P3O®

Portfolio, Programme and Project Offices (P3O) to szkolenie w zakresie najlepszych praktyk opracowania i prowadzenia biur wsparcia zarządzania zmianami w organizacji. 


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


Szkolenie akredytowane przez AXELOS.

Poradnik P3O jest spójny z takimi metodykami zarządzania jak PRINCE2®, MSP® MoP(R) oraz M_o_R®. P3O łączy w sobie zestaw zasad, procesów i technik ułatwiających efektywne zarządzanie portfelem, programami i projektami poprzez struktury wsparcia świadczące szereg usług.2 Poradnik P3O wskazuje, jak za pośrednictwem biur portfeli, programów i projektów można w efektywny sposób wesprzeć całość zarządzania zmianami w organizacji. P3O wskazuje podejście dzięki któremu można zwiększyć osiąganie celów strategicznych i poprawić realizację korzyści.

Poradnik pokazuje kilka typowych rozwiązań (modeli P3O) oraz dostarcza szeregu wskazówek, jak taki model dostosować do konkretnej organizacji. Najlepsze praktyki zawarte w P3O obejmują obszary wskazujące na korzyści i koszty prowadzenia modelu P3O, funkcje i usługi, które model może pełnić, a także role którymi może być obsadzony.

Każda z ról posiada szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności. Oddzielnym obszarem metodyki jest prezentacja podejścia do wdrożenia modelu lub rewitalizacji istniejącego rozwiązania. W tym celu rekomendowane są podejścia programu (MSP) lub projektu (PRINCE2).