P3O® Practitioner


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat P3O® Practitioner.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy):
  online 950 zł
  stacjonarny: 850 zł
 • podręcznik od 200 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

Celem szkolenia poziomu Practitioner jest pogłębienie wiedzy na temat P3O – Biura Portfeli, Programów i Projektów (Portfolio, Programme and Project Offices). Szkolenie koncentruje się na szczegółowym dostosowaniu modelu P3O do sytuacji i potrzeb organizacji. W dalszej części szkolenia rozpatrywane są obowiązki ról oraz funkcje w różnych modelach biur. Omówione zostaną także zasady związane z istotą tworzenia, wdrażania i eksploatacji biur na poziomie portfeli, programów i projektów.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności, która umożliwi pozytywne zdanie egzaminu na poziomie Practitioner.
 • Nabycie umiejętności doboru usług i funkcji względem potrzeb, możliwości i dojrzałości organizacji
 • Nabycie umiejętności zaplanowanie i przeprowadzenie programu/ projektu uruchomienia lub rewitalizacji modelu P3O
  poznanie zasad użycia narzędzi i technik w modelu P3O
 • Nabycie umiejętności praktycznego wdrażania struktur P3O w organizacji.

Korzyści

 • Pogłębienie wiedzy zdobytej na poziomie P3O Foundation dotyczącej funkcjonowania biur wspierających wdrażanie zmiany w organizacji.
 • Ukierunkowanie spojrzenia uczestników na powiązanie wdrażania zmian i działalność operacyjną.
  zdobycie wiedzy i umiejętności na temat doboru modelu, funkcji i sposobu wdrożenia.
 • Nabycie umiejętności użycia technik i narzędzi.
 • Zdobędzie umiejętność dostosowania rozwiązań do obecnej sytuacji w organizacji.
 • Zdobycie wiedzy na temat podziału kompetencji pomiędzy biura portfela, programu i projekt.
 • Liczba PDU: 14

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektu oraz osoby aspirujące na stanowisko kierownika projektu,
 • Osoby, które pracują lub są zaangażowane w pracę w biurach portfela, programu i projektu,
 • Osoby wspierające zarządzanie portfelem inicjatyw zmian,
 • Osoby, zajmujące się analizą portfela,
 • Osoby zaangażowane w poziom zarządzania strategicznego w organizacji.
 • Osoby zainteresowane praktycznymi aspektami biur wsparcia.

Certyfikacja

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia online w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora) lub stacjonarnej po zakończeniu szkolenia w tej formie. 

Egzamin P3O Practitioner:

 • O certyfikat P3O Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.
 • Egzamin testowy, złożony z 4 obszarów pytań (po 20 punktów każdy) odnoszących się do scenariusza,
 • Aby uzyskać wynik pozytywny należy zdobyć minimum 40 punktów (50% poprawnych odpowiedzi) ,
 • Egzamin trwa 150 minut,
 • Język angielski,
 • Dostępne pomoce dydaktyczne: Oficjalny podręcznik P3O,
 • Certyfikat P3O Practitioner jest wydawany na 5 lat,
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość zakupienia certyfikatu w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić razem z egzaminem. W trakcie zapisu na szkolenie prosimy o wybór dodatku „egzamin” w formularzu zamówienia . Jest to niezbędne w celu zapisania się na szkolenie. Dodatkowo, uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Przegląd metodyki P3O
 • Koncepcja zarządzania projektami
 • Koncepcja zarządzania programem
 • Koncepcja zarządzania portfelem
 • Dojrzałość P3O, model dojrzałości P3M3
 • Dlaczego warto mieć P3O
 • Modele P3O oraz role w P3O
 • Funkcje i nastawienie na usługi oraz dodawanie wartości w organizacji
 • Narzędzia i techniki
 • Wdrożenie i uruchomienie wybranego modelu P3O
 • Próbny egzamin P3O Practitioner wraz z omówieniem wyników
 • Egzamin certyfikujący