ITIL® 4 Direct Plan and Improve (DPI)


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat ITIL® 4 Direct Plan and Improve (DPI).

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy):
  online 1300 zł
  stacjonarny: 1200 zł
 • podręcznik: 520 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

ITIL 4 Direct Plan and Improve to szkolenie, które jest elementem dwóch ścieżek rozwoju w zakresie metodyki ITIL 4.
Kurs ma za zadanie pokazać jak zarządzać, planować i udoskonalać działaniami organizacji z perspektywy całego systemu wartości ITIL.
Szkolenie umożliwia uaktualnienie wiedzy z zakresu biblioteki ITIL, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych pojęć i koncepcji z zakresu stworzenia wysokopoziomowego spojrzenia dla liderów i menagerów, którzy pragną zaimplementować najlepsze praktyki w swoim środowisku biznesowym.

Moduł ten jest zawarty w dwóch ścieżkach: ITIL Managing Professionals oraz Strategic Leader. Pozwala zdobyć fundamentalną dla obu ścieżek wiedzę oraz rozwijać swoje kompetencje liderskie. Skierowany jest do managerów różnego szczebla, którzy uczestniczą w tworzeniu strategii organizacji. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wskazują kierunki jej rozwoju i potrafią konsekwentnie i efektywnie pracować, aby te strategie udoskonalać. Moduł bierze pod uwagę metodyki Agile, i Lean w celu usprawniania pracy z perspektywy całej organizacji. Moduł opisuje także jak organizacja może wykorzystać techniki zarządzania strategicznego z różnych metodyk w celu uzyskania przewagi.

W czasie szkolenia przekazywana jest praktyczna wiedza z planowania, dostarczania i definiowana celów strategicznych organizacji.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Poznanie kluczowych pojęć i koncepcji ITIL DPI.
 • Zdobycie wiedzy na temat różnic pomiędzy ITIL (v3) oraz ITIL 4.
 • Zrozumienie, w jaki sposób przewodne zasady ITIL 4 mogą pomóc w zarządzaniu organizacją i dostarczaniu klientom wartości.
 • Poznanie metod i zasad wdrożenia strategii w zgodzie z 4 wymiarami zarządzania usługami oraz podstawowymi zasadami.
 • Zrozumienie celu i komponentów systemu wartości usług (SVS) oraz ich wpływu na kluczowe decyzje w organizacji.
 • Przygotowanie do oficjalnego egzaminu ITIL 4 DPI.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy z zakresu DPI, pozwalające ugruntować wiedzę i lepiej wykorzystać ją w organizacji.
 • Zdobycie umiejętności planowania i budowania strumienia wartości usług w celu tworzenia, dostarczania i wspierania usług.
 • Umiejętność korzystania z kluczowych zasad i metod zarządzania zmianami organizacyjnymi w celu kierowania, planowania i doskonalenia.
 • Zdobycie wiedzy na temat kształtowania popytu i definiowania oferty usług.
 • Zdobycie umiejętności rozpoznawania weryfikacji wartości usług.

Grupa docelowa

 • Osoby posiadające certyfikat ITIL 4 Foundation oraz wiedzę z tego zakresu.
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresy zarzadzania organizacją oraz strategicznym planowaniu jej działań.
 • Kierownicy IT, dyrektorzy działów IT.
 • Konsultanci i audytorzy IT oraz osoby zajmujące się świadczeniem usług IT.
 • Administratorzy i analitycy systemów.
 • Administratorzy baz danych.

Certyfikacja

Do certyfikatu ITIL 4 Direct Plan and Improve mogą przystąpić jedynie osoby, które mają na swoim koncie posiadają certyfikat ITIL Foundation.

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia online w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora) lub stacjonarnej w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia w tej formie. 

Egzamin ITIL 4 Direct Plan and Improve:

 • test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań,
 • próg zaliczenia: 70% (28 poprawnych odpowiedzi)
 • czas trwania: 90 minut (112 minut w przypadku, gdy język angielski nie jest językiem ojczystym,
 • język angielski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych poza słownikiem języka angielskiego.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić razem z egzaminem. W trakcie zapisu na szkolenie prosimy o wybór dodatku „egzamin” w formularzu zamówienia . Jest to niezbędne w celu zapisania się na szkolenie. Dodatkowo, uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.

Program szkolenia

 • Główne założenia DPI (Zarządzaj, Planuj i Udoskonalaj).
 • Zarządzanie, Planowanie i Doskonalenie przez pryzmat Systemu Wartości Usług oraz Podstawowych zasad.
 • Znaczenie kierowania w zarządzaniu strategicznym.
 • Wdrożenie strategii.
 • Wprowadzenie do planowania i oceny.
 • Ocena i planowanie z wykorzystaniem zarządzania strumieniem wartości.
 • Pomiary oraz raportowanie oraz ciągłe doskonalenie.
 • Pomiary oraz Ciągłe Doskonalenie dzięki modelowi Czterech Wymiarów oraz systemowi wartości usług (SVS).
 • Zarządzanie zmianą w organizacji, zasady i metody.
 • Zasady i metody komunikacji.
 • Wykorzystanie Systemu Wartości Usługi wykorzystując 4 wymiary.
 • Przygotowanie do egzaminu.
 • Egzamin.