PeopleCert – jakie zmiany czekają na nas w przyszłym roku?

Partners Meetup to coroczne spotkanie organizowane przez PeopleCert dla wszystkich partnerów biznesowych, podczas którego omawiane są najważniejsze sprawy, nowości i zmiany. Jako firma szkoleniowa realizująca szkolenia z portfolio PeopleCert wzięliśmy udział w tym wydarzeniu i chcemy przedstawić Wam krótkie podsumowanie zmian, jakie czekają na nas w przyszłym roku.

1. Oficjalne materiały szkoleniowe PeopleCert

W kwietniu 2023 roku pojawią się oficjalne materiały szkoleniowe PeopleCert, które będą dostępne wyłącznie na dedykowanej platformie. Na początku udostępnione zostaną materiały w języku angielskim do ITIL® 4 Foundation, PRINCE2®Foundation i PRINCE2®Practitioner. W późniejszych miesiącach stopniowo będą dodawane materiały do kolejnych metodyk oraz pojawią się inne wersje językowe.

Nowe materiały mają pomóc uczestnikom w lepszemu przyswajaniu wiedzy ze szkoleń oraz rzetelnemu przygotowaniu do akredytowanych egzaminów.

2. Odnawianie certyfikatów co 3 lata

Certyfikaty Global Best Practice uzyskane od 1 stycznia 2020 roku muszą być odnawiane co 3 lata. Przedłużenie jest możliwe przez:

  • ponowne przystąpienie do egzaminu przed upływem daty ważności certyfikatu,
  • zbieranie i rejestracja punktów w MyAxelos,
  • uzyskanie wyższych stopni certyfikacji przed upływem daty ważności certyfikatu (np. jeśli certyfikat Foundation niedługo ulegnie przedawnieniu, po zdaniu egzaminu z poziomu Practitioner niższy poziom zostanie automatycznie przedłużony o kolejne 3 lata).

Zmiana obejmuje również osoby, które uzyskały swoje certyfikaty przed 2020 r. Otrzymają one 6-miesięczny okres na ponowne przystąpienie do egzaminów. Jeśli nie skorzystają, po tym okresie zostaną wykreślone z rejestru SCR, czyli listy osób, które pomyślnie przeszły przez proces certyfikacji.

Cykliczne odnawianie certyfikatów pozwala mieć pewność, że w swoim portfolio posiada się aktualne certyfikaty poparte realną i aktualną wiedzą oraz doświadczeniem.

3. Nowe ceny egzaminów i powrót egzaminów stacjonarnych

W przyszłym roku czeka nas podwyżka cen egzaminów o ok. 10-15%, co wpłynie na nową cenę pakietu egzaminacyjnego obowiązującego przy zakupie szkoleń od PeopleCert.

Po przerwie wraca możliwość podejścia do egzaminów certyfikujących w formie stacjonarnych. Od stycznia biorąc udział w szkoleniach stacjonarnych będzie można w tej samej formie podejść do egzaminu. Zgłoszenie na egzamin stacjonarny będzie się odbywało za pośrednictwem specjalnej platformy.

To tylko kilka najważniejszych informacji i zmian, jakie od przyszłego roku wejdą w życie w PeopleCert. Nasze działania będą podyktowane koniecznością dostosowania oferty do wymogów akredytora, co niestety będzie się wiązało z podwyżką cen szkoleń.

Jeśli zastanawiacie się nad udziałem m.in. w szkoleniach PRINCE2®, PRINCE2® Agile, P3O®, M_o_R®, MoP® skorzystajcie z naszej akcji Przechowaj budżet, dzięki której możecie zakupić szkolenia w obecnej cenie, a zrealizować je dopiero w przyszłym roku.

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych