Lean Manufacturing

Lean Manufacturing, to stworzony przez japońską firmę Toyota system zarządzania produkcją, którego celem jest likwidacja wszelkiego rodzaju strat poprzez ciągłe poprawianie jakości produktu, realizację dostaw na czas, redukcję zapasów oraz racjonalne wykorzystanie zasobów. Koncepcja zarządzania procesem produkcji zgodna z Lean Manufacturing wykorzystuje szereg narzędzi takich jak: 5S, TPM, SMED, JiT, VSM, Poka-Yoke, Kanban, Kaizen, Just in Time. Szkolenie pozwala zrozumieć podstawowe pojęcia i koncepcje leżące u podstaw Lean Manufacturing. Dedykowane jest osobom, które chcą się dowiedzieć się w jaki sposób wdrażać i wykorzystywać najlepsze narzędzia i techniki Lean Manufacturing w swoich organizacjach.

Korzyści ze szkolenia:


Uczestnik szkolenia dowie się:

 • Jak powstała i jakie są główne założenia koncepcji Lean Manufacturing
 • Jakie są korzyści wdrożenia Lean Manufacturing w organizacji
 • Jakie są cele Lean Manufacturing
 • Co to jest koncepcja 3M
 • Jak identyfikować typy marnotrawstwa w procesach
 • Na czym polega filozofia ciągłego doskonalenia
 • Czym jest strumień wartości
 • Co to jest przepływ
 • Jak wygląda praca z wykorzystaniem narzędzia 5S

Grupa docelowa:

 • Osoby planujące pracę w działach produkcji, na stanowiskach kierownik/dyrektor produkcji, lider zespołu produkcyjnego, technolog produkcji, planista produkcji
 • Osoby zainteresowane tematyką Lean, chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie

 

Program szkolenia

 1. Zarys historyczny i kulturowy Japonii w odniesieniu do koncepcji Lean Manufacturing
  • Toyota Productional System (TPS)
  • Lean Manufacturing” – historia i założenia programu
  • Systemy i narzędzia „szczupłego” zarządzania produkcją
  • Zasady Lean Manufacturing
 2. Wprowadzenie do Lean Management
  • Jak poznać i zmierzyć procesy wymagające usprawnienia
  • Najlepsze praktyki wykorzystania filozofii Lean
 3. Metody i narzędzia identyfikacji marnotrawstw w procesach
  • Mapowanie strumienia wartości
  • Czynności VA (Value Added) i NVA (Non Value Added)
  • Koncepcja 3 M – Mura, Muri i Muda
  • Typologia i omówienie 8 Muda
   • nadprodukcja (waste of overproduction)
   • nadmierne zapasy (waste of inventory)
   • błędy i wady jakościowe (waste of defects)
   • oczekiwanie (waste of waiting)
   • nadmierne przetwarzanie (waste of overprocessing)
   • zbędny transport (waste of transportation)
   • zbędny ruch (waste of motion)
   • niewykorzystany potencjał pracowników (waste of untapped human potential)
 4. Filozofia ciągłego doskonalenia
  • Filozofia Kaizen i jej wpływ na kulturę firmy
  • 7 Kroków Kaizen
  • Korzyści ze stosowania Kaizen w praktyce
 5. Cykl PDCA – silnik ciągłego doskonalenia
  • Idea mapowania strumienia wartości,
  • Etapy mapowania
   • stan obecny
   • stan przyszły
   • action plan
 6. Podstawy mapowania strumienia wartości
  • Filozofia Kaizen i jej wpływ na kulturę firmy
  • 7 Kroków Kaizen
  • Korzyści ze stosowania Kaizen w praktyce
 7. Podstawy pracy z wykorzystaniem narzędzia 5S
  • Sortowanie
  • Systematyzacja
  • Sprzątanie
  • Standaryzacja
  • Samodyscyplina
  • Wizualnego zarządzanie („visual factory”)