ITIL® 4


Postaw na rozwój i zaoszczędź pieniądze! Te szkolenia w języku polskim możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – 6 miesięcy szkoleń w 1 cenie!


Szkolenia akredytowane przez AXELOS.


ITIL4 jest zbiorem najlepszych praktyk, którego celem jest wspomaganie decyzji podejmowanych w każdej organizacji zarządzającej usługami, a w szczególności usługami IT.

ITIL4 pomaga nam odpowiedzieć na pytanie: “jak?”:

 • Jak osiągnąć cele strategiczne organizacji?
 • Jak zrozumieć i właściwie zaadresować potrzeby klienta?
 • Jak rozpoznać w organizacji właściwy zestaw zasobów i umiejętności, aby realizować przyjęte założenia?
 • Jak się kontaktować z użytkownikiem i klientem?
 • Jak alokować zasoby do działań operacyjnych?
 • Jak rozwiązywać konflikty priorytetów?

Tych i podobnych pytań każda organizacja zadaje sobie mnóstwo. ITIL4 nie podaje nam gotowych receptur, oferuje nam coś znacznie więcej – poprzez zastosowanie proponowanych praktyk pomaga nam lepiej zrozumieć własną organizację i jej otoczenie. Dzięki tej wiedzy będziemy mogli podjąć dobre (wsparte wiedzą) dla organizacji decyzje, w każdej sytuacji w której znajdzie się organizacja.

Historia ITIL4

Początki ITIL sięgają lat 80tych, kiedy to coraz więcej organizacji zaczęło opierać swoje działanie na rozwiązaniach IT.  W przeciwieństwie do znanych i zrozumiałych sposobów zarządzania np. produkcją, zarządzanie usługami IT wymykało się spod ram, z powodzeniem stosowanych od lat, metod dobrego zarządzania. Z inicjatywy Rządu Brytyjskiego i we współpracy z praktykami z wielu przedsiębiorstw powstał pierwszy zestaw najlepszych praktyk zarządzania IT. Obecnie pracujemy z najnowszą, czwartą wersją –  ITIL4 opracowaną i stopniowo wprowadzaną do certyfikacji począwszy od lutego 2019 roku.

Dlaczego warto nauczyć się ITIL4?

ITIL4 to zbiór najlepszych praktyk, który warto poznać ponieważ:

 • publikacje ITIL4 tworzą spójny przekaz rekomendacji, pozwalając osobom zaangażowanym w zarządzanie usługami IT na podejmowanie dobrych, właściwych decyzji w oparciu o wiedzę i zrozumienie jak działa zarządzana przez nich organizacja i jakimi zasobami dysponuje,
 • uczy holistycznego podejścia do zarządzania,
 • wspiera budowanie i oferowanie jakościowych usług w oparciu o wiedzę i doświadczenie oraz w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb odbiorcy.

Ludzie na szkoleniu z ITIL w Inprogress

Do jakich branż kierowany jest ITIL4

ITIL4 (tak jak i poprzednie wersje) obecny jest w wielu organizacjach i jest często nazywany filozofią zarządzania usługami IT. Praktyki i rekomendacje są tu na tyle otwarte, że mogą być wykorzystywane przez każdą organizację (bez względu na branżę) oferującą usługi bazujące, wykorzystujące czy wspomagające usługi IT. ITIL 4 pomaga zarządzać organizacjami niezależnie od ich wielkości (nie ważne czy jest to globalna korporacja, czy mała firma rodzinna) oraz celu powołania do działania (profit lub non-profit). Dodatkowo ułatwia rozwój organizacji poprzez właściwy balans pomiędzy czterema wymiarami zarządzania usługami oraz poprzez umożliwienie bliskiej współpracy z klientami i użytkownikami.

Co daje znajomość ITIL4

 • znajomość słownika ITIL4, który jest szeroko wykorzystywany w organizacjach IT,
 • znajomość wielu obszarów kompetencyjnych zarządzania usługami IT i ich wzajemnych interakcji,
 • zrozumienie jak organizacje współtworzą wartość,
 • zrozumienie dlaczego dobra komunikacja zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celów w organizacji,
 • wiedzę jak holistycznie zarządzać organizacją IT i jej poszczególnymi obszarami (przydatne dla managerów i praktyków),
 • uczy jak szybko odnaleźć się w organizacji IT i jak przyczynić się do tworzenia wartości (co jest ważne dla osób rozpoczynających karierę w IT).

ITIL4 – korzyści dla organizacji

Znajomość ITIL4 przynosi szereg korzyści dla firm i organizacji np.:

 • zdobycie wiedzy o tym jak podejmować decyzje bazujące na rzeczywistych zasobach i umiejętnościach dostępnych w organizacji, biorących pod uwagę ryzyko oraz wartości,
 • zrozumienie jak nowe technologie mogą wspomagać działanie organizacji,
 • umiejętne wprowadzanie wartościowych zmian w organizacji

Każde ze szkoleń zaawansowanych ITIL4 Managing Professional oraz ITIL4 Strategic Leader adresuje inny obszar zainteresowania.

Najważniejsze pojęcia jakie poznasz podczas szkoleń ITIL4

 • Dwie koncepcje, które tworzą ITIL4: SVS – System Wartości Usług (Service Value System) oraz Model 4 wymiarów zarządzania usługami (four dimensions model)
 • Podstawowe praktyki wraz z 7 podstawowymi zasadami oraz głównym koncepcjami podejść Lean, Agile czy DevOps.

Ścieżka szkoleniowa ITIL4

Certyfikacja ITIL 4

Podstawowym szkoleniem nowej ścieżki ITIL4 jest szkolenie ITIL4 Foundation, które otwiera nam możliwość dalszej certyfikacji. Jest to dwudniowe szkolenie wraz z egzaminem.

Pozytywny wynik egzaminu ITIL4 Foundation jest warunkiem do realizacji jednej z dwóch lub obu ścieżek dalszej certyfikacji:

ITIL4 Managing Professional, która obejmuje 4 szkolenia z egzaminami:

ITIL4 Strategic Leader, która obejmuje 2 szkolenia z egzaminami:

Szkolenie ITIL4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI) jest wspólnym modułem obu ścieżek certyfikacyjnych.

ITIL4 i co dalej

ITIL4 jest doskonałym partnerem dla każdego podejścia wspierającego:

 • zarządzanie projektami w organizacji np. PRINCE2 lub Agile PM, Scrum dla organizacji zwinnych,
 • zarządzanie ryzykiem np. M_o_R.

Każdorazowo zapraszamy do kontaktu z nami – pomożemy wybrać indywidualną ścieżkę szkoleniową w zależności od potrzeb i oczekiwań.