżenie kosztów,
6) ustawiczne podnoszenie kompetencji pracowników i trenerów Spółki,
7) ciągłą poprawę jakości realizowanych usług, wzmocnienie konkurencyjności oraz wzrost innowacyjności Firmy poprzez systematycznie unowocześnianie wyposażenia oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacji oraz metod kształcenia,
8) minimalizację zagrożeń oraz wykorzystanie istniejących szans w kontekście działalności Spółki i przyjętych dla niej Celów działania.

Odpowiedzialność za osiąganie wyznaczonego poziomu jakości oferowanych usług dotyczy każdego pracownika i trenera Spółki, a osiągana jest przez stosowny podział zadań i kompetencji pracowniczych.
Ustanawiając przedstawioną w niniejszym dokumencie Politykę Jakości, Prezes Spółki zapewnia, że:

  • jest ona stosowna do celów działania Spółki oraz jej kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego,
  • oparta jest i wspiera strategiczne kierunki rozwoju Spółki,
  • stanowi ramy umożliwiające wyznaczenie Celów Jakości,
  • wyraża osobiste zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w powstanie warunków niezbędnych do jej realizacji we wszystkich obszarach działań firmy, a także do osiągania opracowanych Celów Jakościowych.

Realizacja niniejszej Polityki Jakości opiera się na powszechnej świadomości, że odpowiedzialność za jakość wykonywanych zadań spoczywa na wszystkich pracownikach oraz kluczowych współpracownikach Firmy.

Aktualizacja dn. 23.04.2020 r.

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizujemy w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.
O szczegóły zapytaj naszych konsultantów!

Skontaktuj się z nami

(+48) 123 579 579
szkoleniaotwarte@inprogress.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte organizujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły!

Zapytaj o szkolenie
dla Twojej firmy

(+48) 123 579 579
szkoleniazamkniete@inprogress.pl

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.