IIBA®

Analiza Biznesowa to zestaw praktyk umożliwiający wprowadzenie zmian w kontekście organizacyjnym poprzez identyfikowanie potrzeb i rekomendowanie rozwiązań, które dostarczają wartość interesariuszom.
Obejmuje szeroki zakres działań, w tym:

  • identyfikację potrzeb biznesowych,
  • wydobywanie,
  • analizę i dokumentowanie wymagań,
  • ułatwianie komunikacji między interesariuszami.

Umożliwia organizacjom wyrazić potrzeby i uzasadnienie zmiany, tak aby zaprojektować i opisać rozwiązania, które dostarczają wartość dla organizacji.

Analiza biznesowa jest przeprowadzana w ramach różnorodnych inicjatyw na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym, zarówno w ramach projektu jak i stałych działań w obrębie organizacji. Może być wykorzystywana do zrozumienia stanu obecnego, zdefiniowania stanu przyszłego i opisania działań potrzebnych aby przejść ze stanu obecnego do następnego.

Analiza biznesowa może być rozważana z wielu perspektyw m.in: zwinnym, business intelligence, IT, architektury biznesowej czy zarządzania procesami biznesowymi i dostoswana do rozważanego kontekstu.