Scrum Master II Exam Prep

To szkolenie dostępne jest w ramach Inprogress+. Dowiedz się więcej – kliknij.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje uznany na arenie międzynarodowej certyfikat PSM II.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • egzamin (opcjonalny): 1250 zł

Opis szkolenia

Szkolenie Scrum Master II Exam Prep jest szkoleniem kierowanym dla osób, które maja już praktykę oraz wiedzę odnośnie Scruma i chciałyby ją poszerzyć i pogłębić, aby jeszcze sprawniej rozwijać produkty przy użyciu ram pracy Scrum. Szkolenie w przeważającej części ma formę warsztatową, ale nie unikniemy odrobiny teorii przypominającej lub wprowadzającej nowe pojęcia odnośnie Scruma. Bazować będziemy na realnych przykładach, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania pracy związanej z przygotowaniem produktu.
Podczas tego szkolenia przyjrzymy się dokładniej i doświadczymy w praktyce do czego tak naprawdę służą wartości Scruma, czym jest empiryzm, samozarządzanie, facylitacja, coaching i mentoring w Scrumie, co oznacza w praktyce zwinny styl przywództwa, zarządzanie ryzykiem, ciągłe zapewnienie jakości podczas pracy w tych ramach.

Podczas szkolenia nie omawiamy podstaw Scruma, kurs dedykowany jest dla osób doświadczonych. Egzamin PSM II jest trudniejszy od PSM I i sprawdza poziom i zaawansowanie nabytego doświadczenia w pracy ze Scrumem. Po odbytym szkoleniu zalecamy samodzielne studiowanie materiału i dostarczonych studium przypadków.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni. Standardowe godziny kursu: 1-2 dzień od godz. 09 do godz. 16.00

 

Cel szkolenia

 • poznanie w praktyce metod pracy Scrum Mastera na poziomie Scrum Teamu i Organizacji,
 • przetrenowanie zachowań Scrum Mastera na bazie realnych przykładów,
 • zapoznanie się z narzędziami pracy Scrum Mastera,
 • dostarczenie podstaw teoretycznych doświadczonym Scrum Masterom do samodzielnego przygotowania się do egzaminu PSM II.

Korzyści

 • pogłębienie zrozumienia roli Scrum Mastera, jego sposobu współpracy z Developerami, Product Ownerem i Organizacją,
 • poznanie technik i metod, które pomogą Scrum Masterowi efektywniej wspierać pracę z interesariuszami,
 • rozwinięcie umiejętności miękkich Scrum Mastera,
 • liczba PDU: 14.

Grupa docelowa

 • doświadczeni Scrum Masterzy,
 • osoby posiadające certyfikat PSM I i chcące rozrzerzyć go o certyfikat PSM II,
 • doświadczeni członkowie zespołów Scrumowych,
 • Agile Coach-owie,
 • reprezentanci Organizacji chcących dogłębnie poznać istotę działania ram pracy Scrum.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Feedback jako narzędzie pracy managera
SET – Mierzenie produktywności zespołu Scrum
SET – Narzędzia Scrum Mastera
SET – Retrospektywa jako narzędzie do rozwoju zespołu
SET – Techniki priorytetyzacji w praktyce
SET – Definiowanie celu produktu w Scrum
SET – Znaczenie wartości w budowaniu zespołu
SET – Techniki facylitacji w codziennej pracy managera
SET – Narzędzia analizy biznesowej w praktyce
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

Egzamin PSM II

 • umożliwia uzyskanie oficjalnego certyfikatu wydawanego przez Scrum.org,
 • voucher egzaminacyjny nie ma daty ważności oraz uprawnia do jednokrotnego przystąpienia do egzaminu,
 • forma: testowa: wielokrotny wybór, wielokrotna odpowiedź, prawda/fałsz
 • liczba pytań: 30,
 • czas trwania: 90 minut,
 • język egzaminu: angielski,
 • online, bez udziału osoby nadzorującej przebieg egzaminu,
 • brak wymogów formalnych,
 • próg zdawalności: 85% punktów,
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat,
 • certyfikat jest dożywotni, nie jest wymagana roczna wypłata za odnowienie.

Cena szkolenia nie obejmuje ceny egzaminu.

 1. Głębsze zrozumienie i zastosowanie ram pracy Scrum w obszarach:
  – Wartości Scruma,
  – Zespołu Scrumowego, Wydarzeń, Artefaktów,
  – Pracy z Definicją Ukończenia.
 2. Rozwój ludzi i zespołów:
  – Samozarządzające się zespoły,
  – Facylitacja, zwinny styl przywództwa,
  – Szkolenia, coaching i mentoring.
 3. Zwinne zarządzanie produktami:
  – Zarządzanie Product Backlogiem,
  – Zarządzanie interesariuszami.
 4. Rozwój i dostarczanie produktów.
 5. Zarządzanie ryzykiem w Scrumie.
 6. Rozwój zwinnej organizacji.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Opcjonalne: