DTMethod® Foundation


Szkolenie DTMethod® Foundation w języku polskim możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat DTMethod® Foundation.

Szczegóły

 • 3 dni
 • polski, angielski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin 750 zł

Opis szkolenia

DTMethod Foundation to intensywne warsztaty pozwalające poznać, doświadczyć i zrozumieć metodykę Design Thinking.

DTMethod® jest akredytowaną przez APMG metodyką Design Thinking. Zawiera ona szereg zasad, wskazówek i narzędzi, które mają pomóc ustrukturyzować Design Thinking. Dzięki DTMethod, proces uznawany za chaotyczny jest możliwy do przewidzenia i łatwy do zaimplementowania w organizacji. Elementami składowymi DTMethod są:

 • DTRules&Roles, czyli pryncypia i role, które należy używać w trakcie procesu Design Thinking;
 • DTModel, czyli schemat postępowania i harmonogram, który pozwala zrealizować cel procesu;
 • DTTools, czyli sprawdzone narzędzia, które należy wykorzystać w procesie Design Thinking.

Zastosowanie DTMethod jako metodyki to wykorzystanie wszystkich powyższych elementów łącznie.

DTMethod w 59 minut – Wprowadzenie do szkolenia DTMethod Foundation (wersja angielska) 20 – krótkich lekcji w trakcie których dowiesz się czym jest i jak pracować zgodnie z DTMethod.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • zrozumienie, czym jest proces Design Thinking,
 • poznanie DTTools: narzędzi wspierających proces kreatywny,
 • zrozumienie DTRules: zasad, których należy przestrzegać, żeby skutecznie realizować proces Design Thinking w organizacji,
 • poznanie DTRoles: ról i ich odpowiedzialności w procesie Design Thinking,
 • umiejętność wykorzystania DTModelu: struktury ułatwiającej zaplanowanie procesu Design Thinking.

Korzyści

Dla uczestnika:

 • zrozumienie czym jest i jak działa Design Thinking,
 • poznanie narzędzi zwiększających skuteczność rozwiązywania problemów,
 • ustrukturyzowanie wiedzy o Design Thinking i jego przebiegu, zmniejszenie poczucia chaosu i niepewności,
 • podniesienie zrozumienia i komfortu uczestniczenia w procesach Design Thinking.

Dla organizacji:

Stosowanie metodyki DTMethod spowoduje:

 • znaczące zmniejszenie ryzyka stworzenia produktu, który nie będzie przynosił korzyści,
 • zwiększenie korzyści uzyskiwanych z produktów, procesów i usług tworzonych w projektach,
 • zmniejszenie poczucia niepewności dotyczącej inwestycji w procesy Design Thinking,
 • umożliwienie zaimplementowania Design Thinking w rutynowe aktywności w projektach,
 • przygotowanie pracowników do efektywnej pracy podczas warsztatów Design Thinking,
 • podniesienie efektywności procesów Design Thinking,
 • podniesienie prawdopodobieństwa zaprojektowania dobrego rozwiązania.

Grupa docelowa

 • Project Managerowie,
 • SCRUM Masterzy,
 • Product Ownerzy,
 • Członkowie zespołów projektowych,
 • Sponsorzy,
 • Osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów,
 • Członkowie zespołów ciągłego doskonalenia,
 • Top Management i osoby odpowiedzialne za tworzenie strategii organizacji,
 • Trenerzy,
 • Facylitatorzy,
 • Moderatorzy

Certyfikacja

Egzamin DTMethod® Foundation:

 • Test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 65%, czyli co najmniej 33 punktów,
 • Egzamin trwa 40 minut,
 • Język egzaminu: polski lub angielski,
 • Brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

Egzamin DTMethod® Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu DTMethod® Foundation wydawanego przez APMG. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metodyki DTMethod® i jest wydawany bezterminowo.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Design Thinking
 • Wprowadzenie do DTMethod®
 • Sesja warsztatowa: rozpoczęcie procesu DTMethod® i faza eksploracyjna
  • Badania interesariuszy: wywiady, ankiety, obserwacje
  • Desk research
  • Planowanie badań interesariuszy
 • Sesja warsztatowa 2: faza eksploracyjna
 • Przebieg fazy eksploracyjnej; pryncypia DTMethod® (DTRules) a faza eksploracyjna
 • Sesja warsztatowa 3: faza kreatywna
 • Przebieg fazy kreatywnej; pryncypia DTMethod® (DTRules) a faza kreatywna
 • Egzamin próbny DTMethod® Foundation
 • Sesja warsztatowa 4: faza konstrukcyjna
 • Przebieg fazy konstrukcyjnej; pryncypia DTMethod® (DTRules) a faza kreatywna
 • Podsumowanie DTMethod®
 • Egzamin DTMethod® Foundation