ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI)


Dowiedz się więcej i zrealizuj to szkolenie w ramach Inprogress Plus. 


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI).

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie
 • język egzaminu: angielski

Dodatki

 • pakiet egzaminacyjny (obowiązkowy): 1990 zł
 • podręcznik: 550 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve to szkolenie, które jest elementem dwóch ścieżek rozwoju ITIL 4. Kurs ma za zadanie pokazać jak zarządzać, planować i udoskonalać działania organizacji z perspektywy całego systemu wartości ITIL.
Szkolenie umożliwia uaktualnienie wiedzy z zakresu ITIL, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych pojęć i koncepcji z zakresu stworzenia wysokopoziomowego spojrzenia dla liderów i managerów, którzy pragną zaimplementować najlepsze praktyki w swoim środowisku biznesowym.

Moduł ten jest zawarty w dwóch ścieżkach: ITIL Managing Professional oraz Strategic Leader. Pozwala zdobyć fundamentalną dla obu ścieżek wiedzę oraz rozwijać liderom kompetencje przywódcze. Skierowany jest do managerów różnego szczebla, którzy uczestniczą w tworzeniu strategii organizacji. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wskazują kierunki jej rozwoju i potrafią konsekwentnie i efektywnie pracować, aby te strategie udoskonalać. Moduł bierze pod uwagę metodyki Agile i Lean w celu usprawniania pracy z perspektywy całej organizacji. Moduł opisuje także jak organizacja może wykorzystać techniki zarządzania strategicznego z różnych metodyk w celu uzyskania przewagi.

W czasie szkolenia przekazywana jest praktyczna wiedza z planowania, dostarczania i definiowana celów strategicznych organizacji.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Poznanie kluczowych pojęć i koncepcji ITIL DPI.
 • Zrozumienie w jaki sposób podstawowe zasady ITIL 4 mogą pomóc w zarządzaniu organizacją i dostarczaniu klientom wartości.
 • Poznanie metod i zasad wdrożenia strategii w zgodzie z 4 wymiarami zarządzania usługami oraz podstawowymi zasadami.
 • Zrozumienie celu i komponentów systemu wartości usług (SVS) oraz ich wpływu na kluczowe decyzje w organizacji.
 • Przygotowanie do oficjalnego egzaminu ITIL 4 DPI.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy z zakresu DPI, pozwalające ugruntować wiedzę i lepiej wykorzystać ją w organizacji.
 • poznanie korzyści z ukierunkowania organizacji poprzez wizję i misję.
 • Umiejętność korzystania z kluczowych zasad i metod zarządzania zmianami organizacyjnymi w celu kierowania, planowania i doskonalenia.
 • Zdobycie wiedzy na temat kształtowania popytu i definiowania oferty usług.
 • Zdobycie umiejętności rozpoznawania weryfikacji wartości usług.
 • Wspomaganie:
  a) ukierunkowania i zarządzania zmianą organizacyjną
  b) kultury ciągłego doskonalenia
  c) procesów podejmowania decyzji
  d) zarządzania zmianą
  e) minimalizowania wpływu zakłóceń
  f) innowacyjności czy zachowania zgodności z wymogami nadzoru organizacji

Grupa docelowa

 • Osoby posiadające certyfikat ITIL 4 Foundation oraz wiedzę z tego zakresu.
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresy zarzadzania organizacją oraz strategicznym planowaniu jej działań.
 • Kierownicy IT, dyrektorzy działów IT.
 • Konsultanci i audytorzy IT oraz osoby zajmujące się świadczeniem usług IT.
 • Administratorzy i analitycy systemów.
 • Administratorzy baz danych.
 • wszyscy zaangażowani w działania określające zadania dla zespołów w celu uspójnienia ich ze strategią dla organizacji, wprowadzające kulturę ciągłego doskonalenia w organizacji czy planowania prac, doskonalenia produktów oraz zarządzania zmianą organizacyjną.

Certyfikacja

Egzamin ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve

 • wymóg formalny: do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby, które mają na swoim koncie posiadają certyfikat ITIL Foundation,
 • forma: online,
 • termin egzaminu: po zakończeniu szkolenia, w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora,
 • test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań,
 • próg zaliczenia: 70% (28 poprawnych odpowiedzi)
 • czas trwania: 90 minut (112 minut w przypadku, gdy język angielski nie jest językiem ojczystym,
 • język angielski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych poza słownikiem języka angielskiego,
 • ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora szkolenie należy kupić wraz z pakietem egzaminacyjnym, w którego skład wchodzi: egzamin online oraz e-book (w języku szkolenia lub jeżeli jest niedostępny w takim języku, należy kupić wersję w języku angielskim, dostęp do ebooka ważny jest 5 lat).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatku Egzamin ITIL DPI – online + Podręcznik „ITIL4 Direct, Plan and Improve” (E-book/ ENG) (pakiet obowiązkowy zgodnie z wymogami Akredytora)

Dodatkowo, podczas zakupu szkolenia uczestnik może wybrać dodatek Powtórka egzaminu – Take2 re-sit exam, który uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy odbywa się wyłącznie w formie online.
Zakupu Take2 re-sit exam należy dokonać przed pierwszym podejściem do egzaminu, nie można go dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Główne założenia DPI (Zarządzaj, Planuj i Udoskonalaj).
 • Zarządzanie, Planowanie i Doskonalenie przez pryzmat systemu wartości usług oraz podstawowych zasad.
 • Znaczenie kierowania w zarządzaniu strategicznym.
 • Wdrożenie strategii.
 • Wprowadzenie do planowania i oceny.
 • Ocena i planowanie z wykorzystaniem zarządzania strumieniem wartości.
 • Pomiary oraz raportowanie oraz ciągłe doskonalenie.
 • Pomiary oraz ciągłe doskonalenie dzięki modelowi czterech wymiarów oraz systemowi wartości usług (SVS).
 • Zarządzanie zmianą w organizacji, zasady i metody.
 • Zasady i metody komunikacji.
 • Przygotowanie do egzaminu.