ITIL® 4 Leader: Digital IT Strategy (DITS) – Strategia cyfrowa i informatyczna


Skorzystaj z Inprogress+. Sprawdź szczegóły i dołącz do subskrybentów!


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat ITIL® 4 Leader: Digital IT Strategy (DITS)

Szczegóły

 • 3 dni
 • polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online

Opis szkolenia

Szkolenie ITIL 4 Leader: Digital IT Strategy (DITS) – Strategia cyfrowa i informatyczna opisuje jak tworzyć i wdrażać strategię cyfrową, po to aby organizacje mogły odnosić sukces w cyfrowym i zmiennym środowisku. Istotnym aspektem poruszanym w module jest zdolność integracji strategii IT organizacji z celami biznesowymi. DITS pokazuje jak w sposób maksymalnie zwinny i skuteczny implementować strategię w dynamicznym świecie technologii, by móc uzyskać jak największe korzyści dla całej organizacji. Jest to podejście strategiczne, które pozwala patrzeć na organizację całościowo oraz rozpatrywać kluczowe wyzwania strategiczne w szerszej, całościowej perspektywie.

Moduł ITIL 4 Leader DITS obejmuje podróż strategiczną, dzięki której poznasz:

 • zasady funkcjonowania w cyfrowym środowisku,
 • tworzenie strategii,
 • wykorzystanie technologii,
 • radzenie sobie z wyzwaniami zmiennego otoczenia.

Kurs pozwoli Ci też zrozumieć, jakie zdolności organizacji można wykorzystać jako atut, jakie narzędzia, jakie procesy i jakie technologie poprowadzą Cię właściwą drogą transformacji. Podczas szkolenia przejdziesz przez zestaw powiązanych praktyk, które zrozumiesz i zdobędziesz umiejętność wykorzystania w praktyce. Jednocześnie, kurs pozwoli Ci zrozumieć różnicę w podejściu tradycyjnym a cyfrowym do technologii i strategii.

ITIL 4 Leader: Digital IT Strategy (DITS) umożliwi zrozumienie, przeanalizowanie i odpowiedzenie na pytania z wykorzystaniem różnych technik. Dzięki kursowi dowiesz się w jaki sposób przeprowadzić efektywną transformacje cyfrową oraz zbudować strategię, która da solidne podstawy do dalszego rozwoju Twojej organizacji.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni. Standardowe godziny szkolenia: od 09 do 18.

Cel szkolenia

 • daje wskazówki, według jakich zasad powinna działać organizacja w zmiennych i skomplikowanych okolicznościach,
 • udostępnia narzędzia i wytyczne do tworzenia i wdrażania strategii cyfrowej w zgodzie z potrzebami organizacji,
 • zrozumienie jak działa organizacja w dynamicznym środowisku i jakie modele biznesowe może wykorzystać, żeby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych,
 • poznanie czym jest cyfrowa transformacja i jak przejść tę drogę, aby byłą skuteczna,
 • zrozumiesz jakich zdolności i zasobów potrzebuje organizacja, by dokonać cyfrowej transformacji,
 • poznanie i zrozumienie roli lidera w cyfrowej transformacji oraz tworzeniu strategii cyfrowej.

Korzyści

 • umiejętność budowania i definiowania strategii cyfrowej,
 • świadomość zagrożeń i szans, które kryją się w dynamicznie zmieniającym się środowisku,
 • poznanie narzędzia analizy wewnętrznej i zewnętrznej a także sposobów ich wykorzystania,
 • zrozumienie istoty budowania strategii oraz mechanizmów jej wdrażania w środowisku VUCA,
 • dowiedzenie się jak powiązać strategię cyfrową z aspektami biznesowymi w sposób przynoszący korzyści całej organizacji,
 • świadomość modeli biznesowych, ich tworzenia i zapewniania ich zgodności ze strategią.

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy IT,
 • Managerowie,
 • osoby zarządzające IT,
 • osoby uczestniczące w budowaniu strategii i prowadzeniu organizacji ścieżką transformacji cyfrowej.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

WAŻNE

Zgodnie z wytycznymi Akredytora, szkolenie należy kupić razem z pakietem egzaminacyjnym, który obejmuje egzamin online oraz dostęp do ebooka oraz OTM (Official Training Materials).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia należy wybrać dodatek: Egzamin ITIL DITS – online + ebook + OTM

Egzamin ITIL 4 Leader: Digital IT Strategy (DITS):

 • wymogi formalne:
  1.  uczestnictwo w akredytowanym szkoleniu ITIL 4 Leader: Digital IT Strategy (DITS),
  2. do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby, które posiadają ważny certyfikat ITIL 4 Foundation,
  3. podczas szkolenia uczestnicy w grupach pracują ze scenariuszem opracowując 4 studium przypadku. Praca jest obowiązkowa, podlega ocenie przez prowadzącego szkolenie. Uzyskanie co najmniej 30 punktów z 40 (75%) warunkuje podejście do egzaminu certyfikacyjnego.
 • forma egzaminu: online,
 • termin: po zakończeniu szkolenia możesz wybrać dowolny termin spośród terminów udostępnionych przez Akredytora na jego stronie,
 • język egzaminu: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępne języki egzaminu: polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, chiński, japoński.
 • test składający się z 30 pytań zamkniętych,
 • próg zaliczenia: 70% (21 poprawnych odpowiedzi),
 • czas trwania: 60 minut, (75 minut w przypadku, gdy podchodzisz do egzaminu w innym języku niż Twój ojczysty język),
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych poza słownikiem języka angielskiego,
 • możliwość odnowienia certyfikatu po 3 latach, kliknij i dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • forma certyfikatu: elektroniczna.

Ebook

 • język ebooka: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin (po wybraniu nie można zmienić języka),
 • aktualnie dostępne języki ebooka: polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, chiński, japoński,
 • dostęp do ebooka ważny przez 5 lat, wyłącznie na platformie Akredytora.

OTM – Official Training Materials

 • to oficjalne materiały szkoleniowe, opracowane przez PeopleCert,
 • materiały są w formie pliku PDF, który można pobrać ze strony Akredytora na komputer,
 • język OTM: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępne języki OTM: angielski.

Dodatkowo, podczas składania zamówienia możesz zakupić

 • Certyfikat w wersji papierowej
 • Powtórkę egzaminu ITIL DITS (Take2 Re-sit Exam Option)*
  – w przypadku negatywnego wyniku, opcja ta umożliwia ponowne podejście do egzaminu w formie online w ciągu 6 miesięcy od pierwotnego terminu, bez ponoszenia pełnego kosztu egzaminu,
  – *Take2 Re-sit Exam Option możesz zakupić wyłącznie podczas składania zamówienia na pierwszy termin egzaminu. Nie można tej opcji dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku z egzaminu.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do DITS.
 • Podróż strategiczna.
 • Zdolności strategiczne.
 • Praktyki.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: