DTMethod® Practitioner – metodyka Design Thinking


Zrealizuj szkolenie DTMethod® Practitioner w języku polskim w ramach Inprogress Plus – sprawdź szczegóły!


 • Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat DTMethod® Practitioner

Szczegóły

 • 2 dni
 • polski, angielski
 • szkolenie akredytowane
 • online

Opis szkolenia

Podczas szkolenia DTMethod Practitioner uczestnicy pogłębią kompetencje prowadzenia badań interesariuszy i poznawania ich potrzeb.
Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom nowych narzędzi możliwych do zastosowania w procesie design thinking i ich przećwiczenie. Jest to idealne szkolenie dla osób, które chcą podnieść swoją efektywność pracy w zespołach design thinking oraz chcą zostać facylitatorami tego procesu.

Szkolenie DTMethod Practitioner porusza takie zagadnienia, jak:

 • wpływ ograniczeń poznawczych na proces design thinking,
 • zasady prowadzenia badań interesariuszy,
 • zasady dotyczące tworzenia ankiet,
 • alternatywne narzędzia procesu design thinking z wykorzystaniem DTMethod.

Szkolenie ma formę warsztatową, podczas której uczestnicy przećwiczą zastosowanie poznawanego materiału.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).
Prosimy upewnić się, że można korzystać z platformy mural (www.mural.co).

Cel szkolenia

 • podniesienie kompetencji prowadzenia badań interesariuszy w design thinking: wywiadów, obserwacji i ankiet
 • Nauczenie korzystania z narzędzi:
  – ścieżka interesariuszy,
  – RZUF,
  – wymuszony ranking,
  – SCAMPER.

Korzyści

 • skuteczniejsze prowadzenie badań interesariuszy, co podnosi prawdopodobieństwo zaprojektowania efektywniejszego rozwiązania,
 • znajomość większej puli narzędzi, co pozwala dobrać skuteczniejsze narzędzia, w zależności od wyzwania,
 • umiejętność przeciwdziałania negatywnym skutkom ograniczeń poznawczych, co pozytywnie wpływa na jakość projektowanego rozwiązania.

Grupa docelowa

 • Zespoły projektowe,
 • Projektanci rozwiązań,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • SCRUM Masterzy,
 • Project Managerowie.

Certyfikacja

Egzamin DTMethod Practitioner:

 • wymóg formalny: pozytywny wynik z egzaminu DTMethod Foundation oraz uczestnictwo w szkoleniu DTMethod Practitioner,
 • język egzaminu: polski, angielski
 • forma: test,
 • pytania zarówno jedno jak i wielokrotnego wyboru,
 • ilość pytań: 80,
 • możliwość korzystania z podręcznika DTMethod Practitioner Workbook + Design Thinking Basics: an introduction to the DTMethod,
 • próg zdawalności: 50%,
 • czas trwania 2,5h,
 • ważność certyfikatu: 5 lat,
 • uczestnik, który na egzaminie zdobędzie niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzyma międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia

Dzień 1

1. DTMethod – przypomnienie

2. DTModel i ścieżka interesariuszy

3. DTModel: faza eksploracyjna

 • Zasady prowadzenia badań
 • Ścieżka interesariuszy

Dzień 2

1. DTModel: faza kreatywna

 • Ścieżka interesariuszy cd.
 • RZUF
 • Wymuszony ranking

2. DTModel: faza konstrukcyjna

 • SCAMPER

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni, a egzamin odbywa się w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia (w przypadku szkoleń odbywających się w tygodniu) lub w kolejną sobotę po zakończeniu szkolenia (w przypadku szkoleń weekendowych).


Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Opcjonalne: