AgilePM® Foundation


Szkolenie AgilePM Foundation w języku polskim możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat AgilePM Foundation.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język polski lub angielski
 • szkolenie akredytowane
 • online, online wieczorowo lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin 750 zł
 • podręcznik papierowy 210 zł
 • podręcznik PDF 170 zł

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia AgilePM Foundation uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM, strukturą procesu i pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki oraz przyswoją wiedzę z zakresu pryncypiów AgilePM. Poznają obowiązki oraz produkty rekomendowane przez DSDM®. Szkolenie wskazuje krytyczne czynniki sukcesu, o których należy pamiętać, decydując się na zwinne zarządzanie.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Standardowe godziny szkoleń:

 • online (w tygodniu, weekendowe):
  2 dni, 1 dzień: godz. 09 -15, 2 dzień: 09-15. Egzamin odbywa się w formie online o godzinie 15.30 w drugi dzień szkolenia.
 • stacjonarne:
  2 dni, 1 dzień: godz. 09 -15, 2 dzień: 09-15. Egzamin odbywa się w formie stacjonarnej o godzinie 15.30 w drugi dzień szkolenia.
 • wieczorowe (online): 4 dni poniedziałek – czwartek, w godzinach 18 – 21. Egzamin (w formie online) odbywa się w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia (piątek) i standardowo rozpoczyna się o godzinie 18.

Cel szkolenia

 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM,
 • Poznanie różnic w podejściach zwinnych i podejściach klasycznych,
 • Przygotowanie do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM,
 • Nabycie wiedzy, którą z łatwością można zastosować do zróżnicowanych projektów,
 • Umiejętność budowania prawidłowej komunikacji pomiędzy organizacją zamawiającą projekt, a zespołem projektowym,
 • Oszczędność czasu, spowodowana nabyciem umiejętności, która umożliwia przejrzyste zarządzanie projektami.

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów,
 • Przedstawiciele działów biznesowych,
 • Kadra zarządzająca projektami,
 • Kierownicy zespołów projektowych,
 • Kierownicy zespołów wytwórczych/ kierownicy zespołów,
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM,
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation,
 • Liczba PDU: 14.

Certyfikacja

Egzamin AgilePM Foundation:

 • test jednokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 50,
 • próg zdawalności: wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
 • czas trwania: 40 minut,
 • język egzaminu: zgodny z językiem szkolenia tj. język polski lub angielski,
 • ważność egzaminu: certyfikat AgilePM Foundation ważny jest bezterminowo.
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • forma egzaminu: stacjonarna (po szkoleniu w trybie stacjonarnym) lub online (po szkoleniu w trybie online),
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat AgilePM Foundation w formie elektronicznej,
 • zachęcamy do przetestowania swojej wiedzy i skorzystania z symulatora egzaminu dostępnego w bezpłatnej aplikacji Inprogress. 

Agile Business Consortium

osoby, które zdadzą egzamin uprawnione są do bezpłatnego 3-miesięcznego członkostwa w Agile Business Consortium

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM®?
 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe.
 • Przygotowanie do sukcesu.
 • Proces DSDM.
 • Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM.
 • Produkty DSDM.
 • Kluczowe praktyki DSDM.
 • Planowanie i kontrola.
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation.
 • Egzamin AgilePM Foundation.