ITIL® 4


Postaw na rozwój i zaoszczędź pieniądze! Weź udział w tych szkoleniach w ramach Inprogress+. Kliknij i poznaj szczegóły! 


Szkolenia akredytowane przez AXELOS.


ITIL4 jest zbiorem najlepszych praktyk, którego celem jest wspomaganie decyzji podejmowanych w każdej organizacji zarządzającej usługami, a w szczególności usługami IT.

ITIL4 pomaga nam odpowiedzieć na pytanie: “jak?”:

 • Jak osiągnąć cele strategiczne organizacji?
 • Jak zrozumieć i właściwie zaadresować potrzeby klienta?
 • Jak rozpoznać w organizacji właściwy zestaw zasobów i umiejętności, aby realizować przyjęte założenia?
 • Jak się kontaktować z użytkownikiem i klientem?
 • Jak alokować zasoby do działań operacyjnych?
 • Jak rozwiązywać konflikty priorytetów?

Tych i podobnych pytań każda organizacja zadaje sobie mnóstwo. ITIL4 nie podaje nam gotowych receptur, lecz oferuje nam coś znacznie więcej – poprzez zastosowanie proponowanych praktyk pomaga nam lepiej zrozumieć własną organizację i jej otoczenie. Dzięki zdobytej podczas szkoleń wiedzy podejmiesz odpowiednie dla organizacji decyzje, niezależnie od sytuacji w której się znajdziesz.

Historia ITIL4

Początki ITIL sięgają lat 80tych, kiedy to coraz więcej organizacji zaczęło opierać swoje działanie na rozwiązaniach IT.  W przeciwieństwie do znanych i zrozumiałych sposobów zarządzania np. produkcją, zarządzanie usługami IT wymykało się spod ram, z powodzeniem stosowanych od lat, metod dobrego zarządzania. Z inicjatywy Rządu Brytyjskiego i we współpracy z praktykami z wielu przedsiębiorstw powstał pierwszy zestaw najlepszych praktyk zarządzania IT. Obecnie pracujemy z najnowszą, czwartą wersją –  ITIL4 opracowaną i stopniowo wprowadzaną do certyfikacji począwszy od lutego 2019 roku.

Dlaczego warto nauczyć się ITIL4?

ITIL4 to zbiór najlepszych praktyk, który warto poznać ponieważ:

 • publikacje ITIL4 tworzą spójny przekaz rekomendacji, pozwalając osobom zaangażowanym w zarządzanie usługami IT na podejmowanie dobrych, właściwych decyzji w oparciu o wiedzę i zrozumienie jak działa zarządzana przez nich organizacja i jakimi zasobami dysponuje,
 • uczy holistycznego podejścia do zarządzania,
 • wspiera budowanie i oferowanie jakościowych usług w oparciu o wiedzę i doświadczenie oraz w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb odbiorcy.

Ludzie na szkoleniu z ITIL w Inprogress

Do jakich branż kierowany jest ITIL4

ITIL4 (tak jak i poprzednie wersje) obecny jest w wielu organizacjach i jest często nazywany filozofią zarządzania usługami IT. Praktyki i rekomendacje są tu na tyle otwarte, że mogą być wykorzystywane przez każdą organizację (bez względu na branżę) oferującą usługi bazujące, wykorzystujące czy wspomagające usługi IT. ITIL 4 pomaga zarządzać organizacjami niezależnie od ich wielkości (nie ważne czy jest to globalna korporacja, czy mała firma rodzinna) oraz celu powołania do działania (profit lub non-profit). Dodatkowo ułatwia rozwój organizacji poprzez właściwy balans pomiędzy czterema wymiarami zarządzania usługami oraz poprzez umożliwienie bliskiej współpracy z klientami i użytkownikami.

Co daje znajomość ITIL4

 • znajomość słownika ITIL4, który jest szeroko wykorzystywany w organizacjach IT,
 • znajomość wielu obszarów kompetencyjnych zarządzania usługami IT i ich wzajemnych interakcji,
 • zrozumienie jak organizacje współtworzą wartość,
 • zrozumienie dlaczego dobra komunikacja zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celów w organizacji,
 • wiedzę jak holistycznie zarządzać organizacją IT i jej poszczególnymi obszarami (przydatne dla managerów i praktyków),
 • uczy jak szybko odnaleźć się w organizacji IT i jak przyczynić się do tworzenia wartości (co jest ważne dla osób rozpoczynających karierę w IT).

ITIL4 – korzyści dla organizacji

Znajomość ITIL4 przynosi szereg korzyści dla firm i organizacji np.:

 • zdobycie wiedzy o tym jak podejmować decyzje bazujące na rzeczywistych zasobach i umiejętnościach dostępnych w organizacji, biorących pod uwagę ryzyko oraz wartości,
 • zrozumienie jak nowe technologie mogą wspomagać działanie organizacji,
 • umiejętne wprowadzanie wartościowych zmian w organizacji

Każde ze szkoleń zaawansowanych ITIL4 Managing Professional oraz ITIL4 Strategic Leader adresuje inny obszar zainteresowania.

Najważniejsze pojęcia jakie poznasz podczas szkoleń ITIL4

 • Dwie koncepcje, które tworzą ITIL4: SVS – System Wartości Usług (Service Value System) oraz Model 4 wymiarów zarządzania usługami (four dimensions model)
 • Podstawowe praktyki wraz z 7 podstawowymi zasadami oraz głównym koncepcjami podejść Lean, Agile czy DevOps.

Ścieżka szkoleniowa ITIL4

ITIL 4 Certification Scheme
źródło: https://www.axelos.com/

Podstawowym szkoleniem nowej ścieżki ITIL4 jest szkolenie ITIL4 Foundation, które otwiera nam możliwość dalszej certyfikacji. Jest to dwudniowe szkolenie wraz z egzaminem.

Pozytywny wynik egzaminu ITIL4 Foundation jest warunkiem do realizacji jednej z trzech lub wszystkich ścieżek dalszej certyfikacji:

ITIL4 Managing Professional (MP), która obejmuje 4 szkolenia z egzaminami:

ITIL4 Strategic Leader (SL), która obejmuje 2 szkolenia z egzaminami:

Szkolenie ITIL4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI) jest wspólnym modułem obu ścieżek certyfikacyjnych.

ITIL Practice Manager, która obejmuje następujące szkolenia z egzaminami:

Ścieżka ta nakierowana jest na przedstawienie szczegółowe praktyk ITIL w tematycznych pakietach.

ITIL4 opisuje w publikacjach 34 praktyki rozumiane jak zestaw organizacyjnych zasobów przeznaczonych do wykonania zadania lub osiągnięcia celu. Szkolenia w ramach ścieżki Practice Manager obejmują szczegółowe omówienie m.in. koncepcji, procesów, czynników sukcesu dla praktyk poznawanych ogólnie w ramach szkolenia ITIL4 Foundation.

Szkolenia ścieżki Practice Manager bazują na rozszerzonych opisach praktyk uzupełnionych również o praktyczną sekcję opartą o Model Dojrzałości ITIL, dającą praktykom podręczne narzędzie do planowania usprawnień.

Uzyskanie certyfikatu dla jednej z trzech proponowanych paczek uzupełnione o certyfikat ITIL4 Specialist: Create, Deliver and Support Certification jest niezbędne do uzyskania tytułu Practice Manager.

ITIL® 4 MASTER

Tytuł ITIL® 4 MASTER nadawany jest osobom, które posiadają w swoim portfolio tytuł:
ITIL® 4 Managing Professional, która zapewnia praktyczną i techniczną wiedzę na temat zarządzania usługami opartymi na technologii informatycznej, zarządzania zespołami i przepływami pracy.
ITIL® 4 Strategic Leader Certifications  zapewnia zrozumienie w jaki sposób IT wpływa na strategię biznesową i jak ją ukierunkowuje.
ITIL® 4 Practice Manager potwierdza umiejętności i wiedzę niezbędną dla zbudowania współpracy pomiędzy praktykami oraz tworzenie efektywnych strumieni wartości opartych o tę współpracę.

ITIL4 i co dalej

ITIL4 jest doskonałym partnerem dla każdego podejścia wspierającego:

Każdorazowo zapraszamy do kontaktu z nami – pomożemy wybrać indywidualną ścieżkę szkoleniową w zależności od potrzeb i oczekiwań.