PRINCE2® Foundation
(z grą szkoleniową)

Opis szkolenia

PRINCE2® jest niczym instrukcja, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Jest zbiorem reguł, które można zastosować do dowolnego projektu, niezależnie od jego złożoności. W trakcie akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation uczestnicy poznają podstawowe reguły tej metodyki, w tym: sposoby zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem nadzoru. Uczą się również, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu biznesowego.

Podczas szkolenia przeprowadzana jest gra szkoleniowa PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje, dzięki której uczestnicy poznają podstawy zarządzania projektem i dostrzegają sens stosowania reguł metodyki PRINCE2® w codziennej praktyce. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat gry PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje kliknij tutaj.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1150 zł

Egzamin

800 zł

Podręcznik

270 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy.
 • Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, tematów, procesów i środowiska projektowego.
 • Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2 Foundation.
 • Liczba PDU: 21
Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 3 dni. Trzeciego dnia, po zakończeniu części dydaktycznej, odbywa się egzamin.
 • Szkolenia weekendowe trwają również 3 dni i odbywają się w dwa weekendy. Zazwyczaj w pierwszy weekend zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę, a w drugi, w sobotę ma miejsce trzeci dzień wykładów oraz egzamin.
Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami w dowolnej branży i organizacji,
 • Uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • Menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
 • Osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2.
Język

Język

Język szkolenia:

Język materiałów:

 • Materiały szkoleniowe są w języku polskim.
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim i niemieckim.
 • Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami.
 • Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią.
 • Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2.
 • Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2.
 • Uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem.
 • Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie.
 • Poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2.
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji.
 • Nabycie podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2.
 • Zrozumienie celu stosowania pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2 dzięki rozgrywce PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje.
Certyfikacja

Certyfikacja

Egzamin PRINCE2 Foundation:

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 75 pytań – w tym 5 pytań próbnych.
 • Próg zdawalności – 35 punktów.
 • Czas trwania: 60 minut.
 • Język polski, angielski lub niemiecki.
 • Brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych.

Egzamin PRINCE2 Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu PRINCE2 Foundation wydawanego przez AXELOS. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metodyki PRINCE2 w zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej.

UWAGA: Od 10 lipca można podchodzić do nowej certyfikacji PRINCE2 Foundation w języku angielskim.

Egzamin  PRINCE2 Foundation w nowej certyfikacji:

 • egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań,
 • czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (osoby, których językiem ojczystym nie jest język angielski otrzymują dodatkowe 15 minut),
 • próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 33 punktów),
 • język angielski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych.

Do certyfikacji na dotychczasowych zasadach można przystępować jeszcze do końca roku.

Przeczytaj więcej o zmianach PRINCE2 2017 Update, klikając tutaj.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Przegląd metodyki PRINCE2®
 • Gra szkoleniowa PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje.
 • Temat Organizacja
 • Proces Przygotowanie Projektu
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe
 • Proces Inicjowanie Projektu
 • Temat Plany
 • Temat Jakość
 • Temat Ryzyko
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu
 • Temat Postępy
 • Proces Sterowanie Etapem
 • Temat Zmiana
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Omówienie przykładowych egzaminów PRINCE2® Foundation

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

22.01 - 24.01.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

22.01 - 24.01.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

29.01 - 31.01.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

05.02 - 07.02.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

05.02 - 07.02.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.02 - 07.02.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.02 - 17.02.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.02 - 14.02.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.02 - 14.02.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

26.02 - 28.02.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

26.02 - 28.02.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.03 - 10.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 07.03.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 07.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 07.03.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.03 - 17.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.03 - 14.03.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.03 - 14.03.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 21.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 21.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 21.03.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

26.03 - 28.03.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

07.04 - 14.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 11.04.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 11.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.04 - 18.04.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.04 - 18.04.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.04 - 28.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

23.04 - 25.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

23.04 - 25.04.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 09.05.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 09.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 09.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 09.05.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.05 - 19.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

14.05 - 16.05.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

14.05 - 16.05.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.05 - 26.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 23.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 23.05.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

28.05 - 30.05.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 06.06.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 06.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 06.06.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.06 - 16.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

11.06 - 13.06.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

11.06 - 13.06.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.06 - 23.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

18.06 - 20.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

18.06 - 20.06.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

25.06 - 27.06.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 04.07.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 04.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 04.07.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.07 - 14.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.07 - 11.07.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.07 - 11.07.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

14.07 - 21.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.07 - 18.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.07 - 18.07.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

23.07 - 25.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

30.07 - 01.08.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

30.07 - 01.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.08 - 11.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.08 - 11.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 08.08.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 08.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 08.08.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

20.08 - 22.08.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

20.08 - 22.08.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 29.08.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 29.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 29.08.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

01.09 - 08.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 05.09.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 05.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 05.09.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.09 - 15.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.09 - 12.09.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.09 - 12.09.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.09 - 19.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.09 - 19.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.09 - 19.09.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

24.09 - 26.09.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

01.10 - 03.10.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

01.10 - 03.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

01.10 - 03.10.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.10 - 13.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.10 - 10.10.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.10 - 10.10.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

13.10 - 20.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 17.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 17.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 17.10.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

29.10 - 31.10.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

29.10 - 31.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 07.11.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 07.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 07.11.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.11 - 17.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 14.11.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 14.11.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.11 - 24.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.11 - 21.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.11 - 21.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.11 - 21.11.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

26.11 - 28.11.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

01.12 - 08.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 05.12.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 05.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 05.12.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.12 - 15.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 12.12.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 12.12.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 19.12.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 19.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 19.12.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

+48 607 327 302

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu