ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI) – Kierowanie, planowanie i doskonalenie


Kliknij i dowiedz się jak zrealizować to szkolenie w ramach Inprogress+!


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI).

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI) – Kierowanie, planowanie i doskonalenie to szkolenie, które jest elementem dwóch ścieżek rozwoju ITIL 4. Kurs ma za zadanie pokazać jak zarządzać, planować i udoskonalać działania organizacji z perspektywy całego systemu wartości ITIL.
Szkolenie umożliwia uaktualnienie wiedzy z zakresu ITIL, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych pojęć i koncepcji z zakresu stworzenia wysokopoziomowego spojrzenia dla liderów i managerów, którzy pragną zaimplementować najlepsze praktyki w swoim środowisku biznesowym.

Moduł ten jest zawarty w dwóch ścieżkach: ITIL Managing Professional oraz Strategic Leader. Pozwala zdobyć fundamentalną dla obu ścieżek wiedzę oraz rozwijać liderom kompetencje przywódcze. Skierowany jest do managerów różnego szczebla, którzy uczestniczą w tworzeniu strategii organizacji. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wskazują kierunki jej rozwoju i potrafią konsekwentnie i efektywnie pracować, aby te strategie udoskonalać. Moduł bierze pod uwagę metodyki Agile i Lean w celu usprawniania pracy z perspektywy całej organizacji. Moduł opisuje także jak organizacja może wykorzystać techniki zarządzania strategicznego z różnych metodyk w celu uzyskania przewagi.

W czasie szkolenia przekazywana jest praktyczna wiedza z planowania, dostarczania i definiowana celów strategicznych organizacji.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni. Standardowe godziny szkolenia: od godz. 09 do godz. 17.

Cel szkolenia

 • poznanie kluczowych pojęć i koncepcji ITIL DPI,
 • zrozumienie w jaki sposób podstawowe zasady ITIL 4 mogą pomóc w zarządzaniu organizacją i dostarczaniu klientom wartości,
 • poznanie metod i zasad wdrożenia strategii w zgodzie z 4 wymiarami zarządzania usługami oraz podstawowymi zasadami,
 • zrozumienie celu i komponentów systemu wartości usług (SVS) oraz ich wpływu na kluczowe decyzje w organizacji,
 • przygotowanie do oficjalnego egzaminu ITIL 4 DPI.

Korzyści

 • zdobycie wiedzy z zakresu DPI, pozwalające ugruntować wiedzę i lepiej wykorzystać ją w organizacji,
 • poznanie korzyści z ukierunkowania organizacji poprzez wizję i misję,
 • umiejętność korzystania z kluczowych zasad i metod zarządzania zmianami organizacyjnymi w celu kierowania, planowania i doskonalenia,
 • zdobycie wiedzy na temat kształtowania popytu i definiowania oferty usług,
 • zdobycie umiejętności rozpoznawania weryfikacji wartości usług,
 • wspomaganie:
  a) ukierunkowania i zarządzania zmianą organizacyjną,
  b) kultury ciągłego doskonalenia,
  c) procesów podejmowania decyzji,
  d) zarządzania zmianą,
  e) minimalizowania wpływu zakłóceń,
  f) innowacyjności czy zachowania zgodności z wymogami nadzoru organizacji.

Grupa docelowa

 • osoby posiadające certyfikat ITIL 4 Foundation oraz wiedzę z tego zakresu,
 • osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresy zarzadzania organizacją oraz strategicznym planowaniu jej działań,
 • Kierownicy IT, dyrektorzy działów IT,
 • Konsultanci i audytorzy IT oraz osoby zajmujące się świadczeniem usług IT,
 • Administratorzy i analitycy systemów,
 • Administratorzy baz danych,
 • wszyscy zaangażowani w działania określające zadania dla zespołów w celu uspójnienia ich ze strategią dla organizacji, wprowadzające kulturę ciągłego doskonalenia w organizacji czy planowania prac, doskonalenia produktów oraz zarządzania zmianą organizacyjną.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

WAŻNE

Zgodnie z wytycznymi Akredytora, szkolenie należy kupić razem z pakietem egzaminacyjnym, który obejmuje egzamin online, dostęp do ebooka oraz OTM (Official Training Materials).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia należy wybrać dodatek: Egzamin ITIL DPI – online + ebook + OTM

Egzamin ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve

 • wymogi formalne – do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby, które:
  – posiadają ważny certyfikat ITIL4 Foundation,
  – uczestniczyły w akredytowanym szkoleniu ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve,
 • forma: online,
 • termin: po zakończeniu szkolenia możesz wybrać dowolny termin spośród terminów udostępnionych przez Akredytora na jego stronie,
 • język egzaminu: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępne języki egzaminu: polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, chiński, japoński.
 • test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań,
 • próg zaliczenia: 70% (28 poprawnych odpowiedzi)
 • czas trwania: 90 minut (112 minut w przypadku, gdy podchodzisz do egzaminu w innym języku niż Twój ojczysty),
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych poza słownikiem języka angielskiego,
 • możliwość odnowienia certyfikatu po 3 latach – dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • forma certyfikatu: elektroniczna.

Ebook

 • język ebooka: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin (po wybraniu nie można zmienić języka),
 • aktualnie dostępne języki ebooka: polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, chiński, japoński,
 • dostęp do ebooka ważny przez 5 lat, wyłącznie na platformie Akredytora.

OTM – Official Training Materials

 • to oficjalne materiały szkoleniowe, opracowane przez PeopleCert,
 • materiały są w formie pliku PDF, który można pobrać ze strony Akredytora na komputer,
 • język OTM: wybierzesz na stronie Akredytora podczas rejestracji na egzamin,
 • aktualnie dostępne języki OTM: angielski.

Dodatkowo, podczas składania zamówienia możesz zakupić

 • Certyfikat w wersji papierowej
 • Powtórkę egzaminu ITIL DPI (Take2 Re-sit Exam Option)*
  – w przypadku negatywnego wyniku, opcja ta umożliwia ponowne podejście do egzaminu w formie online w ciągu 6 miesięcy od pierwotnego terminu, bez ponoszenia pełnego kosztu egzaminu,
  – *Take2 Re-sit Exam Option możesz zakupić wyłącznie podczas składania zamówienia na pierwszy termin egzaminu. Nie można tej opcji dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku z egzaminu.
 • Główne założenia DPI (Zarządzaj, Planuj i Udoskonalaj).
 • Zarządzanie, Planowanie i Doskonalenie przez pryzmat systemu wartości usług oraz podstawowych zasad.
 • Znaczenie kierowania w zarządzaniu strategicznym.
 • Wdrożenie strategii.
 • Wprowadzenie do planowania i oceny.
 • Ocena i planowanie z wykorzystaniem zarządzania strumieniem wartości.
 • Pomiary oraz raportowanie oraz ciągłe doskonalenie.
 • Pomiary oraz ciągłe doskonalenie dzięki modelowi czterech wymiarów oraz systemowi wartości usług (SVS).
 • Zarządzanie zmianą w organizacji, zasady i metody.
 • Zasady i metody komunikacji.
 • Przygotowanie do egzaminu.

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):

Opcjonalne: