DevOps Foundation


Poczytaj o Inprogress+ i zrealizuj to szkolenie w ramach subskrypcji – kliknij!


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia DevOps Foundation.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat DevOps Institute DevOps Foundation.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język materiałów: angielski
 • szkolenie akredytowane
 • język szkolenia: polski

Opis szkolenia

Organizacje stają w obliczu nowych graczy na swoich rynkach, w związku z czym muszą pozostawać konkurencyjne i regularnie wydawać nowe oraz zaktualizowane produkty cyfrowe, zamiast robić to raz lub dwa razy w roku.
Szkolenie DevOps Foundation zapewnia podstawową wiedzę na temat kluczowej terminologii DevOps, aby wszyscy mówili tym samym językiem oraz podkreśla korzyści płynące z zastosowania DevOps w celu wsparcia sukcesu organizacyjnego.
Kurs obejmuje najnowsze myśli, zasady i praktyki społeczności DevOps, w tym studia przypadków wysokowydajnych organizacji, takich jak ING Bank, Ticketmaster, Capital One, Alaska Air, Target, Fannie Mae, Societe Generale i Disney. Te przypadki angażują i inspirują uczących się, korzystając z multimediów oraz interaktywnych ćwiczeń, które ożywiają doświadczenie nauki. W ramach szkolenia omawiane są również Trzy Drogi, podkreślane przez Gene Kima w książce „Phoenix Project”, oraz najnowsze informacje z raportów State of DevOps i DevOps Institute Upskilling.

Uczestnicy zdobędą zrozumienie DevOps, kulturowego i zawodowego ruchu, który kładzie nacisk na komunikację, współpracę, integrację i automatyzację w celu poprawy przepływu pracy między programistami a specjalistami ds. operacji IT.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia DevOps Foundation odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni. Standardowe godziny szkolenia: od 09.00 do 17.00

Cel szkolenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie w stanie zrozumieć:

 • cele i słownictwo związane z DevOps,
 • korzyści dla biznesu oraz zasady i praktyki IT, takie jak: ciągła integracja, ciągłe dostarczanie, testowanie, bezpieczeństwo oraz Trzy Drogi (The Three Ways),
 • relacje między DevOps a Agile, Lean i ITSM,
 • usprawnione procesy, komunikację i pętle zwrotne w pracy,
 • praktyki automatyzacji, w tym potoki wdrażania i łańcuchy narzędzi DevOps,
 • skalowanie DevOps w przedsiębiorstwie,
 • kluczowe czynniki sukcesu i wskaźniki wydajności,
 • przykłady i wyniki zastosowania DevOps w życiu codziennym.

Korzyści

Korzyści dla organizacji:

 • budowanie kultury komunikacji, bezpieczeństwa uczenia się i ciągłego doskonalenia,
 • skrócenie cykli rozwoju i szybsze wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań,
 • zmniejszenie liczby błędów podczas wdrażania i wycofywania zmian, skracając jednocześnie czas potrzebny do przywrócenia danych,
 • poprawa komunikacji i współpracy w organizacji,
 • zwiększenie wydajności,
 • redukcja kosztów w obszarze IT.

Korzyści dla pracowników:

 • operowanie wspólnymi pojęciami i terminologią związaną z DevOps,
 • zrozumienie korzyści dla biznesu i IT,
 • potok dostarczania CI/CD – ciągła integracja, dostarczanie, testowanie, bezpieczeństwo,
 • łączenie DevOps z Agile, Lean i ITSM,
 • usprawnienie przepływu pracy, komunikacji i pętli zwrotnej,
 • wskazówki dotyczące automatyzacji procesów wdrożeniowych i narzędzi DevOps,
 • skalowanie DevOps w przedsiębiorstwie,
 • potwierdzenie wiedzy na temat DevOps na poziomie podstawowym,
 • liczba PDU: 14.

Grupa docelowa

 • osoby z działu biznesowego, które chcą zrozumieć mikrousługi i kontenery,
 • osoby techniczne, które chcą zrozumieć biznesowy wymiar wartości DevOps w redukcji kosztów (ogólna redukcja kosztów IT o 15-25%), przy zwiększonej jakości (50-70% zmniejszenie wskaźnika niepowodzeń w zmianach) i elastyczności (aż do 90% skrócenie czasu wdrażania i udostępniania) aby wspierać cele biznesowe w ramach inicjatyw transformacji cyfrowej,
 • wszyscy zaangażowani w rozwój IT, operacje IT i zarządzanie usługami IT,
 • osoby, które chcą zrozumieć zasady modelu DevOps,
 • specjaliści IT pracujący w zwinnych środowiskach lub zamierzający wejść do tego środowiska,
 • Klienci i osoby pełniące role biznesowe w organizacji.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

WAŻNE

Zgodnie z wytycznymi Akredytora, szkolenie można kupić razem z pakietem egzaminacyjnym, który obejmuje egzamin online oraz OTM (Official Training Materials).

Egzamin DevOps Foundation

 • akredytowany przez DevOps Institute,
 • termin egzaminu: po zakończeniu szkolenia możesz wybrać dowolny termin spośród terminów udostępnionych przez Akredytora na jego stronie,
 • język egzaminu: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępne języki egzaminu: polski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, chiński, japoński,
 • liczba i typ pytań: 40 pytań jednokrotnego wyboru,
 • czas trwania: 60 minut,
 • w przypadku podejścia do egzaminu w języku innym niż ojczysty otrzymasz dodatkowe 25% czasu,
 • próg zdawalności: minimum 65% poprawnych odpowiedzi,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych podczas egzaminu,
 • możliwość odnowienia certyfikatu po 3 latach, kliknij i dowiedz się jakie są zasady przedłużenia certyfikatu,
 • możliwość otrzymania cyfrowej odznaki,

OTM – Official Training Materials

 • oficjalne materiały szkoleniowe, opracowane przez PeopleCert,
 • materiały są w formie pliku PDF, który można pobrać ze strony Akredytora na komputer,
 • dostęp do OTM w portalu PeopleCert ważny jest przez 5 lat,
 • język OTM: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępne języki OTM: polski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, chiński, japoński, tajski.

Dodatkowo, podczas składania zamówienia możesz zakupić:

 • Certyfikat w wersji papierowej,
 • Powtórkę egzaminu DevOps Foundation (Take2 Re-sit Exam Option)*
  – w przypadku negatywnego wyniku, opcja ta umożliwia ponowne podejście do egzaminu w formie online w ciągu 6 miesięcy od pierwotnego terminu, bez ponoszenia pełnego kosztu egzaminu,
  – *Take2 Re-sit Exam Option możesz zakupić wyłącznie podczas składania zamówienia na pierwszy termin egzaminu. Nie można tej opcji dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku z egzaminu.

Akredytowane materiały szkoleniowe opracowane przez Inprogress

 • oprócz OTM otrzymasz oczywiście akredytowane materiały szkoleniowe przygotowane przez Inprogress w formie prezentacji szkoleniowej,
 • na szkoleniach online materiały są dostępne w wersji elektronicznej, wersję papierową można zakupić w trakcie składania zamówienia,
 • na szkoleniach stacjonarnych materiały są dostępne w wersji papierowej,
 • język materiałów: jest zgodny z językiem realizowanego szkolenia.

Program szkolenia

Moduł 1: Odkrywanie DevOps

 • Definiowanie DevOps
 • Dlaczego DevOps jest ważny?
 • Perspektywa biznesowa
 • Perspektywa informatyczna

Moduł 2: Podstawowe zasady DevOps

 • Trzy drogi
 • Teoria ograniczeń
 • Inżynieria chaosu
 • Organizacje uczące się

Moduł 3: Kluczowe praktyki DevOps

 • Ciągłe Testowanie
 • Ciągła Integracja, Dostarczanie, Wdrażanie
 • Inżynieria niezawodności i odporności (Site Reliability & Resilience Engineering)
 • DevSecOps
 • ChatOps
 • Kanban

Moduł 4: Narzędzia biznesowe i technologiczne

 • Agile
 • ITSM
 • Lean
 • Kultura Bezpieczeństwa
 • Organizacje Uczące Się
 • Stałe Finansowanie

Moduł 5: KULTURA, Wzorce zachowań i modele operacyjne

 • Definiowanie kultury
 • Zadłużenie kulturowe
 • Modele zachowań
 • Modele organizacyjne

Moduł 6: AUTOMATYZACJA i projektowanie zestawu narzędzi DevOps

 • Potok dostarczania CI/CD
 • Infrastruktura jako kod
 • Rozwiązania w chmurze
 • Contenery & Microusługi
 • Machine Learning
 • Łańcuchy narzędzi DevOps

Moduł 7: POMIARY, metryki i raportowanie

 • Znaczenie pomiarów
 • Metryki DevOps
 • Szybkość/Przepustowość/Tempo
 • Jakość
 • Stabilność
 • Kultura
 • Czasy wdrażania/zmiany
 • Metryki oparte na rezultatach/wartości

Moduł 8: WSPÓŁDZIELENIE, obserwowanie i ewolucja

 • DevOps Days
 • DevOps w przedsiębiorstwie
 • Role
 • Przywództwo w DevOps
 • Aspekty organizacyjne
 • Wyzwania, ryzyka i kluczowe czynniki sukcesu

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Opcjonalne: