MoP® Practitioner

Opis szkolenia

Zarządzanie portfelem definiowane jest jako skoordynowane gromadzenie procesów i decyzji strategicznych, które wspólnie pozwalają na uzyskanie najbardziej skutecznej równowagi pomiędzy zmianami organizacyjnymi, a codzienną działalnością.

Management of Portfolios (MoP®) umożliwia na najefektywniejsze utrzymanie równowagi pomiędzy wprowadzanie zmian a bieżącą działalnością organizacji. Zarządzanie portfelem w szczególności cyk definiowania portfela sprzyja doborowi właściwych projektów i programów do realizacji. Z kolei, cykl dostarczania portfela, czuwa nad stworzeniem środowiska wspierającego wykonanie inicjatyw zmiany we właściwy sposób. Dzięki zarządzaniu portfelem organizacja może robić „właściwe rzeczy we właściwy sposób”.

Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki MoP w organizacji:

 • MoP stwarza ramy ładu, który umożliwia ocenę wykluczenie projektów i programów mało opłacalnych i nieuzasadnionych biznesowo.
 • MoP stwarza ramy ładu do sprawnego zarządzania realizacją inwestycji portfela, wsparcie dla realizacji zmian przez zarządzanie miedzy innymi: ryzykiem, zasobami, finansami, kontrolą zarządczą, ładem organizacyjnym, realizacją korzyści oraz zaangażowaniem interesariuszy.
 • MoP to zdefiniowane role i obowiązki osób wspierających i podejmujących kluczowe decyzje związane z inwestycjami w organizacji.

Szkolenie jest akredytowane co oznacza, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie MoP Practitioner.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

940 zł

Egzamin:

1000 zł 

Podręcznik:

240 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Celem szkolenia MoP Practitioner jest ugruntowanie i poszerzenie zdobytej wiedzy na szkoleniu podstawowym. W czasie szkolenia zostaną przypomniane pryncypia, role, dokumentacja portfela oraz dwa cykle zarządzani: definiowanie i dostarczanie. Kompetencje zarządzanie portfelem, poza wiedzą, składają się z umiejętności doboru inwestycji oraz zapewnienia im odpowiedniego poziomu ładu i wsparcia. Dopełnieniem kompetencji MoP jest postawy pokazująca świadome zaangażowanie w zarządzanie. Poprzez szereg ćwiczeń celem jest nabycie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą i używania prezentowanych technik. Szkolenie kładzie nacisk na szczegółowe poznanie i zrozumienie dobrych praktyk zarządzania portfelem zmian w organizacji.
 • Omówienie kolejnych pryncypiów, wytycznych składających się na budowę i zarządzanie portfelem inwestycyjnym.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania portfelem oraz sprawdzenie tej wiedzy w bezpiecznym środowisku ćwiczeń i studium przypadku.
 • Przygotowanie uczestników do pozytywnego zdania egzaminu MoP Practitioner.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni i kończy się akredytowanym przez AXELOS egzaminem, który odbywa się w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem inwestycyjnym w organizacji,
 • Osoby odpowiedzialna ze ocenę inwestycji i uzasadnień biznesowych,
 • Osoby z wyższego kierownictwa, chcące wprowadzić ustrukturyzowane podejście do zarządzanie portfelem w organizacji,
 • Osoby pracujące w Biurach program, Biurach realizacji strategii, Biurach wsparcia planowanie strategiczne,
 • Osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje zarządzania portfelem międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez AXELOS.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

Język materiałów:

 • Materiały dostępne są w wersji dwujęzycznej: polsko – angielskiej.

 

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Szczegółowe poznanie zasad zarządzania portfelem.
 • Nauczenie się jak w praktyce dostosować cykl zarządzani portfelem do wymagań organizacji
 • Poznanie kluczowych ról i obowiązków zarządzania portfelem.
 • Zdobycie wiedzy, jakie czynności składają się na poszczególne części cyklu definiowania portfela oraz na części cyklu dostarczania portfela
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Celem egzaminu MoP Practitioner jest zweryfikowanie, czy kandydat osiągnął wystarczające zrozumienie, jak stosować i dostosować metodykę MoP. Celem jest również sprawdzenie czy wie jak analizować dane portfela, prowadzić dokumenty portfela i definiować role zarządcze w kontekście przedsiębiorstwa opisanego w scenariuszu. W czasie egzaminu zostanie sprawdzone, czy w sytuacji opisane w scenariuszu umie właściwie uargumentować użycie wskazanych składników metodyki: procesy, narzędzie, techniki, role, dokumentacja. Na egzaminie kandydat wykaże się zrozumienie zasad dostosowania zarządzania portfelem w zależności od złożoność portfela, dojrzałości organizacji i innych czynników.

Przebieg egzaminu MoP Practitioner:

 • 4 pytania w zestawie egzaminacyjnym, 20 punktów za jedno pytanie – za poszczególne elementy pytania uzyskać można 1 punkt, w sumie 80 punktów za cały zestaw egzaminacyjny
 • Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 40 punktów (na 80 możliwych) – 50%
 • Czas trwania egzaminu – 3 godziny
 • Pomoce naukowe dozwolone- tylko podręcznik MoP.

Ponieważ egzamin jest dostępny tylko w języku angielskim to osoby, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 25% czasu – 45 minut.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Przegląd egzaminu MoP Practitioner
 • Wdrożenie, utrzymanie i pomiar
 • Cykl definiowania Portfela
 • Cykl realizacji Portfela
 • Role
 • Dokumentacja Portfela

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Wyślij wiadomość

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Udzielam zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera jest INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainnings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu