MoP®

MoP jest metodyką zarządzania portfelami opartą na najlepszych i ciągle aktualizowanych standardach oraz doświadczeniach z tej dziedziny.


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


Szkolenie akredytowane przez AXELOS.

Czym jest portfel, nazywany też portfelem zmian lub portfelem inwestycji? Firmy i organizacje, zarówno komercyjne jak i sektora publicznego definiują swoje strategie a w nich cele strategiczne. By organizacja mogła osiągnąć założone cele strategiczne musi wprowadzić wiele zmian (programów i projektów). Portfel jest zbiorem tych zmian, które należy wprowadzić. Osiągnięcie celów strategicznych zależy zatem od doboru inicjatyw zmian, które organizacja będzie wprowadzać. I w tym obszarze pojawia się kilka intuicyjnie wyczuwalnych niebezpieczeństw. Metodyka MoP w odpowiedzi na wątpliwości proponując pięć aktywności w ramach cyklu Definiowania portfela.

Zdefiniowanie portfela to dopiero połowa drogi, teraz należy wykonać plan! Ale uwaga, przecież do wdrażania, realizowania projektów i programów służą metodyki takie jak PRINCE2, AgilePM, PRINCE2Agile, PMBOK czy MSP. Na czy polega Dostarczanie portfela? W dwóch słowach można powiedzieć: na Wsparciu i Nadzorze nad wdrażanym portfelem. Zarządzanie portfelem równocześnie daje wsparcie organizacyjne dla wielu realizowanych inicjatyw oraz zapewnia efektywne funkcjonowania nadzoru nad nimi. Wszystko to w celu uniknięcia porażki spowodowanej wieloma równocześnie zmieniającymi się elementami w naszej organizacji.

Po Definiowaniu następuje Dostarczanie, które ponownie przechodzi do Definiowania. To z kolei powraca do Dostarczania i tak powstaje ciągłość w zarządzaniu portfelem.

Metodyka wskazuje na jeden bardzo ważny, nieco metafizyczny element. By wspomniane cykle chciały się „kręcić” i przechodzić jeden w drugi, by się wzajemnie napędzały jest potrzebna Energia organizacyjna.

Podsumowując MoP pokazuje jak zarządzać grupą zmian w celu przełożenia strategii organizacji na konkretne inicjatywy. Od identyfikacji potrzeby i umieszczenia projektów lub programów w planie aż po skuteczną realizację i potwierdzenie osiągnięcia planowanych korzyści.

MoP posiada uniwersalny charakter i da się zastosować do każdego typu organizacji. Wiele organizacji wdraża MoP wprost do swoich praktyk lub buduje własne korporacyjne zasady na bazie doświadczeń i zaleceń MoP. W każdym wdrożeniu należy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę dostosowania i wykorzystania procesów istniejących w organizacji.