DTMethod® Foundation


Szkolenie DTMethod® Foundation w języku polskim możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat DTMethod® Foundation.

Szczegóły

 • 3 dni
 • polski, angielski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin 790 zł
 • podręcznik 250 zł

Opis szkolenia

DTMethod jest akredytowaną przez APMG metodyką Design Thinking. Zawiera ona szereg zasad, wskazówek i narzędzi, które mają pomóc ustrukturyzować warsztaty Design Thinking. Dzięki kursowi DTMethod, proces uznawany za chaotyczny jest możliwy do przewidzenia i łatwy do zaimplementowania w organizacji.  

Celem kursu jest zaprezentowanie i zbudowanie zrozumienia procesów Design Thinking zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej. W trakcie kursu uczestnicy poznają DTTools czyli narzędzia wspierające procesy kreatywne. Celem kursu jest również zrozumienie DTRules czyli zasad, których realizowanie podnosi skuteczność realizacji procesów Design Thinking w organizacji, jak również DTRoles czyli ról i odpowiedzialności w procesie. Dodatkowo kursanci nabędą umiejętność wykorzystania DTModelu, czyli struktury, która ułatwia zaplanowanie procesu Design Thinking.  

Równolegle, celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu ze znajomości metodyki DTMethod na poziomie Foundation. Egzamin ten, akredytowany przez APMG International, potwierdza zrozumienie podstaw metodyki, a uzyskany międzynarodowy certyfikat jest uznawanym na całym świecie potwierdzeniem kompetencji.  

Dzięki szkoleniu DTMethod Foundation: 

 • obniżysz ryzyko wprowadzenia niechcianych, nieskutecznych i niepotrzebnych rozwiązań przed wydaniem większych pieniędzy i zaangażowaniem zespołu projektowego,
 • obniżysz wydatki związane ze zmianami w projekcie wynikającymi z informacji zwrotnych od interesariuszy, 
 • zwiększysz wartość produktów, procesów i usług w oczach interesariuszy,
 • zmniejszysz poczucie zagubienia i niepewności związanych z prowadzeniem warsztatów mających na celu stworzenie nowych rozwiązań,
 • przygotujesz zespoły do efektywnej pracy podczas warsztatów Design Thinking. 

DTMethod w 59 minut – Wprowadzenie do szkolenia DTMethod Foundation (wersja angielska) 20 – krótkich lekcji w trakcie których dowiesz się czym jest i jak pracować zgodnie z DTMethod.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • zrozumienie, czym jest proces Design Thinking,
 • poznanie DTTools: narzędzi wspierających proces kreatywny,
 • zrozumienie DTRules: zasad, których należy przestrzegać, żeby skutecznie realizować proces Design Thinking w organizacji,
 • poznanie DTRoles: ról i ich odpowiedzialności w procesie Design Thinking,
 • umiejętność wykorzystania DTModelu: struktury ułatwiającej zaplanowanie procesu Design Thinking.

Korzyści

Dla uczestnika:

 • zrozumienie czym jest i jak działa Design Thinking,
 • poznanie narzędzi zwiększających skuteczność rozwiązywania problemów,
 • ustrukturyzowanie wiedzy o Design Thinking i jego przebiegu, zmniejszenie poczucia chaosu i niepewności,
 • podniesienie zrozumienia i komfortu uczestniczenia w procesach Design Thinking.

Dla organizacji:

Stosowanie metodyki DTMethod spowoduje:

 • znaczące zmniejszenie ryzyka stworzenia produktu, który nie będzie przynosił korzyści,
 • zwiększenie korzyści uzyskiwanych z produktów, procesów i usług tworzonych w projektach,
 • zmniejszenie poczucia niepewności dotyczącej inwestycji w procesy Design Thinking,
 • umożliwienie zaimplementowania Design Thinking w rutynowe aktywności w projektach,
 • przygotowanie pracowników do efektywnej pracy podczas warsztatów Design Thinking,
 • podniesienie efektywności procesów Design Thinking,
 • podniesienie prawdopodobieństwa zaprojektowania dobrego rozwiązania.

Grupa docelowa

 • Project Managerowie,
 • SCRUM Masterzy,
 • Product Ownerzy,
 • Członkowie zespołów projektowych,
 • Sponsorzy,
 • Osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów,
 • Członkowie zespołów ciągłego doskonalenia,
 • Top Management i osoby odpowiedzialne za tworzenie strategii organizacji,
 • Trenerzy,
 • Facylitatorzy,
 • Moderatorzy.

Certyfikacja

Egzamin DTMethod Foundation:

 • Test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 65%, czyli co najmniej 33 punktów,
 • Egzamin trwa 40 minut,
 • Język egzaminu: polski lub angielski,
 • Brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

Egzamin DTMethod Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu DTMethod Foundation wydawanego przez APMG. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metodyki DTMethod i jest wydawany bezterminowo.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Design Thinking
 • Wprowadzenie do DTMethod
 • Sesja warsztatowa: rozpoczęcie procesu DTMethod i faza eksploracyjna
  • Badania interesariuszy: wywiady, ankiety, obserwacje
  • Desk research
  • Planowanie badań interesariuszy
 • Sesja warsztatowa 2: faza eksploracyjna
 • Przebieg fazy eksploracyjnej; pryncypia DTMethod (DTRules) a faza eksploracyjna
 • Sesja warsztatowa 3: faza kreatywna
 • Przebieg fazy kreatywnej; pryncypia DTMethod (DTRules) a faza kreatywna
 • Egzamin próbny DTMethod Foundation
 • Sesja warsztatowa 4: faza konstrukcyjna
 • Przebieg fazy konstrukcyjnej; pryncypia DTMethod (DTRules) a faza kreatywna
 • Podsumowanie DTMethod
 • Egzamin DTMethod Foundation