Agile Shift badge

AgileSHIFT®

Wsparcie organizacji w transformacji i osiągnięciu zwinności


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.

W dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu jedyną stałą rzeczą jest zmiana.

Większość organizacji wie, że musi się przekształcić i działać w sposób bardziej zwinny. Jednak częstym problemem jest tworzenie izolowanych, zwinnych zespołów, których nie wspiera szersza inicjatywa zaangażowania organizacyjnego. Zwinne zespoły projektowe muszą współdziałać z innymi funkcjami biznesowymi, między innymi: finansami, HR,  sprzedażą i marketingiem oraz działami prawnymi.

Często działy te nie wiedzą, dlaczego stosowane jest zwinne podejście, jakie są korzyści z tym związane lub jak najlepiej włączyć ten sposób pracy do codziennych procedur. Ponadto tradycyjne procesy nie są przystosowane do obsługi zespołów zwinnych. W tym miejscu najczęściej zawodzą obecne podejścia organizacyjne.

AgileSHIFT jest najnowszym akredytowanym szkoleniem i certyfikatem, zaprojektowanym w celu wspierania organizacji w transformacji i dostosowaniu do osiągnięcia zwinności – enterprise agility. AgileSHIFT pomaga organizacjom pozytywnie reagować na rosnące wymagania i oczekiwania klientów oraz presję konkurencji poprzez modyfikację wewnętrznych procesów.