COBIT5 Logo

COBIT® 5


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


COBIT® 5 to jedyny framework obejmujący kompleksowe tworzenie ładu poprzez spójną i logiczną integrację zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania IT. COBIT® 5 realizuje cele poprzez uwzględnienie najnowszych trendów w zakresie technik zarządzania, a także wykorzystania powszechnie akceptowanych i wykorzystanych na całym świecie standardów, zasad, praktyk, narzędzi analitycznych i modeli, które pomogą zwiększyć zaufanie i wartość z wykorzystania IT.