SAFe® for Teams

Zrealizuj to szkolenie w ramach Inprogress+. Kliknij i poznaj szczegóły subskrypcji szkoleń.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Certified SAFe® Practitioner.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów: angielski

Opis szkolenia

Szkolenie SAFe® for Teams (w wersji 6.0) obejmuje rozwój umiejętności praktycznych, które są niezbędne by być skutecznym członkiem ART (Agile Release Trains). Podczas szkolenia poznasz wskazówki i narzędzia do efektywnej pracy w zdalnych środowiskach z rozproszonymi zespołami.

SAFe® for Teams pokazuje codzienność członka Agile Teamu oraz to jak przebiega współpraca z innymi zespołami w ramach Agile Release Train (ART). Na szkoleniu dowiesz się:

 • jak planować i wykonywać pracę,
 • jak stosować Scaled Agile Framework® i zasady Agile,
 • jak stale się doskonalić.

Szkolenie zapewnia całemu zespołowi wspólne zrozumienie SAFe®, co pozwoli na skuteczną współpracę, wykonywanie pracy w najlepszy możliwy sposób, a także przygotowanie na następne wydarzenie związane z planowaniem (PI Planning).

Udział w szkoleniu nie wiąże się z wymaganiami wstępnymi, ale doświadczenie w pracy z Lean, Agile lub innymi stosownymi metodami może okazać się bardzo pomocne.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni. Standardowe godziny szkolenia: 09-17.

Cel szkolenia

 • przygotowanie do pełnienia roli członka Agile Teamu w organizacjach Lean,
 • zdobycie wiedzy na temat Agile Release Train (ART),
 • poznanie kultury pracy Agile Teamów w środowisku skalowanym,
 • opisanie roli Agile Teamu w ART,
 • odpowiedź na pytanie jak stosować zasady SAFe do skalowania dostarczania produktów,
 • zapoznanie uczestników jak planować i pracować w ramach Iteracji i PI (Program Increment),
 • poruszenie zagadnień związanych z ciągłym ulepszaniem ART (Agile Release Train).

Korzyści

 • wzrost efektywności pracy z Klientami i organizacjami,
 • roczny dostęp do platformy SAFe Studio, w tym dostęp do materiałów i narzędzi ułatwiających codzienną pracę w środowisku zwinnym,
 • dostęp do grupy dla profesjonalistów SAFe oraz możliwość udziału w wydarzeniach dedykowanych posiadaczom certyfikatu,
 • potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu roli członka Agile Teamu w organizacji Lean.

Grupa docelowa

 • członkowie Agile Teamów,
 • Scrum Masterzy i Product Ownerzy,
 • konsultanci i osoby pełniące funkcję Agile Coacha,
 • osoby chcące rozwijać swoje kompetencje w obszarze Lean, DevOps, SAFe® i Scrum oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Mierzenie produktywności zespołu Scrum
SET – Narzędzia Scrum Mastera
SET – Retrospektywa jako narzędzie do rozwoju zespołu
SET – Technika zwinna w wytwarzaniu produktu
SET – Techniki estymowania i rozmiarowania wymagań w projektach
SET – Techniki priorytetyzacji w praktyce
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

Egzamin SAFe® Practitioner

 • forma: test jednokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 45,
 • próg zaliczenia: 80% (36 na 45 możliwych do zdobycia punktów),
 • język egzaminu: angielski,
 • czas trwania: 90 minut,
 • format: online, bez zewnętrznego nadzoru,
 • egzamin odbywa się na platformie SAFe® Studio,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych i pomocy z zewnątrz,
 • ważność certyfikatu: 1 rok
 • w przypadku uzyskania negatywnego wyniku na egzaminie uczestnik może skorzystać z opcji powtórkowej. Drugie podejście do egzaminu jest możliwe zaraz po zakończeniu pierwszego, trzecie – po 10 dniach, a czwarte – po 30 dniach. Każda kolejna próba jest dodatkowo płatna.

 

 

Domain Topics References
Introducing SAFe
 • Business agility
 • Lean-Agile mindset
 • Core Competencies – APD and TTA
 • SAFe Core Values and Principles
Lesson 1
Forming Agile Teams as Trains
 • Agile team characteristics
 • Agile team roles
 • Scrum and Kanban
 • ART characteristics
 • ART roles
Lesson 2
Connect to the Customer
 • Customer-centric mindset
 • Product vision and roadmap
 • Story and Feature components
Lesson 3
Plan the Work
 • Writing and estimation
 • Team Backlog
 • Team Planning
 • PI Planning
Lesson 4
Deliver Value
 • Continuous Delivery Pipeline
 • Sync events
 • Built-in quality
Lesson 5
Get Feedback
 • Feedback techniques
 • Team and System demo
Lesson 6
Improve Relentlessly
 • Competency
 • Flow
 • Outcomes
Lesson 7


Ważne

Ścieżka certyfikacyjna SAFe nie narzuca kursantowi konkretnej drogi rozwoju – uczestnicy mogą więc brać udział w tych szkoleniach, które ich interesują, bez konieczności ukończenia szkoleń wstępnych. Warto jednak wiedzieć, że taki system zakłada, iż pierwsze dwie do czterech godzin każdego szkolenia mają charakter wprowadzający (w zależności od szkolenia), którego celem jest uwspólnianie wiedzy uczestników. Oznacza to, że biorąc udział w kolejnym szkoleniu ze ścieżki SAFe, uczestnik po raz kolejny zostanie zapoznany z tą samą częścią wprowadzającą. Praktyka ta jest wspólna dla wszystkich organizacji szkolących z SAFe.


Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):