SAFe® Lean Portfolio Management

Sprawdź czym jest subskrypcja Inprogress+ i zrealizuj to i inne szkolenia w ramach jednej ceny!


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Certified SAFe® Lean Portfolio Management

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów szkoleniowych: angielski

Opis szkolenia

Szkolenie SAFe® Lean Portfolio Management jest przeznaczone dla liderów, managerów i wszystkich osób odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację strategii portfela w organizacjach stosujących zwinne metodyki zarządzania.

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom, jak zarządzanie portfelem w duchu Lean i Agile może przyczynić się do zwiększenia efektywności i adaptacyjności organizacji w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni, standardowe godziny szkolenia: 09-17.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w narzędzia i techniki niezbędne do skutecznego zarządzania portfelem projektów i inicjatyw w sposób zgodny z filozofią Lean i Agile, a także pokazanie, jak te praktyki integrują się z większym ekosystemem SAFe.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • jak stosować zasady Lean-Agile do zarządzania portfelem inwestycji, priorytetyzacji inicjatyw,
 • jak alokować zasoby w sposób optymalny, aby maksymalizować wartość i przepływ pracy.

Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie, jak zarządzanie portfelem w SAFe wspiera strategiczne cele biznesowe, oraz jak efektywnie komunikować i realizować strategię w ramach całej organizacji.

Grupa docelowa

 • Managerovie,
 • Portfolio Managerowie,
 • Menadżerowie wyższego szczebla,
 • Pracownicy PMO, SM,
 • Project/ Program Managerowie pracujący w organizacji transformującej się w kierunku SAFE.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Mierzenie produktywności zespołu Scrum
SET – Narzędzia Scrum Mastera
SET – Retrospektywa jako narzędzie do rozwoju zespołu
SET – Technika zwinna w wytwarzaniu produktu
SET – Techniki estymowania i rozmiarowania wymagań w projektach
SET – Techniki priorytetyzacji w praktyce
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

Egzamin SAFe® Lean Portfolio Management:

 • język egzaminu: angielski,
 • forma: online, bez zewnętrznego nadzoru,
 • liczba pytań: 45,
 • pytania są skonstruowane w formacie wielokrotnego wyboru i pojedynczego wyboru
 • czas trwania: 90 min.,
 • próg zdawalności: 77%,
 • ważność certyfikatu: 1 rok,
 • brak możliwości korzystania z pomocy naukowych,
 • egzamin odbywa się na platformie SAFe® Studio
 • uczestnik umawia się sam na egzamin. Pierwsze podejście do egzaminu jest możliwe w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia,
 • certyfikat wydawany jest w formie elektronicznej,
 • w ramach ceny egzaminu można do niego podejść 1 raz,
 • aby odnowić certyfikację, nie jest konieczne ponowne podejście do egzaminu. Należy natomiast postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
  – zaloguj się do SAFe Studio,
  – kliknij przycisk „Renew Now” na stronie głównej (znajdujący się w górnej części strony głównej),
  – następnie zostaną wyświetlone opcje odnowienia członkostwa, dzięki czemu można wybrać poziom członkostwa, który jest dla Ciebie najlepszy.

Program szkolenia

Dzień 1:

 • Wprowadzenie do zarządzania portfelem Lean (Lean Portfolio Management).
 • Ustalanie strategii i wizji portfela.
 • Realizacja wizji portfela poprzez epiki.
 • Ustanowienie finansowania inwestycji – część 1.

Dzień 2:

 • Ustanowienie finansowania inwestycji – część 2.
 • Zarządzanie przepływem w portfelu.
 • Stosowanie operacji portfelowych Agile.
 • Stosowanie zarządzania Lean Governance.
 • Praktykowanie SAFe.

 

Ważne
Ścieżka certyfikacyjna SAFe nie narzuca kursantowi konkretnej drogi rozwoju – uczestnicy mogą więc brać udział w tych szkoleniach, które ich interesują, bez konieczności ukończenia szkoleń wstępnych. Warto jednak wiedzieć, że taki system zakłada, iż pierwsze dwie do czterech godzin każdego szkolenia mają charakter wprowadzający (w zależności od szkolenia), którego celem jest uwspólnianie wiedzy uczestników. Oznacza to, że biorąc udział w kolejnym szkoleniu ze ścieżki SAFe, uczestnik po raz kolejny zostanie zapoznany z tą samą częścią wprowadzającą. Praktyka ta jest wspólna dla wszystkich organizacji szkolących z SAFe.


Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):