M_o_R®


Management of Risk (M_o_R®) jest metodyką zarządzania ryzykiem, należącą do grupy brytyjskich standardów Best Management Practice.


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


Szkolenie akredytowane przez AXELOS.

Zarządzanie ryzykiem zgodnie z M_o_R pozwala na podejmowanie lepszych decyzji, poprawę efektywności organizacji oraz jej projektów i programów, zmniejszenie liczby nieprzewidzianych negatywnych zdarzeń, poprawę jakości dostarczanych usług i produktów oraz lepszą alokację zasobów.

Szkolenie M_o_R® uczy takiego podejścia do ryzyka, aby było ono: identyfikowane, oceniane i kontrolowane. M_o_R® jest metodyką zarządzania ryzykiem, która może być stosowana na wszystkich poziomach organizacji – strategicznym, programu, projektu lub poziomie operacyjnym.

M_o_R jest standardem uniwersalnym, dającym się zastosować w organizacjach różnej wielkości oraz w każdej branży, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

M_o_R jest spójny z szeroko rozpowszechnionymi metodykami zarządzania projektami (zwłaszcza z PRINCE2® stanowiąc jego niezbędne uzupełnienie) oraz programami (MSP® – Managing Successful Programmes), a także z biblioteką zarządzania usługami informatycznymi (ITIL®). M_o_R integruje aspekty zarządzania ryzykiem omówione w tych metodykach, dostarczając również szeregu technik i narzędzi wspierających stosowanie jednolitego dla wszystkich tych metodyk procesu zarządzania ryzykiem. Dzięki temu może stanowić także doskonałe uzupełnienie wiedzy o zarządzaniu ryzykiem dla praktyków zarządzania projektami, programami, usługami IT.