PeopleCert – aktualne zasady certyfikacji

PeopleCert wprowadziło w tym roku wiele zmian, które znacząco wpływają na realizację szkoleń i egzaminów kilkunastu popularnych metodyk. Chcemy przedstawić Wam krótkie podsumowanie aktualnych zasad certyfikacji od naszego akredytora PeopleCert.

1. Oficjalne materiały szkoleniowe PeopleCert

W kwietniu 2023 roku pojawią się oficjalne materiały szkoleniowe PeopleCert, które będą dostępne wyłącznie na dedykowanej platformie. Na początku udostępnione zostaną materiały w języku angielskim do ITIL® 4 Foundation, PRINCE2®Foundation i PRINCE2®Practitioner. W późniejszych miesiącach stopniowo będą dodawane materiały do kolejnych metodyk oraz pojawią się inne wersje językowe.

Nowe materiały mają pomóc uczestnikom w lepszemu przyswajaniu wiedzy ze szkoleń oraz rzetelnemu przygotowaniu do akredytowanych egzaminów.

2. Odnawianie certyfikatów co 3 lata

Certyfikaty Global Best Practice uzyskane od 1 stycznia 2020 roku muszą być odnawiane co 3 lata. Przedłużenie jest możliwe przez:

 • ponowne przystąpienie do egzaminu przed upływem daty ważności certyfikatu,
 • zbieranie i rejestracja punktów w MyAxelos,
 • uzyskanie wyższych stopni certyfikacji przed upływem daty ważności certyfikatu (np. jeśli certyfikat Foundation niedługo ulegnie przedawnieniu, po zdaniu egzaminu z poziomu Practitioner niższy poziom zostanie automatycznie przedłużony o kolejne 3 lata),
 • wzięcie udziału w szkoleniu i zdanie egzaminu w ramach tego samego pakietu produktów:
  Pakiet produktów ITIL® 4: Wszystkie certyfikaty ITIL® 4.
  Pakiet produktów z Zarządzania Projektami, Programami i Portfelem: PRINCE2®, PRINCE2® Agile, MoR®, MSP®, MoV®, MoP®, P3O®
  Pakiet produktów AgileSHIFT®: Wszystkie certyfikaty AgileSHIFT®
  Czyli jeśli przedłużysz certyfikat PRINCE2, a posiadasz inne certyfikaty z ww. pakietu one również zostaną odnowione, ale certyfikat ITIL4 w takim przypadku nie zostanie przedłużony ponieważ występuje w innym pakiecie.

Zmiana obejmuje również osoby, które uzyskały swoje certyfikaty przed 2020 r. Od stycznia mają one 6-miesięczny okres na ponowne przystąpienie do egzaminów. Jeśli nie skorzystają, po tym okresie zostaną wykreślone z rejestru SCR, czyli listy osób, które pomyślnie przeszły przez proces certyfikacji.

Cykliczne odnawianie certyfikatów pozwala mieć pewność, że w swoim portfolio posiada się aktualne certyfikaty poparte realną i aktualną wiedzą oraz doświadczeniem.

3. Nowe ceny egzaminów i powrót egzaminów stacjonarnych

Od nowego roku obowiązuje podwyżka cen egzaminów o ok. 10-15%, która wpłynęła na nową cenę pakietu egzaminacyjnego obowiązującego przy zakupie szkoleń od PeopleCert.

Po przerwie wraca możliwość podejścia do egzaminów certyfikujących w formie stacjonarnych. Od stycznia biorąc udział w szkoleniach stacjonarnych można w tej samej formie podejść do egzaminu. Zgłoszenie na egzamin stacjonarny odbywa się za pośrednictwem specjalnej platformy.

To tylko kilka najważniejszych informacji i zmian, jakie weszły w życie w PeopleCert. Nasze działania są podyktowane koniecznością dostosowania oferty do wymogów akredytora, co niestety wiąże się z podwyżką cen szkoleń.