PRINCE2® 6th edition Foundation


Szkolenie PRINCE2® 6th edition Foundation w języku polskim możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat PRINCE2® 6th Edition Foundation.

Szczegóły

 • 3 dni
 • polski, angielski
 • szkolenie akredytowane
 • online, online wieczorowo lub stacjonarnie

Dodatki

 • pakiet egzaminacyjny (obowiązkowy): 1290 zł
 • podręcznik od 300 zł

Opis szkolenia

PRINCE2® Foundation jest niczym instrukcja, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Jest zbiorem reguł, które można zastosować do dowolnego projektu, niezależnie od jego złożoności. W trakcie akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation uczestnicy poznają podstawowe reguły tej metodyki, w tym: sposoby zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem nadzoru. Uczą się również, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu biznesowego.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Szkolenia wieczorowe trwają 5 dni w godz. 18 – 21.

 

Cel szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy.
 • Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, tematów, procesów i środowiska projektowego.
 • Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2® Foundation.
 • Liczba PDU: 21

Korzyści

 • Nabycie wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami.
 • Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią.
 • Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2®.
 • Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2®.
 • Uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem.
 • Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie.
 • Poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2®.
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji.
 • Nabycie podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2®.

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami w dowolnej branży i organizacji,
 • Uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • Menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
 • Osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2®.

Certyfikacja

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora).

Przebieg egzaminu PRINCE2® 6th edition Foundation:

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań,
 • Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (osoby, których językiem ojczystym nie jest język angielski otrzymują dodatkowe 15 minut),
 • Próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 33 punktów),
 • Język angielski lub język polski,
 • Brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo uczestnik może nabyć certyfikat papierowy w cenie 100 zł, wybierając odpowiednią opcję podczas zakupu szkolenia.

Przygotowując się do egzaminu uczestnik ma możliwość skorzystania z Symulatora egzaminów, pobierając bezpłatną aplikację. Sprawdź szczegóły.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić razem z egzaminem. W trakcie zapisu na szkolenie prosimy o wybór dodatku „egzamin” w formularzu zamówienia. Jest to niezbędne w celu zapisania się na szkolenie. Voucher na egzamin ważny co najmniej do 31.01.2023 r.

Egzamin PRINCE2® Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu PRINCE2® Foundation wydawanego przez AXELOS. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metodyki PRINCE2® w zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Przegląd metodyki PRINCE2®
 • Temat Organizacja
 • Proces Przygotowanie Projektu
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe
 • Proces Inicjowanie Projektu
 • Temat Plany
 • Temat Jakość
 • Temat Ryzyko
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu
 • Temat Postępy
 • Proces Sterowanie Etapem
 • Temat Zmiana
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Omówienie przykładowych egzaminów PRINCE2® Foundation

Zobacz także

Wykorzystanie Microsoft365 w realizacji projektów zgodnie z metodyką PRINCE2®

PRINCE2® 6th edition Foundation & Practitioner

PRINCE2® 6th edition Foundation – Fast Track

PRINCE2® 6th edition Practitioner