Agile Game: Agile Warrior

Gra Agile Game: Agile Warrior pomaga uczestnikom zrozumieć podstawowe paradygmaty zwinnych metodyk zarządzania projektami. Biorąc udział w rozgrywce, osoby obecne na szkoleniu zobaczą jak wygląda cykl życia projektu zarządzanego metodyką Agile, zrozumieją cel stosowania metody priorytetyzowania MoSCoW i doświadczą tego, co się dzieje, jeśli nie zarządzają odpowiednio projektem.

Co dzieje się w trakcie rozgrywki?

  • Zespoły zarządzają wojownikiem, którego największym pragnieniem jest dostać się do elitarnego Zakonu Agile.
  • Poprzez zdobywanie składników i ulepszanie swojego ekwipunku będą podnosić swoją zdolność bojową, która pozwoli im wyruszać na coraz trudniejsze misje.
  • W każdej z 6 rund rozgrywki będą ulepszać swój ekwipunek i realizować misje, dzięki którym będą zdobywać Glorię i Chwałę.
  • Ten z wojowników, który w trakcie gry zdobędzie najwięcej Glorii i Chwały zostanie przyjęty do Zakonu i z dumą będzie mógł nosić miano Agile Warrior.

Dzięki uczestnictwu w grze szkoleniowej uczestnik:

  • Zrozumie cele stosowania zwinnych metodyk zarządzania projektami.
  • Dostrzeże sens używania priorytetyzowania i zapozna się z metodą MoSCoW.
  • Zauważy, że ilość poświęconego czasu i pracy niekoniecznie jest proporcjonalna do korzyści, jakie możemy uzyskać.
  • Pozna sposoby zarządzania w metodyce AgilePM®: poprzez planowanie, timeboxy, iteracje, inkrementy i ich wdrażanie.
  • Zobaczy jak wygląda cykl życia projektu zarządzanego metodyką Agile

Gdzie stosujemy?

Na szkoleniach AgilePM® Foundation

Galeria