SAFe® for Architects

Weź udział w tym i innych szkoleniach w ramach subskrypcji Inprogress+. Kliknij i poznaj szczegóły!


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Certified SAFe Architects

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • język materiałów szkoleniowych: angielski

Opis szkolenia

Szkolenie SAFe® for Architects ma na celu zaprezentowanie, jak umiejętności i domeny architektoniczne są mapowane na trzy role architektoniczne w SAFe: Enterprise, Solution i System Architektów. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób te role mapują się na drugi system zarządzania oparty o SAFe oraz jak architektura musi odzwierciedlać mentalność Lean-Agile i wspierać ciągły przepływ wartości.

Kurs ten nie skupia się na nauczaniu, jak tworzyć architekturę. Zakłada się, że uczestnicy już wiedzą, jak to robić, korzystając z wybranych przez siebie ram i metodologii. SAFe nie jest sam w sobie frameworkiem architektonicznym, ale jest zgodny z ramami architektonicznymi, które umożliwiają zwinność.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni, standardowe godziny szkolenia: 09-17.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak ewoluuje rola Architekta oraz jak zintegrować te kompetencje z procesami dostarczania opartymi o SAFe.

Korzyści

 • uzyskanie wiedzy na temat integracji kompetencji architektonicznych z zasadami i praktykami SAFe, co pozwoli lepiej dostosować procesy architektoniczne do potrzeb szybko zmieniającego się środowiska biznesowego,
 • liczba PDU: 21.

Grupa docelowa

 • Scrum Masterzy,
 • Agile Coache,
 • Konsultanci,
 • Solution Architekci,
 • Solution Architekci,
 • System Architekci,
 • Enterprise Architekci,
 • Doświadczeni Analitycy i Devoperzy przygotowujący się do Roli Architekta w organizacji Safe.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Mierzenie produktywności zespołu Scrum
SET – Narzędzia Scrum Mastera
SET – Retrospektywa jako narzędzie do rozwoju zespołu
SET – Technika zwinna w wytwarzaniu produktu
SET – Techniki estymowania i rozmiarowania wymagań w projektach
SET – Techniki priorytetyzacji w praktyce
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

Egzamin SAFe® for Architects:

 • język egzaminu: angielski,
 • uczestnik umawia się sam. Pierwsze podejście do egzaminu jest możliwe w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia,
 • forma: online, bez zewnętrznego nadzoru,
 • brak wymogów formalnych,
 • egzamin odbywa się na platformie SAFe® Studio,
 • czas trwania: 90 min.,
 • próg zdawalności: 71%,
 • liczba pytań: 45,
 • pytania są skonstruowane w formacie wielokrotnego wyboru i pojedynczego wyboru,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • ważność certyfikatu: 1 rok,
 • certyfikat wydawany jest w formie elektronicznej,
 • w ramach ceny egzaminu można do niego podejść 1 raz,
 • aby odnowić certyfikację, nie jest konieczne ponowne podejście do egzaminu.
  Należy natomiast postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
  – zaloguj się do SAFe Studio,
  – kliknij przycisk „Renew Now” na stronie głównej (znajdujący się w górnej części strony głównej),
  – następnie zostaną wyświetlone opcje odnowienia członkostwa, dzięki czemu można wybrać poziom członkostwa, który jest dla Ciebie najlepszy.

Program szkolenia

Dzień 1:
1. Przykładowa architektura Agile
2. Architektura dla DevOps i Release on Demand
3. Dostosowanie architektury do wartości biznesowej

Dzień 2:
4. Rozwój wizji rozwiązania, intencji rozwiązania i map drogowych
5. Przygotowanie architektury do planowania PI (Program Interval)
6. Koordynacja architektury w trakcie planowania PI

Dzień 3:
7. Wsparcie ciągłego dostarczania w trakcie realizacji PI
8. Wsparcie nowych strategicznych tematów i strumieni wartości
9. Przywództwo Architekta podczas transformacji Lean-Agile
10. Praktykowanie SAFe

 

Ważne
Ścieżka certyfikacyjna SAFe nie narzuca kursantowi konkretnej drogi rozwoju – uczestnicy mogą więc brać udział w tych szkoleniach, które ich interesują, bez konieczności ukończenia szkoleń wstępnych. Warto jednak wiedzieć, że taki system zakłada, iż pierwsze dwie do czterech godzin każdego szkolenia mają charakter wprowadzający (w zależności od szkolenia), którego celem jest uwspólnianie wiedzy uczestników. Oznacza to, że biorąc udział w kolejnym szkoleniu ze ścieżki SAFe, uczestnik po raz kolejny zostanie zapoznany z tą samą częścią wprowadzającą. Praktyka ta jest wspólna dla wszystkich organizacji szkolących z SAFe.


Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):