SAFe® for Teams

Zrealizuj to szkolenie w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Certified SAFe® Practitioner.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski

Opis szkolenia

Szkolenie SAFe® for Teams (w wersji 6.0) obejmuje rozwój umiejętności praktycznych, które są niezbędne by być skutecznym członkiem ART (Agile Release Trains). Podczas szkolenia poznasz wskazówki i narzędzia do efektywnej pracy w zdalnych środowiskach z rozproszonymi zespołami.

SAFe® for Teams pokazuje codzienność członka Agile Teamu oraz to jak przebiega współpraca z innymi zespołami w ramach Agile Release Train (ART). Na szkoleniu dowiesz się:

 • jak planować i wykonywać pracę,
 • jak stosować Scaled Agile Framework® i zasady Agile,
 • jak stale się doskonalić.

Szkolenie zapewnia całemu zespołowi wspólne zrozumienie SAFe®, co pozwoli na skuteczną współpracę, wykonywanie pracy w najlepszy możliwy sposób, a także przygotowanie na następne wydarzenie związane z planowaniem (PI Planning).

Udział w szkoleniu nie wiąże się z wymaganiami wstępnymi, ale doświadczenie w pracy z Lean, Agile lub innymi stosownymi metodami może okazać się bardzo pomocne.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się  w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • przygotowanie do pełnienia roli członka Agile Teamu w organizacjach Lean,
 • zdobycie wiedzy na temat Agile Release Train (ART),
 • poznanie kultury pracy Agile Teamów w środowisku skalowanym,
 • opisanie roli Agile Teamu w ART,
 • odpowiedź na pytanie jak stosować zasady SAFe do skalowania dostarczania produktów,
 • zapoznanie uczestników jak planować i pracować w ramach Iteracji i PI (Program Increment),
 • poruszenie zagadnień związanych z ciągłym ulepszaniem ART (Agile Release Train).

Korzyści

 • wzrost efektywności pracy z Klientami i organizacjami,
 • roczny dostęp do platformy SAFe Studio, w tym dostęp do materiałów i narzędzi ułatwiających codzienną pracę w środowisku zwinnym,
 • dostęp do grupy dla profesjonalistów SAFe oraz możliwość udziału w wydarzeniach dedykowanych posiadaczom certyfikatu,
 • potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu roli członka Agile Teamu w organizacji Lean,

Grupa docelowa

 • członkowie Agile Teamów,
 • Scrum Masterzy i Product Ownerzy,
 • konsultanci i osoby pełniące funkcję Agile Coacha,
 • osoby chcące rozwijać swoje kompetencje w obszarze Lean, DevOps, SAFe® i Scrum oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Certyfikacja

Egzamin SAFe® Practitioner

 • forma: test jednokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 45,
 • próg zaliczenia: 80% (36 na 45 możliwych do zdobycia punktów),
 • język egzaminu: angielski,
 • czas trwania: 90 minut,
 • format: online, bez zewnętrznego nadzoru,
 • egzamin odbywa się na platformie SAFe® Studio,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych i pomocy z zewnątrz,
 • ważność certyfikatu: 1 rok
 • W przypadku uzyskania negatywnego wyniku na egzaminie uczestnik może skorzystać z opcji powtórkowej. Drugie podejście do egzaminu jest możliwe zaraz po zakończeniu pierwszego, trzecie – po 10 dniach, a czwarte – po 30 dniach. Każda kolejna próba jest dodatkowo płatna.

 

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia

 

Domain Topics References
Introducing SAFe
 • Business agility
 • Lean-Agile mindset
 • Core Competencies – APD and TTA
 • SAFe Core Values and Principles
Lesson 1
Forming Agile Teams as Trains
 • Agile team characteristics
 • Agile team roles
 • Scrum and Kanban
 • ART characteristics
 • ART roles
Lesson 2
Connect to the Customer
 • Customer-centric mindset
 • Product vision and roadmap
 • Story and Feature components
Lesson 3
Plan the Work
 • Writing and estimation
 • Team Backlog
 • Team Planning
 • PI Planning
Lesson 4
Deliver Value
 • Continuous Delivery Pipeline
 • Sync events
 • Built-in quality
Lesson 5
Get Feedback
 • Feedback techniques
 • Team and System demo
Lesson 6
Improve Relentlessly
 • Competency
 • Flow
 • Outcomes
Lesson 7

Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):