PRINCE2®

Tradycyjne podejście do zarządzania projektami wersja 6 i 7


Szkolenia PRINCE2® możesz zrealizować w ramach Inprogress+ – dowiedz się więcej.


Szkolenia są akredytowane przez AXELOS.


Co to PRINCE2

PRINCE2 to jedna z najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami, stosowana z powodzeniem od 1989 roku. Powstała w oparciu o wiele zrealizowanych z sukcesem projektów oraz doświadczenia brytyjskich trenerów specjalizujących się w zakresie zarządzania, kierowników projektów, zespołów projektowych, konsultantów i studentów.

Celem stworzenia tej metodyki zarządzania projektem było zmaksymalizowanie szans na realizację przedsięwzięć, które z definicji mają w sobie element niepewności.
Niezależnie od rodzaju, niektóre procesy związane z planowaniem i zarządzaniem projektem mogą być zestandaryzowane. Dzięki temu możemy korzystać ze sprawdzonych praktyk, bez konieczności wymyślania wszystkiego na nowo.

PRINCE2 proponuje podział projektu na mniejsze procesy, definiujące działania zarządcze i administracyjne wykonywane w trakcie jego trwania. Metodyka ma formalny (choć formalizm podlega dostosowaniu do środowiska) i bardzo uporządkowany charakter, dlatego może być z sukcesem wykorzystywana przy realizacji złożonych przedsięwzięć. Z drugiej strony zachowuje elastyczność i uniwersalność, dzięki czemu z powodzeniem można ją użyć w każdym projekcie o dowolnej skali złożoności.

PRINCE2 dobrze komponuje się z popularnymi aktualnie podejściami zwinnym (Agile) zatem, wbrew wielu opiniom, nie jest podejściem stosowanym jedynie w modelu kaskadowym („waterfall”).

Historia PRINCE2

Metodyka PRINCE2 wywodzi się z podejścia do prowadzenia projektów informatycznych PROMPT (lata 70-te) i PROMPT II (rok 1983 ) stworzonego przez firmę prywatną. W 1989 r. agencja rządowa Wielkiej Brytanii wykupiła do niej prawa i opublikowała standard zarządzania projektami o nazwie PRINCE.

W 1996 r. ogłoszono standard PRINCE2, który mógł być stosowany już w dowolnym obszarze biznesowym, a nie tylko w branży IT.

W kolejnych latach powstawały na bazie doświadczeń nowe wersje metodyki PRINCE2: 2005, 2009, 2017.

Wersja 2017 1 stycznia 2020 roku zmieniała nazwę na PRINCE2 6th edition. Nazwa metodyki jest skrótem angielskiego „PRojects IN Controlled Environments”, czyli „projekty w sterowalnych środowiskach”.

Najnowsza wersja to PRINCE2 7th edition, która premierę miała w 2023 roku. O tym, co zmieniło się w najnowszej wersji piszemy TUTAJ.

Dlaczego warto poznać PRINCE2

W rozwoju każdej firmy niezbędne jest zarządzanie projektami, które znacząco przyczynia się do zmian, wpływa na rozwój i przynosi szereg korzyści dla organizacji. Zarządzanie projektami wygląda inaczej niż zarządzanie zwykłą działalnością operacyjną. W związku z tym, wynikła konieczność tworzenia metodyk zarządzania projektami, które przede wszystkim opierają się na doświadczeniach. Przykładem takiej metodyki jest właśnie PRINCE2.

Korzyści płynące ze stosowania metodyk zarządzania projektami to

 • lepsze zrozumienie i zaplanowanie prac do wykonania,
 • eliminowanie projektów niezasadnych biznesowo już na wczesnym etapie, jak i w trakcie jego trwania,
 • większa wiarygodność planów i lepsza przewidywalność projektu,
 • pełniejsza i lepsza kontrola nad pracami w projekcie,
 • wiarygodne informacje o postępach projektu,
 • zredukowanie liczby zagadnień i problemów w trakcie projektu.

A w efekcie:

 • wzrost liczby projektów realizowanych na czas, w budżecie, zgodnie z ustalonym zakresem i jakością, dostarczających zadeklarowane korzyści,
 • poprawa efektywności.

Dużą wartością wynikającą z używania metodyki PRINCE2 jest jej uniwersalność. Można ją stosować w zarządzaniu projektami w każdej branży i poprzez dostosowanie do środowiska w projektach każdej wielkości i złożoności.

Gdzie można stosować metodykę PRINCE2 – przykłady

Metodyka PRINCE2 z sukcesem znajduje zastosowanie w wielu branżach np.:

 • w administracji publicznej
 • NATO,
 • ONZ
 • firmach komercyjnych np. kurierskich,
 • projektach badawczo-naukowych.

PRINCE2 jest często jednym z niezbędnych wymogów podczas postępowań przetargowych.

Dlaczego warto posiadać certyfikat PRINCE2

Wzięcie udział w akredytowanych szkoleniach PRINCE2 kończy się przystąpieniem do akredytowanych egzaminów/egzaminu (w zależności w którym szkoleniu bierze się udział).
Znajomość metodyki i zdobycie międzynarodowych certyfikatów PRINCE2 Foundation / PRINCE2 Practitioner niesie za sobą szereg zalet:

 • pozwala bardziej utożsamiać się z projektem osobom, które go realizują,
 • zapewnia strukturę organizacyjną wraz z rolami i przypisanymi im zakresami obowiązków, odpowiedzialności i uprawnieniami,
 • poprawia komunikację w projekcie,
 • podnosi komfort pracy.

Więcej o wartości posiadania certyfikatów z metodyk zarządzania projektami możesz przeczytać w artykule Szkolenia, a rynek pracy. Co certyfikat zmienia w twojej karierze?

Jakie pojęcia poznasz podczas szkoleń PRINCE2

Podczas szkoleń poznasz wszystkie niezbędne pojęcia, które stosowane są w pracy zgodnie z metodyką PRINCE2. W czasie kursu PRINCE2 na poziomie Practitioner zweryfikujesz wiedzę w praktycznych ćwiczeniach.

Dowiesz się, że metodyka PRINCE2 to cztery zintegrowane elementy:

 • pryncypia,
 • tematy,
 • procesy,
 • środowisko projektu.

Pryncypia (zasady) – siedem przewodnich nakazów (projekt zgodny z PRINCE2 stosuje wszystkie zasady):

 • ciągła zasadność biznesowa,
 • korzystanie z doświadczeń,
 • zdefiniowane role i obowiązki,
 • zarządzanie etapowe,
 • zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji,
 • koncentracja na produktach,
 • dostosowanie do warunków projektu.

Tematy – siedem obszarów zarządzania projektem, którymi należy zajmować się systematycznie w ciągu całego cyklu życia projektem:

 • uzasadnienie biznesowe (odpowiada na pytanie „Dlaczego?”),
 • organizacja (odpowiada na pytanie „Kto?”),
 • jakość (odpowiada na pytanie „Co?”),
 • plany (odpowiada na pytania „Jak?”, „Za ile?”, „Kiedy?”),
 • ryzyko (odpowiada na pytanie „Co, jeżeli?”),
 • zmiana (odpowiada na pytanie „Jaki jest wpływ?”),
 • postępy (odpowiada na pytania „Gdzie teraz jesteśmy?”, „Dokąd zmierzamy?”, „Czy powinniśmy kontynuować?”).

Procesy – siedem grup działań, opisujących co robić w projekcie w całym cyklu jego życia:

 • przygotowanie projektu,
 • inicjowanie projektu,
 • zarządzanie końcem etapu,
 • sterowanie etapem,
 • zarządzanie dostarczaniem produktów,
 • zamykanie projektu,
 • zarządzanie strategiczne projektem.

Środowisko projektu – otoczenie projektu, warunki, środowisko do których metodyka PRINCE2 powinna być każdorazowo dostosowana. A zatem należy dostosować metodykę do konkretnego projektu, który prowadzimy w konkretnym środowisku.

Poziomy szkoleń i egzaminów PRINCE2

Istnieją dwa poziomy szkoleń z metodyki PRINCE2:

Każde szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu na odpowiednim poziomie.

Szkolenia w Inprogress można realizować w trybie standardowym (w tygodniu), przyśpieszonym (Fast-Track), wieczorowym (w tygodniu od godziny 18 do 21). Szkolenia PRINCE2 odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym) i stacjonarnej.

Obowiązkowe egzaminy PRINCE2

Od 1 listopada 2019 roku szkolenia z portfolio AXELOS (w tym PRINCE2) są dostępne jedynie w pakiecie z egzaminem. Oznacza to, że nie ma możliwości zapisania się na akredytowane szkolenie bez egzaminu.

Dodatkowo istnieje opcja Take2  re-sit exam, czyli powtórka egzaminu w specjalnej cenie (podanej na stronie każdego ze szkoleń) która umożliwia kolejne podejście do egzaminu w formie online. Opcję tę należy wybrać podczas zakupu szkolenia. Wykupienie jej po terminie pierwszego egzaminu nie jest możliwe.

Nadal istnieje opcja zapisania się wyłącznie na sam egzamin – w tym celu należy skontaktować się z nami mailowo: szkolenia@inprogress.pl

Z jakich źródeł czerpać wiedzę o PRINCE2

Do pogłębienia wiedzy po szkoleniu polecamy podręcznik „PRINCE2 skuteczne zarządzanie projektami”, który posiada akredytację PeopleCert. Jego posiadanie nie jest obowiązkowe.

Podczas szkoleń nasi uczestnicy otrzymują akredytowane materiały, które pomogą w zdobyciu wiedzy i w przygotowaniu do egzaminu/egzaminów.

Właściciel metodyki i Akredytor

Obowiązki właściciela metodyki PRINCE2 pełni spółka AXELOS Limited.
Odpowiedzialnym za akredytowanie organizacji, materiałów  i trenerów, prowadzenie egzaminów jest spółka PeopleCert.

Co dalej po certyfikacji z PRINCE2

Kierunku w jakich warto się rozwijać po ukończonych certyfikacjach PRINCE2 opisuje nasz Przewodnik po ścieżkach kariery (ścieżka 4: Project Master).

Szczególnie polecamy szkolenia: AgilePM® Foundation, M_o_R®Change Management czy Facilitation.

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji w sprawie szkoleń? Skontaktuj się z nami!