ITIL® 4 Specialist: Collaborate, Assure and Improve (CAI)


Weź udział w tym szkoleniu w ramach subskrypcji Inprogress+. Sprawdź szczegóły – kliknij.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, otrzymasz uznany na arenie międzynarodowej ITIL® 4 Specialist: Collaborate, Assure and Improve
Obrazek informujący o możliwości wzięcia udziału w akredytowanym szkoleniu ITIL®4 CAI w ramach Inprogress Plus

Szczegóły

 • 3 dni
 • polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski

Opis szkolenia

Szkolenie ITIL® 4 Specialist: Collaborate, Assure and Improve (CAI) łączy kluczowe koncepcje pięciu praktyk ITIL:

 • Relationship Management (Zarządzanie Relacjami),
 • Supplier Management (Zarządzanie Dostawcami),
 • Service Level Management (Zarządzanie Poziomem Świadczenia Usług),
 • Continual Improvement (Ciągłe Doskonalenie),
 • Information Security Management (Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji).

Dla każdej z praktyk przedstawia koncepcje, procesy, propozycje metryk wspierających czynniki sukcesu praktyki oraz, przechodząc przez analizę każdego z czterech wymiarów zarządzania usługami, doskonali całościowe zarządzanie praktykami wykorzystujące kompetencje zaangażowanych ról (osób i zespołów), wspierając działanie informacją i technologią, we współpracy z partnerami i dostawcami w efektywnie zaprojektowanych strumieniach wartości.

Szkolenie wprowadza też do narzędzi praktyka ITIL Capability Model, który wspiera tworzenie i rozwój praktyk. Dodatkowo dla każdej z praktyk pokazuje w prosty i czytelny sposób siłę wsparcia od strony świetnie już znanych podstawowych zasad ITIL (Guiding Principles), potwierdzając korzyści z ich wdrożenia oraz integracji z pozostałymi komponentami systemu wartości usług w organizacji.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenie odbywa się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni. Standardowe godziny szkolenia od 09 do 17.

Cel szkolenia

 • szczegółowe omówienie 5 wybranych praktyk: cele, wartości, wyzwania, kluczowe koncepcje, procesy wspierające praktyki w podejściu holistycznym,
 • wsparcie dobrej przekrojowej współpracy pomiędzy praktykami organizacji na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym dla maksymalizacji wartości płynącej z omawianych praktyk,
 • wsparcie tworzenia efektywnych strumieni wartości usług z uwzględnieniem omawianych praktyk.

Korzyści

Szkolenie ITIL4 CAI pomoże Ci:

 • zdefiniować kluczowe koncepcje, zasady, wartość i wyzwania pięciu wymienionych praktyk zarządzania w ramach frameworku ITIL 4,
 • upewnić się, że interesariusze rozumieją strategiczne i operacyjne wymagania, aby współtworzyć wartość i osiągać cele biznesowe,
 • zintegrować praktyki w strumienie wartości organizacji,
 • zrozumieć interfejsy i synergiczne relacje między tymi pięcioma praktykami,
 • zastosować metryki i czynniki sukcesu praktyk w celu poprawy wydajności,
 • mierzyć, oceniać i rozwijać zdolność różnych praktyk, korzystając z Modelu Dojrzałości ITIL,
 • zdobyć 21 PDU.

Grupa docelowa

 • szkolenie dedykowane specjalistom IT.

Moduł porusza się po znanym frameworku ITIL4 a certyfikat potwierdza, czy praktyk posiada wystarczające zrozumienie i zastosowanie koncepcji omawianych w publikacjach dedykowanych dla poszczególnych praktyk.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

WAŻNE!

Zgodnie z wytycznymi Akredytora, szkolenie należy kupić razem z pakietem egzaminacyjnym, który obejmuje egzamin online, dostęp do ebooków oraz OTM (Official Training Materials).

Egzamin ITIL® 4 Specialist: Collaborate, Assure and Improve (CAI)

 • wymogi formalne: certyfikat ITIL4 Foundation,
 • aby uzyskać tytuł ITIL Practice Manager dodatkowo potrzebny jest certyfikat ITIL4 Specialist: Create, Deliver and Support (CDS), (certyfikacja ze ścieżki ITIL Managing Professional),
 • forma egzaminu: online,
 • termin: po zakończeniu szkolenia możesz wybrać dowolny termin spośród terminów udostępnionych przez Akredytora na jego stronie,
 • język egzaminu: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępne języki egzaminu: angielski,
 • próg zaliczenia:65% (39 poprawnych odpowiedzi),
 • czas trwania: 90 minut (113 minut w przypadku, gdy podchodzisz do egzaminu w innym języku niż Twój ojczysty),
 • liczba pytań: 60 (test),
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • możliwość odnowienia certyfikatu po 3 latach,
 • forma certyfikatu: elektroniczna.

Ebooki

 • 5 podręczników (indywidualnych, szczegółowych opisów praktyk – Practice Guides):
  – ITIL® 4 Relationship Management Practice – ITIL® 4 Official Practice Guide,
  – ITIL® 4 Supplier Management Practice – ITIL® 4 Official Practice Guide,
  – ITIL® 4 Service Level Management Practice – ITIL® 4 Official Practice Guide,
  – ITIL® 4 Continual Improvement Management Practice – ITIL® 4 Official Practice Guide,
  – ITIL® 4 Information Security Management Practice – ITIL® 4 Official Practice Guide.
 • język ebooków: angielski,
 • język ebooka: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • dostęp do ebooków ważny przez 5 lat, wyłącznie na platformie Akredytora.

OTM – Official Training Materials:

 • oficjalne materiały szkoleniowe, opracowane przez PeopleCert,
 • dostęp do OTM ważny przez 5 lat,
 • materiały są w formie pliku PDF, który można pobrać ze strony Akredytora na komputer,
 • język OTM: angielski.

Dodatkowo, podczas składania zamówienia możesz zakupić:

 • certyfikat w wersji papierowej,
 • powtórkę egzaminu ITIL CAI (Take2 Re-sit Exam Option)*
  – w przypadku negatywnego wyniku, opcja ta umożliwia ponowne podejście do egzaminu w formie online w ciągu 6 miesięcy od pierwotnego terminu, bez ponoszenia pełnego kosztu egzaminu,
  – *Take2 Re-sit Exam Option możesz zakupić wyłącznie podczas składania zamówienia na pierwszy termin egzaminu. Nie można tej opcji dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku z egzaminu.

Program szkolenia

Szkolenie 3 dniowe obejmuje omówienie 5 wskazanych praktyk:

 • cel praktyki, koncepcje i definicje, PSF (Practice Success Factors) i wspierające je metryki,
 • procesy,
 • analiza praktyki w ramach 4 wymiarów zarządzania usługami,
 • ocena praktyki w ramach ITIL Capability & Maturity Model,
 • rekomendacje dla praktyki,
 • Guiding Princples (Podstawowe zasady ITIL) i ich wsparcie dla praktyki,
 • praca z pytaniami przygotowującymi do egzaminu certyfikującego.

Zobacz także

Dla osób, które dążą do uzyskania tytułu ITIL Practice Manager rekomendujemy wzięcie udziału w szkoleniu ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support (CDS) – Tworzenie, dostarczanie i wspieranie


Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: