AgileSHIFT®


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat AgileSHIFT®.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski, język materiałów: angielski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy) 990 zł
 • podręcznik 160 zł

Opis szkolenia

AgileSHIFT jest wynikiem wspólnych badań przeprowadzonych przez globalnych partnerów firmy AXELOS, którzy współpracują z rządowymi i lokalnymi organizacjami oraz wiodącymi światowymi przedsiębiorstwami z sektorów takich jak profesjonalne usługi, telekomunikacja i handel detaliczny.

AgileSHIFT został wypróbowany i przetestowany w sesjach pilotażowych na całym świecie, w tym w Europie, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Rozwiązanie to koncentruje się na systemowej zwinności przedsiębiorstwa
oraz maksymalizuje wartość zwinnych metod, podkreślając zorientowanie na potrzeby klienta, wczesne dostarczanie
i przyrostowe narastanie korzyści.

AgileSHIFT został zaprojektowany, aby napędzać zmiany niezbędne dla transformacji biznesu, prowadzącej do pełnej zwinności organizacji (Enterprise agility). Może być stosowany przez całą organizację, niezależnie od roli, funkcji lub stażu pracy. Dzięki umożliwieniu całej organizacji poznania i zrozumienia wartości oraz korzyści płynących ze zwinności oraz miejsca i sposobu jej przyjęcia, organizacja może zacząć się przekształcać.

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • rozpoznanie i zrozumienie, dlaczego transformacja w Twojej organizacji jest konieczna,
 • zapoznanie się z różnymi metodami zwinnymi,
 • zrozumienie, czym są metody Agile i jakie są możliwe sposoby pracy,
 • dołączenie do grupy szeroko stosującej podejścia zwinne,
 • wykorzystanie łatwych do dostosowania ram (framework), aby promować zmiany w swojej organizacji,
  pomyślne zarządzanie zmianą i niepewnością.

Korzyści

 • przygotowanie się do oficjalnego egzaminu AgileSHIFT®,
 • zdobycie umiejętności kierowania zmianą w organizacji,
 • zmiana sposobu myślenia, świadomości i nastawienia do zmian w organizacji,
 • maksymalizacja wartości zwinnych metod poprzez zorientowanie na potrzeby klienta i przyrostowe narastanie korzyści,
 • zdobycie umiejętności wprowadzania w organizacji zmian niezbędnych dla transformacji biznesu,
 • poznanie technik i narzędzi stosowanych w AgileSHIFT,
 • zdobycie wiedzy na temat przekształcania organizacji,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu zwinnego zarządzania.

Grupa docelowa

 • osoby odpowiedzialne za zmiany w organizacji (liderzy i managerowie zmian),
 • osoby aktywnie biorące udział w transformacji biznesowej,
 • kierownicy / kierownicy transformacji,
 • trenerzy, coachowie, influencerzy,
 • osoby pełniące wyższe stanowiska w zakresie zarządzania produktami, portfelem, finansami, HR,
 • pracownicy działów prawnych, sprzedaży i marketingu.

Certyfikacja

Egzamin AgileSHIFT daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez PeopleCert. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody AgileSHIFT® w zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo.

Przebieg Egzaminu AgileSHIFT ®:

 • egzamin ma formę testu wyboru (jedna spośród czterech możliwych odpowiedzi), zawierającego 33 pytania,
 • czas trwania: 45 minut,
 • język: angielski,
 • brak możliwości korzystania z dodatkowych pomocy,
 • aby zdać egzamin, należy pozytywnie odpowiedzieć na 60% pytań (20 punktów).